á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plk. Miloš Marko

* 2.11.1906 (Liptovský Sv. Mikuláš)
† 23.4.1998 (Bratislava)

Plukovník technickej zbrojnej služby, prednosta odd. vojenského priemyslu 1. čs. armády na Slovensku. Vyštudoval vysokú školu chemicko-technologického inžinierstva ČVUT v Prahe. Ako dôstojník z povolania pôsobil na Zbrojnom technickom úrade v Plzni, vo Voj. muničnej továrni v Poličke n. Metují a vo VTLÚ v Prahe ako referent trhavín. Po vzniku Slovenskej republiky odišiel na Slovensko, kde bol prijatý do slov. armády. V rokoch 1939-44 bol pracovníkom MNO v Bratislave, od 1.7.1941 ako pplk. tech. zbroj. Ako skúsený chem. inžinier a popredný odborník v oblasti muničnej výroby sa zapojil do ileg. protifašistického odboja. Po vypuknutí SNP bol na veliteľstve I. čs. armády ustanovený za náč. osobitného odd. vojnového priemyslu. Ešte pred zatlačením povstania do hôr dozeral na budovanie part. základne na Červenej jame. V druhej polovici febr. 1945 prešiel na oslobodené územie k sov. a rum. armáde. Na veliteľstve 1. čs. arm. zboru v ZSSR sa preňho nenašlo vhodné využitie. Po vojne pôsobil v priemysle, výskume a na vysokých školách. Vyznamenania: Pam. medaila za obranu Slovenska, Za zásluhy, Red krune kralja Zvonimira I. st. sa zviezdom i mačevima, Voj. víť. kríž III. tr., Deutsche Adlerorden 1. Klasse mit Schwerten, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st.

Zdroje (mimo informací z desek):
http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Donovaly, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.