Bratislava

Pamätná tabuľa Miloš Ruppeldt

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Františkánske námestie 4, bývalá hudobná škola
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL V ROKOCH 1934-1936
ZAKLADATEĽ HUDOBNEJ ŠKOLY PRE SLOVENSKO
PROF. MILOŠ RUPPELDT
sign. vika 69
Poznámka:

Miloš Ruppeldt ( 29.5.1881 Liptovský Mikuláš – 18.11.1943 Bratislava) v prvej svetovej vojne bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia a pripojil sa k čsl. legionárom. Po návrate do vlasti sa v roku 1919 pridal k Dobrovoľníckej družine Bratislavskej župy, ktorá bojovala proti maďarským boľševikom.
(zdroj: https://snn.sk/news/dobrovolnicka-druzina-bratislavskej-zupy/ )
Autorom busty je sochár Alexander Vika.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás