Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Karol Bacílek

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2010
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor III, chodník 1, hrob č. 50
Nápis:
RODINA
BACÍLKOVA

KAROL 1896 - 1974
Poznámka:

Karol Bacílek (12.10.1896 Choťánky - 19.3.1974 Bratislava) komunistický politik a štátnik, robotník. Ako vojak rak.-uh. armády rozvíjal soc. agitáciu a antimilitaristickú propagandu. V r. 1918 na talianskom fronte zaradený do trestnej roty a odsúdený na dvaapolročné väzenie. Po návrate v roku 1919 vstúpil do Čs. soc. dem. strany. Spoluzakladateľ MO KSČ vo Vrútkach a jej predseda. Bol 16-krát súdne trestaný v súhrnnej výmere 5 a pol roka. V rokoch 1930-31 študoval na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve. Angažoval sa pri rozpracovávaní línie boja na obranu republiky a demokracie pred fašizmom. V máji 1939 emigroval do ZSSR, v decembri 1940 sa vrátil na Slovensko, kde mal zabezpečiť prechod k národnooslobodzovaciemu boju, úlohu však nesplnil. Po návrate do Moskvy slúžil v jednotkách protileteckej obrany. Začiatkom roku 1943 pracoval medzi zajatými príslušníkmi slovenskej armády v zajateckom tábore. V apríli-júli 1943 absolvoval paradesantný a rádiotechnický výcvik a bol vysadený za frontom v Poľsku, odkiaľ prešiel na Slovensko. Zabezpečiť mal spojenie medzi vedením KSS a moskovským vedením KSČ. V polovici augusta 1944 bol politický komisár v Žingorovom part. oddiele, neskôr v 2. čs. part. brigáde M. R. Štefánika. Počas SNP pracoval na sekretaráte KSS. Po zatlačení SNP do hôr politický komisár, od 15.11.1944 spravodajský dôstojník part. zväzku Chruščov. Po oslobodení pracoval v straníckych funkciách. Veľa škody spôsobili vykonštruované procesy v čase, keď bol ministrom národnej bezpečnosti. Spoluorganizoval proces s tzv. burž. nacionalistami, ktorý postihol stovky účastníkov SNP, vojakov, partizánov a politických činiteľov. Po zjazde KSČ zbavený všetkých funkcií. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., Čs. voj. kríž, Rad K. Gottwalda, Rad KĽDR, VDR a Kambodže.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Koráb

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1. chodník G, hrob č. 198
Nápis:
RÓBERT KORÁB
1899 - 1945 OBEŤ NKVD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dragutin Šmidke

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník C, hrob č. 72
Nápis:
DRAGUTIN ŠMIDKE
1923 - 2003
Poznámka:

Dragutin Šmidke (8.2.1923 Banská Bystrica - 3.4.2003 Bratislava) cez vojnu odišiel s otcom a bratom do ZSSR, kde absolvoval paradesantný a rádiotelegrafický výcvik. Letecky sa dopravil na Slovensko, kde pracoval ako rádiotelegrafista a šifrant Hlavného štábu partizánskych oddielov. Po ústupe povstalcov do hôr sa dostal do Bratislavy, kde ho zaistila a vypočúvala nemecká bezpečnostná polícia. Aj napriek mučeniu tvrdil, že sa volá Ivan Kulík, lebo jeho otec Karol Šmidke bol komunista a veliteľ Hlavného štábu partizánskych oddielov, za čo by mu hrozila okamžitá smrť. Ako Ivan Kulík bol deportovaný do Mauthausenu, kde pracoval na výrobe súčiastok do stíhačiek. Po vojne pracoval ako redaktor odbojárskeho časopisu Bojovník, neskôr v Slovenskej akadémii vied.
http://www.noveslovo.sk/c/Krvave_intermezzo_na_ceste_do_Mauthausenu_II


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Pavol Fendt

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I. chodník D, hrob č.104
Nápis:
RODINA
FENDTOVA
Poznámka:

Viliam Pavol Fendt (7.4.1898 Znojmo - 27.12.1982 Bratislava) funkcionár KSČ, verejný činiteľ, lekárnik. Ako príslušník rak.-uh. armády padol v roku 1916 do ruského zajatia, pracoval v Ačinsku v Strednej Ázii. Po víťazstve VOSR vstúpil do Červenej armády, bojoval proti bielogvardejcom a čs. légiám, veliteľ samostatného oddielu v I. medzinárodnej brigáde, 1920-21 veliteľ lazaretu štábu vojsk vnútornej ochrany v Omsku, ďalej pôsobil na Kaukaze a v Moskve, do Prahy sa vrátil v roku 1922. V roku 1930 vstúpil do KSČ. Po roku 1939 účastník ilegálneho protifašistického hnutia, 1940 vedúci I. rajónu ilegálnej KSS a podpornej organizácie Solidarita v Bratislave. V septembri 1941 zatknutý ÚŠB a v auguste 1942 odsúdený na doživotné väzenie. Po vypuknutí SNP ušiel na povstalecké územie, od roku 1944 povereník SNR pre zdravotníctvo, po ústupe povstalcov do hôr žil ilegálne v Pukanci a na Starých Horách. Po vojne pracoval v zdravotníctve a v politickej a kult.-osvetovej oblasti. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Za zásluhy o výstavbu, Rad červ. hviezdy, Rad práce, Zlatá medaila UK, sov. Medaila V. I. Lenina
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43'' E17°2'32''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Samuel Ďurč

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník 4, hrob č. 499
Nápis:
PPLK. SAMUEL ĎURČ
2.6.1935 - 20.10.1977

SPOMÍNAME
Poznámka:

Pplk. Samuel Ďurč zahynul pri havárii vrtuľníka Mi 8, ktorý prevážal manželku prezidenta ČSSR G. Husáka, Vieru Husákovú, z Bardejova do nemocnice v Bratislave.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'40.3'' E17°2'36.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alojz Žuffa

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník 4, hrob č. 500
Nápis:
RODINA
ŽUFFOVA
plk. ALOJZ 1913 - 1977

SPOMÍNAME
Poznámka:

Plk. Alojz Žuffa 24.10.1913 - 16.11.1977


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Fábry

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I. chodník G, hrob č. 195
Nápis:
ŠTEFAN FÁBRY
26.8.1911 - 20.7.1992
Poznámka:

Štefan Fábry (26.8.1911 Krásnohorské Podhradie - 21.7.1992 Bratislava) čsl. politik Komunistickej strany, maďarskej národnosti. Od roku 1926 bol členom Komsomolu, od roku 1930 člen KSČ. Od roku 1936 bojoval ako člen Interbrigád v španielskej občianskej vojne, kde bol trikrát ranený. Neskôr bol vo francúzskom internačnom tábore, za druhej svetovej vojny bol aktívny v komunistickom odboji. Bol zatknutý maďarskými žandármi a poslaný na východný front. V roku 1944 prebehol na sovietsku stranu a po zvyšok vojny bol členom Červenej armády, pričom sa zúčastnil oslobodzovania Maďarska. Po roku 1945 sa zapojil do komunistického hnutia v ČSR. V roku 1948 organizoval Ľudové milície v Košiciach. V straníckych funkciách pôsobil až do roku 1989. Vyznamenania: Rad práce, Rad víťazného februára, Rad republiky.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.5'' E17°5'31.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ernest Bielik

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník G. hrob č. 202
Nápis:
Ing. Ernest Bielik
1917 - 1995
Poznámka:

Ernest Bielik (18.6.1917 Topoľčianky - 15.6.1995 Bratislava) veliteľ partizánskej brigády Jánošík. Odvedený bol v roku 1938 ako vojak spoj. batérie del. pl. 109 v Bratislave, narukoval 1.3.1939. Poddôstojnícku školu absolvoval v roku 1939-40. Po vstupe Slovenska do vojny proti ZSSR odišiel na vých. front (Minsk). V roku 1942 nastúpil znovu na vých. front, dňa 5.7.1943 prebehol v Krasnodare k sovietom a prihlásil sa do čsl. vojska v ZSSR. Po účasti na bojoch o Kyjev sa stal inštruktorom v I. pr. 2. čs. sam. paradesantnej brigády. V roku 1944 absolvoval part. školu UŠPM. Dňa 6.8.1944 odletel na Slovensko ako veliteľ part. skupiny, z ktorej vznikla part. brigáda Jánošík. Brigáda operovala na Pohroní a v Turci, kde sa zúčastňovala bojov. Po ústupe povstalcov do hôr sa sústredili na diverznú činnosť. Vo februári 1945 sa pripojili k ČA. Do zálohy bol prepustený v roku 1946. V roku 1958 bol nespravodlivo odsúdený na 10 rokov väzenia. Dňa 1.5.1995 ho prezident SR vymenoval do hodnosti generálmajor vo výslužbe. Vyznamenania: Čs. pam. medaila so štítkom SSSR, sov. Orden Krasnogo Znameni, sov. Partizanu Otečestv, vojny I. st., Čs. voj. kríž 1939, Čs. medaila za Chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy I. st., Rad SNP I. tr., juhosl. Orden zasluge za narod II. reda, franc. l´Orde national de la légion d´honneur, franc. Croix de Chevalier, Rad červ. hviezdy, Rad červ. zástavy, Rad práce, Rad Ľ. Štúra II. tr.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'42.3'' E17°2'30.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Daubner

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník B, hrob č. 42
Nápis:
VOJTECH DAUBNER
1912 - 1981
Poznámka:

Vojtech Daubner (23.4.1912 Kremnica 10.10.1981 Bratislava) funkcionár KSČ a ROH. Organizátor protifašistického národnooslobodzovacieho hnutia a príprav Slovenského národného povstania. Po vypuknutí SNP podpredseda RNV vo Vrútkach. Po ústupe povstalcov do hôr príslušník četníckeho prepadového oddielu, potom partizánskeho oddielu Smrť fašizmu /Petrov), až do spojenia s ČA v marci 1945. Po vojne zastával rôzne stranícke funkcie. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Za zásluhy o výstavbu, Rad práce.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Bednár

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I. chodník C, hrob č. 85
Nápis:
ŠTEFAN BEDNÁR
AKADEMICKÝ MALIAR
1909 - 1977
Poznámka:

Štefan Bednár (15.5.1909 Myjava - 15.1.1976 Bratislava) maliar, grafik, ilustrátor a publicista. Ako účastník príprav SNP sa po jeho vypuknutí intenzívne zapojil do politickej práce. V roku 1944-45 bol väznený v Ružomberku, Bratislave a Brne, neskôr v koncentračnom tábore Mirošov. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad práce.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)

Na náhrobníku je rok úmrtia 1977, ostatné pramene uvádzajú rok 1976.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás