Bratislava

Pamätná tabuľa November 1989

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2021
Umístění: Bratislava, Gondova 2, Filozofická fakulta UK
Nápis:
„Zoberme ako občania
svoje záležitosti
do vlastných rúk!“

VEREJNOSŤ
PROTI
NÁSILIU

ŠTUDENTSKÉ
HNUTIE

V tejto budove
dňa 20. novembra 1989
vzniklo prvé vyhlásenie
Verejnosti proti násiliu,
ktorá spolu so
Študentským hnutím
bola hlavnou iniciátorkou
Nežnej revolúcie
na Slovensku.

Filozofická fakulta
Univerzity Komenského
November 2019

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás