á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generál Ján Imro

* 24.3.1897 (Kovačica)
† 17.1.1990 (Brezno)

V polovici júla 1915 sa prezentoval v 7. honvédskom pluku vo Vršaci a na jeseň absolvoval Školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe. V marci 1916 odišiel na ruský front, v septembri 1916 bol odvelený na rumunský front, kde utrpel zranenie v boji. V júni 1917 odišiel na taliansky front ako veliteľ čaty. V auguste 1917 prebehol do talianskeho zajatia, v novembri 1917 sa prihlásil do čsl. légie v Taliansku, v máji 1918 ho zaradili do 7. roty 33. streleckého pluku. Po návrate z Talianska sa zúčastňoval bojov o Slovensko. Po vzniku Slovenského štátu bol major Imro 15.3.1939 pridelený do VII. zboru v Banskej Bystrici. Pred začiatkom ťaženia slovenskej armády proti Poľsku sa stal veliteľom 2. divízie v Poprade. Koncom októbra 1939 začal v Banskej Bystrici organizovať Vojenskú akadémiu, ktorá sa v septembri 1940 premiestnila do Bratislavy. Ilegálni odbojoví pracovníci počítali s jeho zapojením do protifašistického odboja. V lete 1944 bol prevelený do Talianska, kde prevzal velenie nad slovenskou 2. technickou divíziou. V polovici augusta 1944 už bol v Anglicku, kde požiadal gen. Viesta, aby ho zobral na Slovensko. Ten to odmietol. 15. augusta 1944 bol prijatý do čsl. zahraničnej armády. Po príchode do vlasti sa hlásil u gen. L. Svobodu. 22. mája 1945 ho ustanovili za veliteľa 2. divízie v Banskej Bysrici. 1. júna 1945 bol povýšený na brigádneho generála, v apríli 1947 na divízneho generála. Na základe udania ho v apríli 1949 zbavili vojenskej služby. Na základe vykonštruovaného disciplinárneho uznesenia bol potrestaný odňatím vojenskej hodnosti. V roku 1965 ho rehabilitovali a vrátili mu odňatú vojenskú hodnosť. Po prepustení z armády vykonával len podradné práce. Zomrel prakticky zabudnutý vo vysokom veku v Brezne.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.vhu.sk/divizny-general-jan-imro/

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.