á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generálplukovník Michal Širica

* 1.2.1894 (Smrečany, Slovensko)
† 18.7.1970 (Bratislava, Slovensko)

V roku 1914 absolvoval nižšiu hosp. školu, 1919 dôstojnícku školu pechoty v Sľudianke na Sibíri, 1922 dôstojnícky kurz v Josefove, 1924 v Miloviciach, 1929 v Olomouci, 1935 kurz pre veliteľov vojenských oddielov v Prahe a v Miloviciach, 1943 pre veliteľov plukov v Doberitze. R. 1945 brigádny gen., 1946 divízny gen., 1947 zborový gen.
R. 1921-30 dôstojník čs. armády v rozličných veliteľských funkciách, 1939 dôstojník slov. armády, od apríla 1945 zabezpečoval oslobodené územie Slovenska v Košiciach, 1945 zástupca veliteľa 7. zboru v Trenčíne, 1945-51 veliteľ vojenskej oblasti 4 v Bratislave, 1951 preradený do zálohy, 1956-57 robotník, 1957-63 vrátnik turistickej nocľahárne na hrade v Bratislave.
Ako vojak rak.-uh. armády sa v marci 1915 v Karpatoch dostal do rus. zajatia. R. 1917 na Ukrajine vstúpil do čs. légií (Tatranský pluk 7 a čs. strelecký pluk gen. M.R. Štefánika). Po návrate do vlasti vstúpil do čs. armády.
Počas pôsobenia v Prešove sa zapojil do protifašist. odboja, 30.1.1942 odoslaný na vých. front, kde až do 19.7.1942 velil pešiemu pluku 21 (David) v Donskej oblasti. Od marca 1943 veliteľ posádky vo Zvolene, J. Golianom zapojený do vojenských príprav SNP, po vypuknutí SNP veliteľ posádky v D.Kubíne, od 10.9.1944 veliteľ 2. taktickej skupiny Fatra 1. čs. armády na Slovensku, od 30.10.1944 do 4.1.1945 sa zdržiaval v Nízkych Tatrách, dňa 5.1.1945 ho ÚŠB zatkla, až do oslobodenia väznený na Policajnom riaditeľstve. Po oslobodení sa vo veliteľských funkciách zapojil do budovania armády. Po prepustení z armády 1954-55 nespravodlivo väznený, 1964 vyšším vojenskýn súdom v Trenčíne rehabilitovaný.
R. 1921 vyznamenaný Čs. vojnovým krížom, 1918, 1922 medailou víťazstva, 1945 Čs. vojnovým krížom 1939, sov. medailou Za pobedu nad Germanijej, Za zásluhy I. stupňa, 1946 Radom SNP I. tr., 1947 nórskym radom Sv. Olafa, poľ. Polonia restituta, Čs. vojenským radom bieleho leva Za víťazstvo, 1969 Radom červenej hviezdy a ďalšími čs. a zahraničnými radmi a medailami.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás
Slovenský biografický slovník V. Martin, 1992.

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčín, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.