Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob František Ploskuňák

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor IV, chodník 3, hrob č. 349
Nápis:
MÁRIA
A
FRANTIŠEK
PLOSKUŇÁKOVI
Poznámka:

František Ploskuňák (10.8.1910 Sabinov - 22.4.1980 Bratislava) štábny kapitán tankových vojsk, veliteľ práporu útočnej vozby "Vojtech" 1. čs. armády na Slovensku. Skončil VA v Hraniciach na Morave a vykonával rutinnú posádkovú službu. Na východnom fronte pôsobil od februára do októbra 1942 v rámci Rýchlej divízie. V júli 1944 bol zasvätený do prípravy povstania. Jeho prápor bol prvou jednotkou slov. armády, ktorá sa pred oficiálnym vyhlásením SNP zapojila do boja proti nem. ozbrojeným silám. Zúčastnil sa boja v priestore Vrútok, Hornej Štubne, Turč. Teplíc a Dubovej skaly. V priebehu generálneho útoku nem. vojsk zasahoval do bojov pri obrane južného povstaleckého frontu. Po potlačení SNP sa presunul do priestoru Ďumbiera, kde od polovice decembra 1944 sa pridal k part. brigáde Stalin. Koncom januára 1945 sa prebojoval k jednotkám ČA. Zapojil sa do Ostravskej operácie a vyznamenal sa v bojoch o Opavu a Moravskú Ostravu. Po vojne zastával rad vel. a štábnych funkcií. 27.6.1953 bol povýšený na pplk. Vyznamenania: Pam. medaila so štítkom Javorina, Eisenes Kreuz 2. Kl., Za hrdinstvo III. a II. st., Voj. víťazný kríž V. tr., Čs. voj. kríž 1939 II. a I. tr., Čs. medaila Za zásluhy, Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, sov. Za pobedu nad Germanijej, Rad SNP II. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'41.1'' E17°2'37.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Marko

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 5, hrob č. 244
Nápis:
PROF. DR. ING. MILOŠ MARKO
*2.11.1906 †23.4.1998
Poznámka:

Miloš Marko (2.11.1906 Liptovský Sv. Mikuláš - 23.4.1998 Bratislava) plukovník technickej zbrojnej služby, prednosta odd. vojenského priemyslu 1. čs. armády na Slovensku. Vyštudoval vysokú školu chemicko-technologického inžinierstva ČVUT v Prahe. Ako dôstojník z povolania pôsobil na Zbrojnom technickom úrade v Plzni, vo Voj. muničnej továrni v Poličke n. Metují a vo VTLÚ v Prahe ako referent trhavín. Po vzniku Slovenskej republiky odišiel na Slovensko, kde bol prijatý do slov. armády. V rokoch 1939-44 bol pracovníkom MNO v Bratislave, od 1.7.1941 ako pplk. tech. zbroj. Ako skúsený chem. inžinier a popredný odborník v oblasti muničnej výroby sa zapojil do ileg. protifašistického odboja. Po vypuknutí SNP bol na veliteľstve I. čs. armády ustanovený za náč. osobitného odd. vojnového priemyslu. Ešte pred zatlačením povstania do hôr dozeral na budovanie part. základne na Červenej jame. V druhej polovici febr. 1945 prešiel na oslobodené územie k sov. a rum. armáde. Na veliteľstve 1. čs. arm. zboru v ZSSR sa preňho nenašlo vhodné využitie. Po vojne pôsobil v priemysle, výskume a na vysokých školách. Vyznamenania: Pam. medaila za obranu Slovenska, Za zásluhy, Red krune kralja Zvonimira I. st. sa zviezdom i mačevima, Voj. víť. kríž III. tr., Deutsche Adlerorden 1. Klasse mit Schwerten, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'48.2'' E17°2'32.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Branislav Manica

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor V, chodník 30, hrob č. 1594
Nápis:
GEN. BRANISLAV MANICA
Poznámka:

Vladimír Branislav Manica (27.2.1894 Tisovec - 14.7.1980 Martin, poch v Bratislave) podplukovník pechoty, veliteľ Civilnej protileteckej obrany, prvý zástupca veliteľa Hlavného štábu partizánskych oddielov. V r. 1914 sa prezentoval v 16. honv. pl. v Banskej Bystrici, v r. 1915 odišiel na ruský front, v r. 1916 padol do rus. zajatia, v r. 1917 vstúpil do čs. légií, kde bol zaradený do 7. čs. strel. pl. "Tatranského", v r. 1918 sa zúčastnil bojov proti boľševikom v Zabajkalsku. Do vlasti sa vrátil 14.9.1920. Po návrate zostal v čs. armáde ako dôstojník z povolania. Po vzniku SR bol povolaný do činnej služby, v r. 1942 bol povýšený na pplk. pech. Od 24.8. do 30.12.1942 sa zúčastnil ťaženia slov armády proti ZSSR. Po vypuknutí SNP pôsobil ako referent pre veci part. na Veliteľstve 1. čs. armády. V septembri 1944 sa zúčastnil rokovania Rady na obranu Slovenska. Po potlačení povstania pôsobil v horách a spolupracoval s viacerými part. oddielmi a brigádami na strednom Slovensku. Od apríla 1945 sa stal v Poprade príslušníkom 1. čs. arm. zboru v ZSSR a po oslobodení bol dôstojníkom čs. armády. 1.4.1948 bol povýšený na brig, gen. V roku 1952 bol nespravodlivo obvinený a zbavený funkcií. Na sklonku života žil v Martine. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1918, Rad "Sokol" s mečmi, Čs. rev. medaila, Spojenecká medaila Víťazstvo, Čs. medaila Za zásluhy 2. st., Rad SNP I. tr., juhosl. Orden partizanske zvezde, poľ. Krzyz Partyzanski, Rad červenej hviezdy, sov. Orden Otečestvennoj vojny 2. st., Rad Víťazného februára, Zaslúžilý bojovník proti fašizmu
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'37.9'' E17°2'39''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Botka

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor IV, chodník 4, hrob č.395
Nápis:
PPLK. EMIL BOTKA
*18.XI.1908 †20.III.1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'40.1'' E17°2'35.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Smutný

Autor: Ladislav Barabás, 14.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín Lamač, sektor 1, hrob č. 58
Nápis:
JÚLIUS SMUTNÝ
PPLK. LETECTVA
1894 1979
Poznámka:

Július Smutný (28.8.1894 Lučenec - 11.6.1979 Bratislava) podplukovník letectva Vzdušných zbraní, veliteľ vzdušných zbraní a Vzdušného úradu. V roku 1916 bol povýšený na dôstojníka čakateľa a odišiel na ruský front. V apríli 1917 bol preložený k letectvu a odišiel na taliansky front, kde pôsobil ako let. pozorovateľ a pilot. V sept. 1919 sa prihlásil do činnej služby v čs. armáde, kde pôsobil na rozličných pozíciách. Po vzniku SR nastúpil do slov. armády, kde bol povýšený na mjr. del. Už v marci 1939 sa zúčastnil maďarsko-slovenského konfliktu na východe Slovenska, koncom r. 1939 bol premiestnený k vzdušným zbraniam a 1.1.1940 bol povýšený na pplk. So svojim plukom sa zúčastnil vojny proti Poľsku. Koncom júna 1941 odišiel s Arm. sk. na východný front, odkiaľ odišiel v roku 1943. Po odzbrojení Vsl. armády Nemcami sa stal šéfom Ústrednej evakuačnej komisie v Prešove, Poprade a Ružomberku. Po prechode frontu bol krátko zaistený čs. orgánmi, v sept. 1945 bol prepustený na slobodu. V októbri 1945 bol prijatý do čs. armády, po nástupe komunistov bol v roku 1948 poslaný do zálohy. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska Javorina - Orava, Za hrdinstvo 3. st.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Andrej Bagar

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník D, hrob č. 116
Nápis:
NÁRODNÝ UMELEC
ANDREJ BAGAR
29.10.1900 - 31.7.1966

ZASLÚŽILÝ ČLEN KSČ - ČLEN ČINOHRY SND
PROFESOR VŠMU - PREDSEDA ZSDU
Poznámka:

Andrej Bagar (29.10.1900 Trenčianske Teplice - 31.7.1966 Bratislava) herec, režisér, divadelný pedagóg, verejný činiteľ, národný umelec. Za aktívny odpor proti fašizmu v apríli 1939 zatknutý, do októbra 1940 väznený. Počas SNP zakladateľ a vedúci Frontového divadla, ktoré uskutočnilo okolo 50 predstavení a umelecko-agitačnou formou posilňovalo bojového a revolučného ducha povstalcov. Po ústupe SNP do hôr politický komisár 2. skupiny oddielu mjr. Petrova v spojených pertizánskych brigádach Smrť fašizmu. Riadil stranícku prácu v part. oddieloch aj na časti okupovaného územia stredného Slovenska. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Rad republiky, Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Klokoč

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VI, hrob č. 25
Nápis:
RODINA
KLOKOČOVÁ
ONDREJ 1911 - 1975
Poznámka:

Ondrej Klokoč (17.8.1911 Hačava - 26.3.1975 Bratislava) jeden z hlavných organizátovov ilegálneho protifašistického hnutia a ozbrojeného boja v Gemeri. Počas SNP bol predseda OV KSS a RNV v Hnúšti, člen povstaleckej SNR. V rokoch 1968-75 bol predseda Slovenskej národnej rady. Vyznamenania: Rad SNP I tr., Rad práce, sov. Rad veľkej vlasteneckej vojny, Rad republiky
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Gregor

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 131
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
MARTIN GREGOR
14.II.1906 - 26.6.1982
Poznámka:

Martin Gregor, pôv. Marcel Guttmann (14.11.1906 Trnava - 29.6.1982 Bratislava) slovenský herec. V rokoch 1932 - 40 bol členom Činohry Slovenského národného divadla. V roku 1940 ho pre jeho židovský pôvod prepustili, viackrát bol zatknutý, no vždy ho pustili. Po potlačení SNP v septembri 1944 boli Židia odvlečení do koncentračných táborov, Martin Gregor sa postupne dostal do štyroch koncentračných táborov: Osvienčim, Rydultow, Mauthausen a Gusen. Po skončení vojny bol v rokoch 1948-52 riaditeľom, v rokoch 1967-70 šéfom činohry. Pre svoje postoje bol šikanovaný aj zo strany komunistického režimu.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Daniel Okáli

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník A, hrob č. 20
Nápis:
DANIEL OKÁLI
1903 - 1987
Poznámka:

Daniel Okáli (9.3.1903 Liptovský Mikuláš - 23.11.1987 Bratislava) básnik, prozaik, kritik, publicista a verejný činiteľ. Cez druhú svetovú vojnu sa zapojil do ilegálnej činnosti (1940 väznený v Ilave), od roku 1945 vykonával významné štátne funkcie. V roku 1946 účastník Mierovej konferencie v Paríži. V roku 1951 obvinený z buržoázneho nacionalizmu, v roku 1954 odsúdený na 18 rokov straty slobody (väznený v Prahe-Ruzyni, Leopoldove, Prahe-Pankráci a vo Valdiciach). Prepustený bol v roku 1960, rehabilitovaný v roku 1963.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudo Moric

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník B, hrob č. 55
Nápis:
PhDr. RUDO MORIC
1921 - 1985
národný umelec
nositeľ Radu práce
Poznámka:

Rudo Moric (27.3.1921 Sučany - 26.11.1985 Bratislava) spisovateľ, národný umelec. V rokoch 1943-44 vykonával prezenčnú vojenskú službu v Martine, po vypuknutí SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, v ktorou sa zúčastnil bojov pri Strečne a Vrútkach, ranený, v novembri 1944 zajatý, internovaný v nem. zajateckých táboroch Kaisersteinbruck, Krems an Donau a St. Georgen v Rakúsku, 1946-48 osvetový dôstojník, redaktor Obrany ľudu. Vyznamenania: Zaslúžilý bojovník proti fašizmu I.st., Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás