Bratislava

Pomník Obětem války 1866

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín, hneď vpravo od vchodu v rohu cintorína
Nápis:
Den
am 22. Juli 1866
im Gefechte bei
Blumenau
gefallenen
österreichischen
Kriegern
von den Bemohnern
Preszburgz.
Poznámka:

Pamätník sa týka bojovníkov padlých v Blumenau, čo je pôvodný názov Vrančovičovej ulice v Lamači.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'41'' E17°02'47.2''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Hrob Richard Fratrič

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín
Nápis:
TU ODPOČÍVA MÔJ MILOVANÝ MANŽEL A OTECKO
RICHARD FRATRIČ
NPOR. PILOT * 10.IX.1925 ZAHYNUL TRAGICKY PRI VÝKONE LET. SLUŽBY 25.VI.1953.

... A DUŠOU VZLIETNEM EŠTE VÝŠ,
NAD SLNKA ZLATÉ PERUTE,
HOC ŽIVOT KLADIEM TU POD KRÍŽ,
MÁM SRDCE LÁSKOU PRIKRYTÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'41.7'' E17°02'46.0''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Hrob Ján Paškan

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - vyhradený priestor
Nápis:
GENERÁLMAJOR
MUDr. JÁN PAŠKAN
27.1.1907 – 1.9.1989
Poznámka:

Ján Paškan (27.1.1907 Ochtiná – 1.9.1989 Bratislava) prednosta zdravotnej služby MNO v Bratislave. Účastník protifašistického odboja a SNP. Počas SNP príslušník veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku v Banskej Bystrici, prednosta zdravotníckej služby (1944). Nositeľ viacerých vyznamenaní.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°02'34.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Kučera

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - vyhradený priestor
Nápis:
PLK. ING. MARTIN KUČERA
13.10.1914 – 16.2.1986
NOSITEĽ
RADU ČERVENEJ ZÁSTAVY
RADU ČERVENEJ HVIEZDY
Poznámka:

Martin Kučera (13.10.1914 Sliač-Hájniky – 16.2.1986 Bratislava) vyštudoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave a Vysokú vojenskú školu v Prahe, od roku 1937 dôstojník z povolania. Ako príslušník Rýchlej divízie nasadenej do boja proti ZSSR patril ku skupine antifašistických dôstojníkov okolo gen. Jurecha. Po návrate na Slovensko spolupracoval s odbojom v armáde. Dodával zbrane a materiál partizánskej skupine Jánošík a 1. čs. partizánskej skupine J. V. Stalina. Po vypuknutí SNP bol veliteľom 14. pešieho práporu. Od začiatku SNP bránil nepriateľovi preniknúť k Breznu cez Malužinú, Bocu, Čertovicu a Jánsku dolinu. Po prechode SNP do hôr prešlo okolo 300 príslušníkov jeho útvaru na partizánsky spôsob boja a vytvorilo jednotku Martin, ktorej bol veliteľom, neskôr bol náčelník štábu partizánskej brigády Stalin. Po spojení so sov. armádou od polovice marca 1944 veliteľ úderného práporu 4. čs. samostatnej brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Na základe falošných obvinení bol v roku 1950 prepustený z armády, v roku 1964 rehabilitovaný.
Vyznamenania: 1944 a 1945 Čs. vojnový kríž 1939 a Za chrabrosť pred nepriateľom, 1945 Rad SNP I. tr., 1948 Za zásluhy I. st., 1964 Rad červenej hviezdy, 1969 Rad červenej zástavy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°02'34.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Trnka

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - vyhradený priestor
Nápis:
PLK. LETECTVA
JÚLIUS TRNKA
1910 - 1989
Poznámka:

Július Trnka (29.9.1910 Zvolen – 24.6.1989 Bratislava) absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach a kurz pre dôstojníkov letectva v Prostějove. Od r. 1935 pôsobil v leteckom pluku M. R. Štefánika v Piešťanoch. V rokoch 1940-1943 bol veliteľom Leteckej školy v Piešťanoch, Trenč. Biskupiciach a Banskej Bystrici. Po štúdiu na Vysokej vojenskej škole v Bukurešti pôsobil na Veliteľstve vzdušných zbraní v Trenčíne. V auguste 1944 zabezpečoval prelet 26 slovenských lietadiel na stranu Červenej armády. Od 1.9. do 15.12.1944 zastával funkciu veliteľa výcvikového strediska čs. letcov v ZSSR a od 15.12.1944 zástupcu veliteľa 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR. V roku 1945 ho poslali na Veliteľstvo 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, kde až do 25.6.1945 zastával funkciu leteckého dôstojníka. Po oslobodení zastával viaceré významné funkcie v letectve, no v roku 1951 bol odvolaný pre pôsobenie v slovenskej armáde.
Vyznamenania: nem. Das Verdienstkreutz des Ordens vom Deutschen Adler, chorv. Red Krune Kralja Zvonimira II. st. s mačevima, rum. Ordinul Steaua Romanei cu spade gradul de „Officer“ cu panglica de „Virtutea Militara“, slov. voj. víťazný kríž IV. tr. bez mečov, čs. vojnový kríž 1939, Rad SNP I. tr., medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., čs. pam. medaila so štítkom ZSSR a iné.
Zdroj: Obrana 2/2012 (autor P. Šumichrast)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°02'34.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Ferianc

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - vyhradený priestor
Nápis:
PLK. JÁN
FERIANC
NOSITEĽ
RADU ČERVENEJ HVIEZDY
6.7.1917 - 29.5.1984

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°02'34.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Čabrun

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - vyhradený priestor
Nápis:
PPLK. MICHAL ČABRUN
1918 - 1979
NOSITEĽ RADU ČERVENEJ
HVIEZDY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°02'34.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Tringela

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - vyhradený priestor
Nápis:
PLK. JÁN TRINGELA
11.9.1921 - 25.11.1984
NOSITEĽ RADU ČERVENEJ HVIEZDY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°02'34.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Kriško

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - urnový háj, sekcia I, rad 3, hrob č. 43
Nápis:
PLK. VLADIMÍR KRIŠKO

1915 – 1988
Poznámka:

Vladimír Kriško (19.8.1915 Kochanovce – 5.2.1988 Bratislava) bol pilotom Slovenských vzdušných zbraní v druhej svetovej vojne a leteckým esom (9 potvrdených zostrelov). Na východnom fronte sa zúčastnil dvoch bojových nasadení. Po vypuknutí SNP sa pridal k povstalcom. Po skončení vojny sa stal príslušníkom čs. vojenského letectva. V roku 1951 bol zbavený funkcie veliteľa pluku a v hodnosti podplukovníka bol prepustený do zálohy.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'44.0'' E17°02'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Šmidke

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - urnový háj, vľavo od rozptylovej lúky
Nápis:
KAROL ŠMIDKE

VEDÚCI V. ILEGÁLNEHO ÚV KSS
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
PREDSEDA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY A
VELITEĽ PARTIZÁNSKEHO ŠTÁBU NA SLOVENSKU
VÝZNAČNÝ ŠTÁTNIK V ĽUDOVODEMOKRATICKEJ ČSR

1897 – 1952

HRDINA ČESKOSLOVENSKEJ
SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY
IN MEMORIAM
NOSITEĽ LENINOVHO RADU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'44.6'' E17°02'36.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás