Bratislava

Pamätná tabuľa významných legionárov zo Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2021
Umístění: Bratislava, Grösslingová 1, Eximbanka
Nápis:
NA PAMIATKU SLOVÁKOV, KTORÍ SPOLU S BRATMI ČECHMI,
MORAVANMI A SLEZANMI V R. 1914 AŽ 1920 BOJOVALI
V ČESKO-SLOVENSKÝCH LÉGIÁCH ZA OSLOBODENIE SLOVENSKA
OD MAĎARIZÁCIE A ZASLÚŽILI SA O ČESKO-SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V R. 1918, ČÍM ZÁSADNE PRISPELI K ZAČATIU NOVÉHO
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO A DEMOKRATICKÉHO ŽIVOTA.

Ferdinand Alexy (1898-1954)
Jozef Barica (1888-1965)
Ladislav Bodický (1895-1973)
Ferdinand Čatloš (1895-1972)
Ján Černek (1896-1977)
Ján Jaromír Chorvát (1897-1978)
Ján Gustáv Čipka (1881-1918)
Ivan Daxner (1890-1938)
Vladimír Daxner (1888-1971)
Jozef Honza-Dubnický (1884-1965)
Pavel Dohnanský (1894-1918)
Ján Drang (1885-1918)
Štefan Fajnor (1888-1918)
Rudolf Gábriš (1889-1969)
Mikuláš Gacek (1895-1971)
Emil Ľudovít Geryk (1890-1953)
Anton Granatier (1894-1954)
Jozef Gregor Tajovský (1874-1940)
Dušan Hatala (1893-1918)
Milan Hatala (1895-1967)
Jozef Horváth (1897-1937)
Vladimír Svetozár Hurban (1883-1949)
Ján Imro (1897-1990)
Ján Janček (1881-1933)
Ján Jesenský (1874-1945)
Dušan Jaroslav Kardoš (1897-1916)
Rudolf Klačko (1892-1975)
Ferdinand Klátik (1895-1944)

Gustáv Koštial (1895-1964)
Jozef Martin Kristín (1897-1970)
Ján Križan (1888-1919)
Pavol Ján Kuna ( 1895-1982)
Július Kustra (1884-1943)
Ján Kvačala (1862-1934)
Ján Lichner (1897-1979)
Augustín Malár (1894-1945)
Branislav Vladimír Manica (1894-1980)
Ivan Markovič (1888-1944)
Štefan Mihál (1895-1974)
Matej Miškóci (1886-1952)
Michal Ondič (1894-1918)
Jozef Miloslav Országh (1882-1939)
Martin Oríšek (1887-1966)
Ján Papánek (1896-1991)
Bohdan Pavlů (1883-1938)
Michal Širica (1894-1970)
Rudolf Slabej (1891-1920)
Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)
Ján Tvarožek (1889-1972)
Juraj Tvarožek (1887-1966)
Pavel Varsik (1891-1939)
Jozef Vaško (1985-1962)
Rudolf Viest (1890-1945)
Peter Zachar (1888-1920)
… a ďalší už zabudnutí Slováci.

Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 100. výročia ukončenia sibírskej
anabázy a návratu posledných česko-slovenských legionárov do vlasti v r. 1920.

Matica slovenská
2020
Poznámka:

V Eximbanke sídlila pôvodne Legiobanka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Manfred-Moritz, Elizabeta a Alica Rübnerovi

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 55, pred vchodom do domu na Grösslingovej 55
Nápis:
TU ŽIL
MANFRED-MORITZ
RÜBNER
NAR. 1885
ZAISTENÝ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÝ V ŽILINE
DEPORTOVANÝ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ 16.6.1942

TU ŽILA
ELIZABETA
RÜBNEROVÁ
ROD. GRÜNWALDOVÁ
NAR. 1899
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

TU ŽILA
ALICA RÜBNEROVÁ
NAR. 1929
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, Heydukova 13, v priechode synagógy
Nápis:
JEDNOTNE
ŽIDOVSTVO SLOVENSKA
VENUJE TÚTO
OBNOVENÚ SYNAGOGU
PIETNEJ PAMIATKE
70.000
V DEPORTÁCII ZAVRAŽDENÝM
BRATOM A SESTRÁM.

ŠVUOT 5706 - 1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'48.2'' E17°06'44.5'' (chodník pred synagógou)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Aron Grünhut

Autor: Ladislav Barabás, 23.11.2015
Umístění: Bratislava, Heydukova 6, oproti synagóge
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
BRATISLAVSKÝ PATRIOT
ARON GRÜNHUT
(1895 – 1974)

V ČASE DRUHEJ SVETOVEJ
VOJNY POMÁHAL RASOVO
PRENASLEDOVANÝM OBČANOM
NA SLOVENSKU ZACHRÁNIL VIAC
AKO 1300 ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV.
PO KOMUNISTICKOM PREVRATE
EMIGROVAL DO IZRAELA A STAL
SA STRÁŽCOM ŽIDOVSKÉHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

NECH JE JEHO PAMIATKA POŽEHNANÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'49.1'' E17°6'44.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Maximilián II.

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2011
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie, na vrchole fontány
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Maximilián II. Habsburský (*31.7.1520 Viedeň +12.10.1576 Regensburg) bol rakúsky arcivojvoda, český, rímsky, poľský a uhorský kráľ, rímskonemecký cisár. Do obdobia jeho vlády spadá obrana proti tureckej expanzii. Na obranu krajiny zorganizoval veľkú výpravu (vyše 100 tis. vojakov), s ktorou sa vydal do Uhorska. Výprava sa skončila neúspechom. Na základe podpísania tzv. Drinopolského mieru (r. 1568) bol Maximilián nútený platiť Turkom ročnú rentu 30 000 dukátov. Maximilián II. zomrel počas rokovania ríšskeho snemu v Regensburgu. Po smrti bol pochovaný vedľa svojich rodičov pod renesančným náhrobkom v katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'36'' E17°6'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Alexander Neumann

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 5, pred kaviarňou Roland
Nápis:
TU ŽIL
ALEXANDER NEUMANN
NAR. 1876
ZAISTENÝ V OKT. 1944
DEPORTOVANÝ
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ V JAN. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Margit Neumannová

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 5, pred kaviarňou Roland
Nápis:
TU ŽILA
MARGIT NEUMANN
ROD. SCHLESINGER
NAR. 1890
ZAISTENÁ V NOV. 1944
DEPORTOVANÁ
DO SEREDE
DO RAVENSBRÜCKU
ZAVRAŽDENÁ VO FEB. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Ignác, Štefan a Jozefa Vécsei

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2015
Umístění: Bratislava, Hlboká 3, pred obytným domom na Hlbokej 3
Nápis:
TU ŽIL
IGNÁC VÉCSEI
NAR. 1883
ZMIZOL POČAS DEPORTÁCIÍ
V ROKU 1944

TU ŽIL
ŠTEFAN VÉCSEI
NAR. 1923
ZMIZOL POČAS DEPORTÁCIÍ
V ROKU 1944

TU ŽILA
JOZEFA VÉCSEIOVÁ
NAR. 1896
ZMIZOL POČAS DEPORTÁCIÍ
V ROKU 1944
Poznámka:

Ignác Vécsei (pôv. Weisz) – architekt (*6.4.1883 Prievaly †1944 Oświęcim). Študoval architektúru na vysokej škole technickej v Budapešti. Do roku 1914 pôsobil v Budapešti, po roku 1918 v Bratislave, asi od roku 1923 pracoval v spoločnej projektovej kancelárii s F. Weinwurmom. V roku 1944 spolu s manželkou deportovaný do koncentračného tábora Oświęcim, kde obaja zahynuli. Zameriaval sa na vykonávaciu dokumentáciu a stavebný dozor. Spoločne s F. Weinwurmom má významný podiel na rozvoji modernej architektúry na Slovensku.
Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°9'18.5'' E17°6'15.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem války 1866

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín, hneď vpravo od vchodu v rohu cintorína
Nápis:
Den
am 22. Juli 1866
im Gefechte bei
Blumenau
gefallenen
österreichischen
Kriegern
von den Bemohnern
Preszburgz.
Poznámka:

Pamätník sa týka bojovníkov padlých v Blumenau, čo je pôvodný názov Vrančovičovej ulice v Lamači.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'41'' E17°02'47.2''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Hrob Richard Fratrič

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín
Nápis:
TU ODPOČÍVA MÔJ MILOVANÝ MANŽEL A OTECKO
RICHARD FRATRIČ
NPOR. PILOT * 10.IX.1925 ZAHYNUL TRAGICKY PRI VÝKONE LET. SLUŽBY 25.VI.1953.

... A DUŠOU VZLIETNEM EŠTE VÝŠ,
NAD SLNKA ZLATÉ PERUTE,
HOC ŽIVOT KLADIEM TU POD KRÍŽ,
MÁM SRDCE LÁSKOU PRIKRYTÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'41.7'' E17°02'46.0''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás