Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Vladimír Kriško

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - urnový háj, sekcia I, rad 3, hrob č. 43
Nápis:
PLK. VLADIMÍR KRIŠKO

1915 – 1988
Poznámka:

Vladimír Kriško (19.8.1915 Kochanovce – 5.2.1988 Bratislava) bol pilotom Slovenských vzdušných zbraní v druhej svetovej vojne a leteckým esom (9 potvrdených zostrelov). Na východnom fronte sa zúčastnil dvoch bojových nasadení. Po vypuknutí SNP sa pridal k povstalcom. Po skončení vojny sa stal príslušníkom čs. vojenského letectva. V roku 1951 bol zbavený funkcie veliteľa pluku a v hodnosti podplukovníka bol prepustený do zálohy.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'44.0'' E17°02'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Šmidke

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - urnový háj, vľavo od rozptylovej lúky
Nápis:
KAROL ŠMIDKE

VEDÚCI V. ILEGÁLNEHO ÚV KSS
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
PREDSEDA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY A
VELITEĽ PARTIZÁNSKEHO ŠTÁBU NA SLOVENSKU
VÝZNAČNÝ ŠTÁTNIK V ĽUDOVODEMOKRATICKEJ ČSR

1897 – 1952

HRDINA ČESKOSLOVENSKEJ
SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY
IN MEMORIAM
NOSITEĽ LENINOVHO RADU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'44.6'' E17°02'36.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Fratrič

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, v druhej polovici cintorína, vľavo od chodníka
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
JÁN FRATRIČ
PPLK. LETECTVA V ZÁLOHE
*13.XI.1913 †13.I.1971
Poznámka:

Ján Fratrič bol počas 2. svetovej vojny príslušníkom vzdušných zbraní Slovenskej armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'45.0'' E17°02'45.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Marcel Habaj

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, sektor III, 3. rad
Nápis:
ROD. HABAJOVA
MARCEL *23.11.1922 †28.3.1990
Poznámka:

kpt. Marcel Habaj ( *23.11.1922 Horné Štitáre †28.3.1990 Bratislava). Zúčastnil sa bitky pri Sokolove ako príslušník samopalnej čaty 1. ČSSPP v ZSSR. Do stavu 1. ČSSPP zapísaný v Buzuluku 23.3.1942. Absolvoval sovietske letecké učilište vo Vjaznikoch, pilot 1. čs. stíhacieho leteckého pluku, 2. perute, 1. čs. zmiešanej leteckej divízie. V roku 1946 demobilizovaný, 1948 znovu povolaný do armády. V roku 1954 bol zaradený do 30. bitevného leteckého pluku („Ostravského“) na letisku v Piešťanoch. Vyznamenania: 1948 Sokolovská pamätná medaila, Čs. medaila za chrabrosť pred nepriateľom.
Zdroj: forum.valka.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.8'' E17°02'39.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Drugda

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj vedľa krematória, sektor III, 7. rad
Nápis:
PLK. JÁN DRUGDA
18.7.1915 - 8.5.1982

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.8'' E17°02'39.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Štauder

Autor: Ladislav Barabás, 06.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, sekcia 4, chodník 9, hrob č. 1156
Nápis:
JOZEF
ŠTAUDER
20.2.1920 – 17.4.1978

VŽDY BUDEME SPOMÍNAŤ
Poznámka:

Jozef Štauder (*2.2.1920 Záhorská Bystrica †17.4.1978 Bratislava) bol pilotom Slovenských vzdušných zbraní v druhej svetovej vojne a leteckým esom. Zúčastnil sa dvoch bojových nasadení na východnom fronte. Potvrdených má 12 zostrelov. Dňa 26.6.1944 sa zúčastnil útoku na americký bombardovaci zväz, ktorý bombardoval rafinériu Apollo v Bratislave. Po zásahu do vrtule a chladiča núdzovo pristal neďaleko Ivanky pri Dunaji. V roku 1958 bol prepustený do zálohy v hodnosti kapitána. Pracoval ako vodič ČSAD najskôr v Plzni, neskôr v Bratislave.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'40.1'' E17°2'38.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Kaličiak

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, Urnový háj pri krematóriu, sekcia I, chodník D
Nápis:
JÚLIUS KALIČIAK
12.7.1921 2.10.1981

ZASLÚŽILÝ ČLEN KSČ
A PARTIZÁNSKY VELITEĽ
Poznámka:

Július Kaličiak (12.7.1921 Málinec – 2.10.1981 Bratislava) sa zúčastnil protifašistického odboja a SNP. Zásoboval Žingorovu partizánsku skupinu, po prezradení zatknutý a väznený v Banskej Bystrici. V bojoch bol ťažko ranený. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs. Vojnový kríž 1939, Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.6'' E17°2'31.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Belas

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, sekcia II, chodník 1/A
Nápis:
GENERÁL
JOZEF BELAS
*1920 †1974
Poznámka:

Jozef Belas (1.12.1920 Vranov nad Topľou – Čemerné – 14.10.1974 Praha, poch. Bratislava) bol slovenský a československý generál, politik KSS a pofebruárový poslanec Národného zhromaždenia ČSSR a Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. Počas SNP bojoval v 1. čs. armáde na Slovensku, po ústupe do hôr príslušník partizánskeho zväzku Čapajev, po spojení s ČA 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.
Zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986 a Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.9'' E17°2'34.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Jakubec

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, sekcia 1, chodník D, hrob č. 92
Nápis:
JÁN JAKUBEC
22.12.1911 – 19.6.1981

ÚČASTNÍK DOMÁCEHO ODBOJA
1939 – 45

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°2'32.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Herta a Ernest Klein

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, chodník D, hrob č. 94
Nápis:
HERTA A ERNEST
KLEINOVCI

ÚČASTNÍCI
PROTIFAŠISTICKÉHO
ODBOJA
Poznámka:

Ernest Klein *7.9.1904 †5.5.1997
Herta Kleinová*19.9.1913 †7.9.1981


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°2'32.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás