Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Karel Skyba

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, sektor I
Nápis:
plk. ING. KAREL SKYBA
10.4.1945 – 14.10.2014

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.4'' E17°2'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Slobodník

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu,sektor 1, chodník C, číslo 94
Nápis:
DUŠAN
SLOBODNÍK
*1927 †2001
Poznámka:

Dušan Slobodník (11.4.1927 Pezinok 13.12.2001) bol slovenský spisovateľ, literárny vedec, prekladateľ a politik. V máji 1944 vstúpil do Hlinkovej mládeže, v dňoch 28.2.-10.3.1945 sa na základe povolávacieho rozkazu zúčastnil kurzu pre diverzantov vedeného nemeckou tajnou službou. 22.4.1945 bol zatknutý sovietskou vojenskou kontrarozviedkou a sovietsky vojenský súd ho odsúdil na 15 rokov nútených prác. Takmer 9 rokov strávil v sovietskych gulagoch. Po Stalinovej smrti bol v roku 1953 vrátený na Slovensko. V roku 1954 si dokončil maturitu a začal študovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1958 bol počas Bacílkovej previerkovej kampane vylúčený zo štúdia. Listom požiadal Najvyšší súd ZSSR o rehabilitáciu a ten ho plne rehabilitoval. Štúdium dokončil na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Po roku 1989 sa politicky angažoval a prispel k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V rokoch 1992-94 bol ministrom kultúry.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Bukva

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor V, chodník 2, hrob č. 844
Nápis:
VLADIMÍR BUKVA
*21.III.1915 †14.I.1985
Poznámka:

Vladimír Bukva (21.3.1915 Pottsvill USA - 14.1.1985 Bratislava) kapitán delostrelectva, veliteľ podúseku Sinec II. taktickej skupiny. Na voj. službu odvedený 1.7.1934 v Bratislave, na jeseň 1935 nastúpil do VA v Hraniciach na Morave. Po vzniku Slovenskej republiky v marci 1939 sa stal veliteľom del. pl. 110, s ktorým bojoval proti maď. armáde na vých. Slovensku. Na východnom fronte bojoval 4.7. - 6.10.1941. Deň pred vypuknutím SNP sa pridal k povstalcom. Po potlačení povstania bol veliteľom stráže part. štábu a II. paradesantnej brigády v oblasti Soliská a Lomnická dolina. Od 1.12.1944 žil v ilegalite v Bratislave. Po oslobodemí pokračoval v arm. službe v Bratislave a Prahe, neskôr pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Do výslužby bol v hodnosti pplk. del. prepustený 1.1.1973. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska, Pam. odznak II. stupňa, Za zásluhy, Rad SNP II. stupňa
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'38.5'' E17°2'36.1'' (hrob)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Julius Slabeycius

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 4, hrob č. 107
Nápis:
MUDr. JULIUS SLABEYCIUS
*1.4.1916 †31.1.1988
Poznámka:

MUDr. Julius Slabeycius (1.4.1916 Brezno - 31.1.1988 Bratislava) vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Na východný front ho odvelili v zostave RD v marci 1942, po návrate pôsobil ako šéflekár v posádkovej nemocnici v Trenčíne. Po vypuknutí SNP sa v B. Bystrici prihlásil do 1. čs. arm. a pôsobil ako náčelník chirurgického odd. v Sliači, kde boli sústredení ťažko ranení povstalci. Ranení boli letecky dopravovaní do voj. nemocníc na Ukrajine. V októbri 1944 odletel do ZSSR, kde bol až do mája 1945 šéflekárom 1. čszld v ZSSR. Po skončení vojny odišiel v hodnosti pplk. do civilu. Vyznamenania: Rad SNP II. tr., Rad SNP I. tr., Orden Otečestvennoj vojny 2. tr.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'48.5'' E17°2'32.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Lipka

Autor: Ladislav Barabás, 14.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník D, hrob č. 96
Nápis:
RODINA
LIPKOVA
Poznámka:

František Lipka (20.7.1914 Martin-Vrútky - 24.11.1975 Bratislava) stotník technickej zbrojnej služby, aktívny príslušník komunistického odboja a organizátor partizánskeho hnutia na záp. Slovensku. Na vojenskú službu nastúpil v Josefove, kde absovoval ŠDDZ. Od roku 1939 sa zapojil do rôznych foriem odbojovej činnosti. V roku 1944 sa stal spolupracovníkom vedenia KSS a organizoval partizánske hnutie na záp. Slovensku. Počas SNP udržiaval spojenie s povstaleckým územím. Po porážke SNP zabezpečoval rádiové spojenie KSS s moskovským vedením KSČ. Vyznamenania: Čs. voj. kríž, Rad SNP I. tr,. Rad 25. febr. 1948 I. st., Za zásluhy o výstavbu, Rad červenej hviezdy, Rad práce, Rad červ. zástavy, Rad víťazného februára.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Tomeček

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 6, hrob č. 99
Nápis:
ANTON TOMEČEK
*8.6.1912 †3.12.1991

S LÁSKOU SPOMÍNAME
Poznámka:

Anton Tomeček (8.6.1912 Viedeň - 3.12.1991 Bratislava) kapitán v zálohe, spravodajský dôstojník 1. čs. armády. Na vojenskú službu nastúpil 15.7.1934 pri p. pl. v Trenčíne. Od 24.3.1939 do 1.6.1939 nastúpil do činnej služby pri p. pl. 4 v Trnave. V súvislosti s ťažením proti Poľsku bol od 28.8.1939 - 25.10.1939 pridelený na 2. odd. MNO v Bratislave. Ako učiteľ bol členom odbojovej skupiny "Flóra". Podieľal sa na prípravách SNP. Po vypuknutí povstania odišiel do B.Bystrice, kde pôsobil ako sprav. dôst. na veliteľstve 1. ČSA. Dňa 28.10.1944 ho povýšili na kpt. v zálohe. R. 1952 ho zatkla ŠtB a na základe obvinenia, že bol členom angl. rozviedky ho odsúdili na 18 rokov väzenia. Trest si odpykával v Jáchymove, amnestovaný.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'48.5'' E17°2'32.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Ploskuňák

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor IV, chodník 3, hrob č. 349
Nápis:
MÁRIA
A
FRANTIŠEK
PLOSKUŇÁKOVI
Poznámka:

František Ploskuňák (10.8.1910 Sabinov - 22.4.1980 Bratislava) štábny kapitán tankových vojsk, veliteľ práporu útočnej vozby "Vojtech" 1. čs. armády na Slovensku. Skončil VA v Hraniciach na Morave a vykonával rutinnú posádkovú službu. Na východnom fronte pôsobil od februára do októbra 1942 v rámci Rýchlej divízie. V júli 1944 bol zasvätený do prípravy povstania. Jeho prápor bol prvou jednotkou slov. armády, ktorá sa pred oficiálnym vyhlásením SNP zapojila do boja proti nem. ozbrojeným silám. Zúčastnil sa boja v priestore Vrútok, Hornej Štubne, Turč. Teplíc a Dubovej skaly. V priebehu generálneho útoku nem. vojsk zasahoval do bojov pri obrane južného povstaleckého frontu. Po potlačení SNP sa presunul do priestoru Ďumbiera, kde od polovice decembra 1944 sa pridal k part. brigáde Stalin. Koncom januára 1945 sa prebojoval k jednotkám ČA. Zapojil sa do Ostravskej operácie a vyznamenal sa v bojoch o Opavu a Moravskú Ostravu. Po vojne zastával rad vel. a štábnych funkcií. 27.6.1953 bol povýšený na pplk. Vyznamenania: Pam. medaila so štítkom Javorina, Eisenes Kreuz 2. Kl., Za hrdinstvo III. a II. st., Voj. víťazný kríž V. tr., Čs. voj. kríž 1939 II. a I. tr., Čs. medaila Za zásluhy, Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, sov. Za pobedu nad Germanijej, Rad SNP II. tr.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'41.1'' E17°2'37.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Marko

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 5, hrob č. 244
Nápis:
PROF. DR. ING. MILOŠ MARKO
*2.11.1906 †23.4.1998
Poznámka:

Miloš Marko (2.11.1906 Liptovský Sv. Mikuláš - 23.4.1998 Bratislava) plukovník technickej zbrojnej služby, prednosta odd. vojenského priemyslu 1. čs. armády na Slovensku. Vyštudoval vysokú školu chemicko-technologického inžinierstva ČVUT v Prahe. Ako dôstojník z povolania pôsobil na Zbrojnom technickom úrade v Plzni, vo Voj. muničnej továrni v Poličke n. Metují a vo VTLÚ v Prahe ako referent trhavín. Po vzniku Slovenskej republiky odišiel na Slovensko, kde bol prijatý do slov. armády. V rokoch 1939-44 bol pracovníkom MNO v Bratislave, od 1.7.1941 ako pplk. tech. zbroj. Ako skúsený chem. inžinier a popredný odborník v oblasti muničnej výroby sa zapojil do ileg. protifašistického odboja. Po vypuknutí SNP bol na veliteľstve I. čs. armády ustanovený za náč. osobitného odd. vojnového priemyslu. Ešte pred zatlačením povstania do hôr dozeral na budovanie part. základne na Červenej jame. V druhej polovici febr. 1945 prešiel na oslobodené územie k sov. a rum. armáde. Na veliteľstve 1. čs. arm. zboru v ZSSR sa preňho nenašlo vhodné využitie. Po vojne pôsobil v priemysle, výskume a na vysokých školách. Vyznamenania: Pam. medaila za obranu Slovenska, Za zásluhy, Red krune kralja Zvonimira I. st. sa zviezdom i mačevima, Voj. víť. kríž III. tr., Deutsche Adlerorden 1. Klasse mit Schwerten, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'48.2'' E17°2'32.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Branislav Manica

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor V, chodník 30, hrob č. 1594
Nápis:
GEN. BRANISLAV MANICA
Poznámka:

Vladimír Branislav Manica (27.2.1894 Tisovec - 14.7.1980 Martin, poch v Bratislave) podplukovník pechoty, veliteľ Civilnej protileteckej obrany, prvý zástupca veliteľa Hlavného štábu partizánskych oddielov. V r. 1914 sa prezentoval v 16. honv. pl. v Banskej Bystrici, v r. 1915 odišiel na ruský front, v r. 1916 padol do rus. zajatia, v r. 1917 vstúpil do čs. légií, kde bol zaradený do 7. čs. strel. pl. "Tatranského", v r. 1918 sa zúčastnil bojov proti boľševikom v Zabajkalsku. Do vlasti sa vrátil 14.9.1920. Po návrate zostal v čs. armáde ako dôstojník z povolania. Po vzniku SR bol povolaný do činnej služby, v r. 1942 bol povýšený na pplk. pech. Od 24.8. do 30.12.1942 sa zúčastnil ťaženia slov armády proti ZSSR. Po vypuknutí SNP pôsobil ako referent pre veci part. na Veliteľstve 1. čs. armády. V septembri 1944 sa zúčastnil rokovania Rady na obranu Slovenska. Po potlačení povstania pôsobil v horách a spolupracoval s viacerými part. oddielmi a brigádami na strednom Slovensku. Od apríla 1945 sa stal v Poprade príslušníkom 1. čs. arm. zboru v ZSSR a po oslobodení bol dôstojníkom čs. armády. 1.4.1948 bol povýšený na brig, gen. V roku 1952 bol nespravodlivo obvinený a zbavený funkcií. Na sklonku života žil v Martine. Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1918, Rad "Sokol" s mečmi, Čs. rev. medaila, Spojenecká medaila Víťazstvo, Čs. medaila Za zásluhy 2. st., Rad SNP I. tr., juhosl. Orden partizanske zvezde, poľ. Krzyz Partyzanski, Rad červenej hviezdy, sov. Orden Otečestvennoj vojny 2. st., Rad Víťazného februára, Zaslúžilý bojovník proti fašizmu
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'37.9'' E17°2'39''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Botka

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor IV, chodník 4, hrob č.395
Nápis:
PPLK. EMIL BOTKA
*18.XI.1908 †20.III.1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'40.1'' E17°2'35.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás