Bratislava

Pamätná tabuľa Obetiam násilnej kolektivizácie

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2013
Umístění: Bratislava, Dobrovičova 12, na budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Nápis:
Venované obetiam násilnej kolektivizácie
v 50. rokoch 20. storočia :
roľníkom a ich rodinám,
pre vzťah k rodnej zemi
prenasledovaným, väzneným,
vysťahovaným a narukovaným do PTP.

Konfederácia politických väzňov Slovenska 2012

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'33.3'' E17°07'06.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa protestu študentov v roku 1989

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2013
Umístění: Bratislava, Dobrovičova 12, na budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Nápis:
Na tomto mieste sa dňa 16. novembra 1989
počas protestného pochodu konaného
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov
začal verejný dialóg vysokoškolákov
s predstaviteľmi vtedajšej vládnucej moci,
ktorý predznamenal prevratné politické
a spoločenské zmeny v štáte.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'33.3'' E17°07'06.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás