Bratislava

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 07.10.2013
Umístění: Bratislava, Palisády 36, roh ulíc Palisády a Štetinova
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKU
1944 NACISTICKÁ SICHER-
HEISPOLIZEI ZRIADILA
VYŠETROVŇU, V KTOREJ BOLI
MUČENÍ NAJLEPŠÍ NAŠI
ĽUDIA, BOJOVNÍCI PROTI
FAŠIZMU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.6'' E17°06'13.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Elo Šándor

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2010
Umístění: Bratislava, Palisády 28, bytový dom
Nápis:
1896 - 1952
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
V ROKOCH 1933-1952 SPISOVATEĽ
ELO ŠÁNDOR
POPREDNÝ PREDSTAVITEĽ SPOLOČNOSTI
PRE HOSPODÁRSKE A KULTÚRNE STYKY
SO SOVIETSKYM ZVÄZOM
Poznámka:

Elo Šándor (8.3.1896 Vrbové - 9.1.1952 Bratislava) spisovateľ a publicista. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa najprv skrýval, od marca 1915 pôsobil v rôznych peších plukoch, v bojoch o Trident bol vážne ranený. Po vyliečení bojoval na ruskom, neskôr na talianskom fronte. Po návrate bol od 17.11.1918 dobrovoľník čs. armády, spravodajca 1. skupiny čs. vojsk na Slovensku, dňa 15.2.1919 bol v hodnosti por. preradený do zálohy. Ako čs. vlastenec, antifašista a politický odporca ľudáckeho režimu bol 12.10.1939 zaistený ÚŠB v Bratislave a do 18.11.1939 väznený v Ilave. Nadviazal kontakty s ilegálnym hnutím a aktívne sa zapojil do protifašistického odboja, bol spravodajcom čs. vlády v Londýne. Po auguste 1944 robil tlmočníka partizánskym jednotkám Jermak, Bohdan Chmelnickij a Hurban. Od októbra 1944 do apríla 1945 žil v ilegalite na kopaniciach v okolí Vrbového. Vyznamenanie: Rad SNP I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)
Autorom pamätnej tabule je Alexander Vika.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás