Bratislava

Pamätná tabuľa gen. J. Ambruš

Autor: Ladislav Barabás, 07.11.2013
Umístění: Bratislava, Panenská 11, na budove Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILO ROKU 1945
VELITEĽSTVO LETECTVA 4. OBLASTI
PRE SLOVENSKO, KTOREJ NÁČELNÍKOM
BOL SLOVENSKÝ VLASTENEC,
OFFICER OF THE BRITISH EMPIRE
GENERÁL JÁN AMBRUŠ
1899 – 1994
VYNIKAJÚCI LETECKÝ AKROBAT,
VELITEĽ SLOVENSKÉHO LETECTVA,
VELITEĽ 312. ČS. LETKY ROYAL AIR FORCE
V BRITÁNII, LETECKÝ ATAŠÉ V KANADE.

VENUJÚ SPOLKY SLOVÁKOV
Z BULHARSKA A RUMUNSKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'51.7'' E17°06'10.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 06.12.2011
Umístění: Bratislava, Panenská 27, ne dome č. 27
Nápis:
V TOMTO DOME PREBÝVAL V MESIACOCH MÁJ A JÚN ROKU 1843 SÁNDOR PETŐFI.
V PAMÄTLIVEJ ÚCTE UMIESTNIL 15. MARCA 1900 TOLDYHO SPOLOK V PREŠPORKU.
Obnovila Komisia pamätníka Sándora Petőfiho n. f. v septembri 1911.

EBBEN HÁZBAN LAKOTT PETŐFI SÁNDOR 1843. MÁJUS ÉS JÚNIUS HÓNAPBAN.
KEGYELETES EMLÉKÜLA POZSONYI TOLDY-KÖR 1900. MÁRCIUS HO 15-ÉN.
Felújította a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság 2011. Syeptemberében.
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'53.5'' E17°6'20.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás