á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník Július Trnka

* 29.9.1910 (Zvolen)
† 24.6.1989 (Bratislava)

- Absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach a kurz pre dôstojníkov letectva v Prostějove.
- Od r. 1935 pôsobil v leteckom pluku M. R. Štefánika v Piešťanoch.
- V rokoch 1940-1943 veliteľom Leteckej školy v Piešťanoch, Trenč. Biskupiciach a Banskej Bystrici.
- Po štúdiu na Vysokej vojenskej škole v Bukurešti pôsobil na Veliteľstve vzdušných zbraní v Trenčíne.
- V auguste 1944 zabezpečoval prelet 26 slovenských lietadiel na stranu Červenej armády.
- Od 1.9. do 15.12.1944 veliteľ výcvikového strediska čs. letcov v ZSSR
- Od 15.12.1944 zástupca veliteľa 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR.
- V roku 1945 ho poslali na Veliteľstvo 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, kde až do 25.6.1945 zastával funkciu leteckého dôstojníka.
- Po oslobodení zastával viaceré významné funkcie v letectve, no v roku 1951 bol odvolaný pre pôsobenie v slovenskej armáde.


vyznamenania:
nemecký Das Verdienstkreutz des Ordens vom Deutschen Adler
chorvatský Red Krune Kralja Zvonimira II. st. s mačevima
rumunský Ordinul Steaua Romanei cu spade gradul de „Officer“ cu panglica de „Virtutea Militara“
slovenský vojenský víťazný kríž IV. tr. bez mečov
čs. vojnový kríž 1939, Rad SNP I. tr., medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., čs. pam. medaila so štítkom ZSSR a iné.

Zdroje (mimo informací z desek):
Obrana 2/2012 (autor P. Šumichrast)
Ladislav Barabás

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčín, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.