Bratislava

Pomník Fraňo Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 20.08.2010
Umístění: Bratislava, Tilgnerova, parčík
Nápis:
Fraňo Kráľ

NÁRODNÝ UMELEC
1903 - 1955
Poznámka:

Fraňo Kráľ (9.3.1903 Barton, Ohio, USA – 3.1.1955 Bratislava) spisovateľ, verejný činiteľ, národný umelec. Na vojenčine v rokoch 1925-27 prepukla u neho tuberkulóza, ktorá ho poznačila na celý život. V januári 1939 ho ľudácky režim penzionoval, v jeho dome sa schádzalo ilegálne ústredné vedenie KSS, v roku 1942 sa u neho utvoril Ústredný národnorevolučný výbor (M. Hrušovský, M. Polák, P. Stahl). Počas vojny písal do ilegálnych časopisov V boj! a Hlas ľudu. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)
Autormi pomníka sú: akad. sochár Juraj Hovorka a arch. Štefan Ďurkovič.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás