Bratislava

Pamätná tabuľa Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 25.08.2009
Umístění: Bratislava, Štúrova 9, bývalé sídlo SAVU
Nápis:
LADISLAV NOVOMESKÝ
1904 - 1976

VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ
BÁSNIK a ESEJISTA
V ROKOCH 1950-51
BOL PREDSEDOM SLOVENSKEJ
AKADÉMIE VIED A UMENÍ
V BRATISLAVE R. 2004
Poznámka:

Ladislav Novomeský (27.12.1904 Budapešť - 4.9.1976 Bratislava) básnik, novinár, kultúrny politik, verejný činiteľ, národný umelec. Počas 2. sv. vojny bol dvakrát internovaný v ilavskej väznici (1940, 1942), od leta 1943 spolu s K. Šmidkem a G. Husákom člen V. ilegálneho vedenia KSS. Počas SNP odišiel do B. Bystrice, kde pôsobil ako podpredseda SNR. V októbri 1944 ako člen delegácie odišiel na rokovanie s E. Benešom do Londýna, v novembri 1944 do Moskvy na stretnutie s K. Gottwaldom. V januári 1945 sa vrátil na oslobodené Slovensko a pôsobil v orgánoch SNR. Vo februári 1951 bol zatknutý, do apríla 1954 vo vyšetrovacej väzbe a v procese s burž. nacionalistami odsúdený na 10 rokov, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. Koncom roku 1955 prepustený z väzenia, v roku 193 rehabilitovaný. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad K. Gottwalda, Rad Víťazného februára, Rad Republiky, čestný odznak partizánskej jednotky Čapajev, Leninov rad, Čs. cena mieru a titul hrdina ČSSR.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Pavol, Eva a Terézia Rotter

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2015
Umístění: Bratislava, Štúrova 12, pred vchodom do domu na Štúrovej 12
Nápis:
TU ŽIL
PAVOL ROTTER
NAR. 1914
DEPORTOVANÝ 1942
DO SEREDE
DO LUBLINU-MAJDANEKU
ZAVRAŽDENÝ

TU ŽILA
EVA ROTTEROVÁ
NAR. 1926
DEPORTOVANÁ 1942
DO SOBIBORU
ZAVRAŽDENÁ

TU ŽILA
TERÉZIA ROTTEROVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVANÁ 1942
DO SOBIBORU
ZAVRAŽDENÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°8'32.7'' E17°6'52.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás