Bratislava

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2010
Umístění: Bratislava, Turistická, na boku kostola, v mestskej časti Čunovo
Nápis:
HŐSI HALOTTAINK 1940 1945

NYUGOSZNAK ŐK A HŐS FIAK DÚLO CSATÁK UTÁN
NYUGOSZNAK ŐK SÍRJUK FELETT ZÖLDELS BOKOR VIRÁNY
BAJZA JÓZSEF

BANKOVICH MIHÁLY, BROSZ MIHÁLY, DERKOSIC FERENC, HIRSIC MATYÁS, KISS JÓZSEF, KLEMENSICH ISTVÁN, LÁNG KÁROLY, PUSZTER JÓZSEF, STARSICH FRIGYES, STARSICH ISTVÁN, WERDENICH RUDOLF, ifj. BROSZ FERENC, id. BROSZ FERENC, GRIEZL MIHÁLY, HORVÁTH FERENC, HORVÁTH LÖRINC, KOVASICH MIHÁLY, KOVASICH JÓZSEF, STEFANSICH JÁNOS, WEINTRAGER ISTVÁN, WEINTRAGER JÓZSEF, KOVACSICH PÉTER

KIK HÁSOKÉRT ÉLTEK S MÁSOKÉRT MEGHALTAK,
NEM HIÁBA ÉLTEK S NEM HIÁBA HALTAK
BÁR ISMERETLEN SIRBA TEMETTÉK TESTÜKET
HIRDESSE E TÁBLA DICSŐ EMLÉKÜKET

TIHANYI FERENC VILÁGI M TEJFALU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'56.9'' E17°12'00.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2010
Umístění: Bratislava, Turistická, v mestskej časti Čunovo, na kostole sv. Michala (pod vežou)
Nápis:
1914 1918

HŐSI HALOTTAINK !

BAJNOK GYÖRGY, BANKOVICH JÁNOS, BEER JÁNOS, BEHON MÁTYÁS, IFJ. BOGOVICH JÁNOS, ID. BOGOVICH JÁNOS, BOGOVICH ISTVÁN, BREIER JÁNOS, DERKOSICH FERENC, DERKOSICH MIHÁLY, HAUSER FÜLÖP, HOFSCHNEIDER FERENC, JAVOREK JÁNOS, KAUSICH JOZSEF, KLEMENSICH JÓZSEF, KOVACSICH ADOLF, KOVACSICH JÓZSEF, KOVACSICH MIHÁLY, LÖFFLER JÁNOS, MELINGER ANDRÁS, MERSICH ISTVÁN, PALESICH JÁNOS, PALESICH KÁROLY, PICHLER JÁNOS, POROPATICH JÁNOS, PUCHOVICH MÁTYÁS, RUBI GERGELY, RUDERER RÓBERT, STEE JAKAB, STEE JÁNOS, VALENTICH FERENC, VALENTICH PÉTER, VÁROS ANDRÁS, WEDERNICH MIKLÓS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'56.9'' E17°12'00.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás