Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Legionárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Imrich Jenča

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom, údolí sektor I, hrob č. 148
Nápis:
IMRO JENČA
1918 - 1980
Poznámka:

Imrich Jenča (6.2.1918 Spišské Vlachy - 3.8.1980 Bratislava) bol slovenský rozhlasový publicista a režisér. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. V dňoch 25.-28.1.1945 bol zajatý a väznený Gestapom.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Magda Husáková-Lokvencová

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 19.03.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 12, hrob č. 202
Nápis:
REŽISÉRKA

DR. MAGDA HUSÁKOVÁ
LOKVENCOVÁ
13.9.1916 – 17.1.1966
Poznámka:

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová (13.9.1916 Pacov – 17.1.1966 Bratislava) bola divadelná herečka, režisérka a prvá manželka Dr. Gustáva Husáka. Jej otec bol dôstojník čsl. armády, ktorý sa presťahoval na Slovensko. V roku 1938 sa vydala za mladého komunistu G. Husáka. Tesne pred potlačením SNP odišla už ako tehotná na letisko Tri Duby a odtiaľ do Moskvy. Po zatknutí manžela v roku 1951 ju predvolali na ÚV KSS a nútili ju aby verejne odsúdila politickú činnosť svojho manžela, čo odmietla. Vo februári 1952 ju vyhodili z divadla, po niekoľkých rokoch sa tam vrátila a bola úspešnou režisérkou. Po návrate manžela z väzenia sa s ním rozviedla.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Goláň

Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2015
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 9, hrob č. 69
Nápis:
UNIV. PROFESOR
DR. KAROL GOLÁŇ
1895 – 1961
Poznámka:

Karol Goláň (13.7.1895 Vsetín-Rokytnica – 31.7.1961 Bratislava) historik. V prvej svetovej vojne padol do zajatia na talianskom fronte. Príslušník čsl. légií.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Frico Kafenda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 11, hrob č. 375
Nápis:
FRICO KAFENDA
Poznámka:

Fridrich (Frico) Kafenda (2.11.1883 Mošovce – 3.9.1963 Bratislava) hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg, nositeľ Radu práce. Po vypuknutí prvej svetovej vojny padol v roku 1915 do ruského zajatia (Krasnojarsk, Irkutsk). V Rusku vstúpil do čsl. légií, po skončení vojny sa vrátil na Slovensko.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)
Autorom náhrobníka je Ing. arch. Dušan Kuzma.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudo Zelienka

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č.27
Nápis:
Ľudo Zelienka
1917 - 1977
Poznámka:

Ľudo Zelienka (5.12.1917 Zvolen – 8.8.1977 Bratislava) spisovateľ, pedagóg, ľudový rozprávač. Po Vypuknutí SNP zorganizoval 18-člennú skupinu vysokoškolákov, s ktorými sa dobrovoľne prihlásil do služieb Veliteľstva 1. čsl armády na Slovensku v Banskej Bystrici. Zadelený k vysokoškolskému strážnemu oddielu, po ústupe SNP do hôr v sprievode gen. R. Viesta a J. Goliana, zajatý pri Pohronskom Bukovci, z nemeckého transportu sa mu podarilo ujsť, skrýval sa v blízkosti Veľkého Lomu až do príchodu rumunskej armády, pôsobil v nej ako tlmočník 5. divízie do oslobodenia Zvolena 14.3.1945.
Vyznamenania: 1946 Rad SNP II. tr., 1947 čsl. voj. medaila Za zásluhy I. stupňa, 1964 pam. medaila k 20, výročiu SNP
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Svoboda

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 158
Nápis:
Láska nikdy neprestane

Tomáš
SVOBODA
1882 – 1953
Poznámka:

Tomáš Svoboda (14.12.1882 Častolovice, Česko – 21.6.1953 Bratislava) violončelista, hudobný pedagóg. Violončelo študoval počas vojenskej služby v Mozarteu v Salzburgu (1903-06). V rokoch 1914-18 vojak na talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Janko Alexy

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 54
Nápis:
AKADEMICKÝ MALIAR
NÁRODNÝ UMELEC
JANKO ALEXY
1894 – 1970
Poznámka:

Janko Alexy (25.1.1894 Liptovský Mikuláš – 22.8.1970 Bratislava) maliar, prozaik, publicista, národný umelec. V rokoch 1917-1918 vojak rakúsko-uhororskej armády na ruskom a talianskom fronte.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Emil Boleslav Lukáč

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park hrob č.17
Nápis:
PhDr. EMIL BOLESLAV LUKÁČ
BÁSNIK
1.XI.1900 – 14.IX.1979
Poznámka:

Emil Boleslav Lukáč (1.11.1900 Hodruša-Hámre – 14.9.1979 Bratislava) v roku 1918 narukoval ako vojak 14. honvédskeho pluku v Nitre.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Hirner

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2020
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 440
Nápis:
PhDr. ALEXANDER HIRNER
*1911 +1987
Poznámka:

Alexander Hirner (13.12.1911 Smolenice – 17.11.1987 Bratislava) slovenský sociológ. V rokoch 1937-39 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, 1940-41 šéf úradu Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy v Bratislave. V roku 1958 nespravodlivo obvinený z buržoázneho nacionalizmu a odsúdený (väznený v rokoch 1958-66 – Jáchymov, Příbram, Valdice).
https://www.litcentrum.sk/autor/alexander-hirner/zivotopis-autora
Aktívny účastník SNP, osvetový dôstojník povstaleckej armády a veliteľ v začiatočných bojoch. Vyznamenaný Čsl. voj. Krížom 1939, Čsl. medailou Za zásluhy I. Stupňa, Čsl medailou Za chrabrosť a Radom SNP II. Triedy. V roku 1991 vyznamenaný Radom T. G. Masaryka IV. triedy
https://beliana.sav.sk/heslo/hirner-alexander


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Ružička

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor I, hrob č. 58
Nápis:
Tu odpočíva náš drahý
tragicky zahynulý majster športu
VIKTOR RUŽIČKA
*3.6.1939 +15.7.1959

Vikinko – na Teba nedá sa zabudnúť!
Poznámka:

Viktor Ružička je na obrázku v uniforme poddôstojníka čsl. armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás