á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

podplukovník Jozef Gregor Tajovský

* 18.10.1874 (Tajov)
† 20.5.1940 (Bratislava)

V roku 1915 bol povolaný do armády a bol odvelený na ruský front, kde prebehol do ruského zajatia. V Bobrujsku roku 1917 vstúpil do čs. légií, bojoval s nimi proti nastupujúcej moci sovietov. Bol redaktorom česko-slovenských Hlasov v Kyjeve, od roku 1919 redigoval časopis Slovenské hlasy. V Rusku získal hodnosť kapitána čs. légií, po vojne bol v hodnosti majora prednostom umiestňovacej legionárskej kancelárie v Bratislave, do výslužby odišiel v roku 1925 ako podplukovník Československej armády.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník II. Martin 1978
Wikipédia

VPM:
hrob - Tajov, stát Slovenská republika
pamětní deska - Lopej, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Kláštor pod Znievom, stát Slovenská republika
pamětní deska - Považské Podhradie, stát Slovenská republika
pamětní deska - Tajov, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.