á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generálmajor Ján Paškan

* 27.1.1907 (Ochtiná)
† 1.9.1989 (Bratislava)

Prednosta zdravotnej služby MNO v Bratislave. Účastník protifašistického odboja a SNP. Počas SNP príslušník veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku v Banskej Bystrici, prednosta zdravotníckej služby (1944). Nositeľ viacerých vyznamenaní, napr. Rad Ľudovíta Štúra.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pa%C5%A1kan

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Vyšné Hágy, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.