á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Gen. Ferdinand Čatloš

* 7.10.1895 (Liptovský Peter, Slovesko)
† 16.10.1972 (Martin, Slovesko)

1920-25 kpt. pešieho pluku, 1925-26 pracovník spravodajského odd. Min. nár. obrany, 1926-27 zástupca čs. vojenského atašé v Budapešti, 1930-33 prednosta odd., 1933-34 pplk., náčelník štábu 2. horskej brigády v Spišskej Novej Vsi, 1935-38 náčelník štábu 8. divízie v Hraniciach na Morave, od októbra 1938 prednosta vojenskej kancelárie autonómnej slov. vlády a zástupca hl. veliteľa operačných armád, po vzniku Slovenskej republiky generál 1. tr. a v rokoch 1939-44 minister národnej obrany Slovenskej republiky.
Ako kadet-ašpirant rak.-uh. armády padol v septembri 1915 na východnom fronte do zajatia, v júni 1917 vstúpil do čs. légií v Rusku. Práporčík, veliteľ čaty Tatranského pluku 7, potom veliteľ roty a práporu vo výchovnom tábore v Irkutsku. Účastník boja proti nem. armáde pri Bachmači a ťaženia čs. légií proti sovietskej moci. V roku 1939 organizoval a viedol ťaženie proti Poľsku, 1941 proti ZSSR. V polovici roku 1944 vypracoval osobitný plán (Čatlošovo memorandum), podľa ktorého po priblížení sa ČA k slovenským hraniciam mala byť na Slovensku vyhlásená vojenská diktatúra pod jeho velením. Súčasťou plánu bolo i uľahčenie vstupu ČA na Slovensko a bojová spolupráca s ňou. Ilegálne vedenie KSS a ilegálna SNR odmietli tento plán i spoluprcu s ním. Po vypuknutí SNP vystúpil proti nemu, no už 2.9.1944 prešiel na povstalecké územie, tam ho zaistili a 13.9. dopravili do ZSSR, kde bol internovaný do konca vojny. R. 1947 ho Národný súd v Bratislave odsúdil na 5 rokov väzenia, 1948 prepustený z väzby.
Vyznamenania: Víťazný kríž I. tr., Za hrdinstvo I. tr., Veľkokríž Radu nem. orla s mečmi, Železný kríž I. tr. a rady fašistických režimov v Rumunsku a Bulharsku

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník I. Martin 1986

VPM:
hrob - Martin, stát Slovenská republika
pamětní deska - Liptovský Peter, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.