Bratislava

Pomník násilne vysťahovaných

Autor: Ladislav Barabás, 23.02.2016
Umístění: Bratislava, Žatevná 2, vpravo od budovy Miestneho úradu Dúbravka
Nápis:
Na pamiatku
nevinných dúbravských rodín
násilne vysťahovaných v roku
1952

Dúbravské rodiny násilne vysťahované
z rodnej obce Dúbravka v roku 1952:

Jána BRLIŤA, Martina DAROVCA, Juraja FILA, Alžbety GALAMBOŠOVEJ, Františka GRANCA, Teofila JANČA, Jána JÁNOŠÍKA, Jozefa KRÁĽOVIČA, Štefana LUČANIČA, Emila MILOŠOVIČA, Gašpara NEMČEKA, Jána NUSKA, Pavla PIKNU, p. PRIBÍKA, Alexandra ZAJÍČKA, Vincenta ZAJÍČKA, Vincenta ZAJÍČKA
Poznámka:

Komunistický režim nariadil v roku 1952 viacerým obyvateľom Dúbravky vysťahovať sa do rôznych miest a obcí Slovenska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás