Bratislava

Hrob Ondrej Klokoč

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VI, hrob č. 25
Nápis:
RODINA
KLOKOČOVÁ
ONDREJ 1911 - 1975
Poznámka:

Ondrej Klokoč (17.8.1911 Hačava - 26.3.1975 Bratislava) jeden z hlavných organizátovov ilegálneho protifašistického hnutia a ozbrojeného boja v Gemeri. Počas SNP bol predseda OV KSS a RNV v Hnúšti, člen povstaleckej SNR. V rokoch 1968-75 bol predseda Slovenskej národnej rady. Vyznamenania: Rad SNP I tr., Rad práce, sov. Rad veľkej vlasteneckej vojny, Rad republiky
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Gregor

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 131
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
MARTIN GREGOR
14.II.1906 - 26.6.1982
Poznámka:

Martin Gregor, pôv. Marcel Guttmann (14.11.1906 Trnava - 29.6.1982 Bratislava) slovenský herec. V rokoch 1932 - 40 bol členom Činohry Slovenského národného divadla. V roku 1940 ho pre jeho židovský pôvod prepustili, viackrát bol zatknutý, no vždy ho pustili. Po potlačení SNP v septembri 1944 boli Židia odvlečení do koncentračných táborov, Martin Gregor sa postupne dostal do štyroch koncentračných táborov: Osvienčim, Rydultow, Mauthausen a Gusen. Po skončení vojny bol v rokoch 1948-52 riaditeľom, v rokoch 1967-70 šéfom činohry. Pre svoje postoje bol šikanovaný aj zo strany komunistického režimu.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Daniel Okáli

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník A, hrob č. 20
Nápis:
DANIEL OKÁLI
1903 - 1987
Poznámka:

Daniel Okáli (9.3.1903 Liptovský Mikuláš - 23.11.1987 Bratislava) básnik, prozaik, kritik, publicista a verejný činiteľ. Cez druhú svetovú vojnu sa zapojil do ilegálnej činnosti (1940 väznený v Ilave), od roku 1945 vykonával významné štátne funkcie. V roku 1946 účastník Mierovej konferencie v Paríži. V roku 1951 obvinený z buržoázneho nacionalizmu, v roku 1954 odsúdený na 18 rokov straty slobody (väznený v Prahe-Ruzyni, Leopoldove, Prahe-Pankráci a vo Valdiciach). Prepustený bol v roku 1960, rehabilitovaný v roku 1963.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudo Moric

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník B, hrob č. 55
Nápis:
PhDr. RUDO MORIC
1921 - 1985
národný umelec
nositeľ Radu práce
Poznámka:

Rudo Moric (27.3.1921 Sučany - 26.11.1985 Bratislava) spisovateľ, národný umelec. V rokoch 1943-44 vykonával prezenčnú vojenskú službu v Martine, po vypuknutí SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, v ktorou sa zúčastnil bojov pri Strečne a Vrútkach, ranený, v novembri 1944 zajatý, internovaný v nem. zajateckých táboroch Kaisersteinbruck, Krems an Donau a St. Georgen v Rakúsku, 1946-48 osvetový dôstojník, redaktor Obrany ľudu. Vyznamenania: Zaslúžilý bojovník proti fašizmu I.st., Rad práce
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Valentín Matrka

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín Lamač
Nápis:
VALENTÍN MATRKA
1907 - 1980
Poznámka:

Valentín Matrka strávil ako politický väzeň 9 rokov v komunistických väzniciach. Jeho previnením bolo členstvo v Demokratickej strane. Pamätnú tabuľu má na Vrančovičovej ulici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Bacílek

Autor: Ladislav Barabás, 27.04.2010
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor III, chodník 1, hrob č. 50
Nápis:
RODINA
BACÍLKOVA

KAROL 1896 - 1974
Poznámka:

Karol Bacílek (12.10.1896 Choťánky - 19.3.1974 Bratislava) komunistický politik a štátnik, robotník. Ako vojak rak.-uh. armády rozvíjal soc. agitáciu a antimilitaristickú propagandu. V r. 1918 na talianskom fronte zaradený do trestnej roty a odsúdený na dvaapolročné väzenie. Po návrate v roku 1919 vstúpil do Čs. soc. dem. strany. Spoluzakladateľ MO KSČ vo Vrútkach a jej predseda. Bol 16-krát súdne trestaný v súhrnnej výmere 5 a pol roka. V rokoch 1930-31 študoval na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve. Angažoval sa pri rozpracovávaní línie boja na obranu republiky a demokracie pred fašizmom. V máji 1939 emigroval do ZSSR, v decembri 1940 sa vrátil na Slovensko, kde mal zabezpečiť prechod k národnooslobodzovaciemu boju, úlohu však nesplnil. Po návrate do Moskvy slúžil v jednotkách protileteckej obrany. Začiatkom roku 1943 pracoval medzi zajatými príslušníkmi slovenskej armády v zajateckom tábore. V apríli-júli 1943 absolvoval paradesantný a rádiotechnický výcvik a bol vysadený za frontom v Poľsku, odkiaľ prešiel na Slovensko. Zabezpečiť mal spojenie medzi vedením KSS a moskovským vedením KSČ. V polovici augusta 1944 bol politický komisár v Žingorovom part. oddiele, neskôr v 2. čs. part. brigáde M. R. Štefánika. Počas SNP pracoval na sekretaráte KSS. Po zatlačení SNP do hôr politický komisár, od 15.11.1944 spravodajský dôstojník part. zväzku Chruščov. Po oslobodení pracoval v straníckych funkciách. Veľa škody spôsobili vykonštruované procesy v čase, keď bol ministrom národnej bezpečnosti. Spoluorganizoval proces s tzv. burž. nacionalistami, ktorý postihol stovky účastníkov SNP, vojakov, partizánov a politických činiteľov. Po zjazde KSČ zbavený všetkých funkcií. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Čs. voj. medaila Za zásluhy I. st., Čs. voj. kríž, Rad K. Gottwalda, Rad KĽDR, VDR a Kambodže.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Koráb

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1. chodník G, hrob č. 198
Nápis:
RÓBERT KORÁB
1899 - 1945 OBEŤ NKVD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dragutin Šmidke

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník C, hrob č. 72
Nápis:
DRAGUTIN ŠMIDKE
1923 - 2003
Poznámka:

Dragutin Šmidke (8.2.1923 Banská Bystrica - 3.4.2003 Bratislava) cez vojnu odišiel s otcom a bratom do ZSSR, kde absolvoval paradesantný a rádiotelegrafický výcvik. Letecky sa dopravil na Slovensko, kde pracoval ako rádiotelegrafista a šifrant Hlavného štábu partizánskych oddielov. Po ústupe povstalcov do hôr sa dostal do Bratislavy, kde ho zaistila a vypočúvala nemecká bezpečnostná polícia. Aj napriek mučeniu tvrdil, že sa volá Ivan Kulík, lebo jeho otec Karol Šmidke bol komunista a veliteľ Hlavného štábu partizánskych oddielov, za čo by mu hrozila okamžitá smrť. Ako Ivan Kulík bol deportovaný do Mauthausenu, kde pracoval na výrobe súčiastok do stíhačiek. Po vojne pracoval ako redaktor odbojárskeho časopisu Bojovník, neskôr v Slovenskej akadémii vied.
http://www.noveslovo.sk/c/Krvave_intermezzo_na_ceste_do_Mauthausenu_II


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Pavol Fendt

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I. chodník D, hrob č.104
Nápis:
RODINA
FENDTOVA
Poznámka:

Viliam Pavol Fendt (7.4.1898 Znojmo - 27.12.1982 Bratislava) funkcionár KSČ, verejný činiteľ, lekárnik. Ako príslušník rak.-uh. armády padol v roku 1916 do ruského zajatia, pracoval v Ačinsku v Strednej Ázii. Po víťazstve VOSR vstúpil do Červenej armády, bojoval proti bielogvardejcom a čs. légiám, veliteľ samostatného oddielu v I. medzinárodnej brigáde, 1920-21 veliteľ lazaretu štábu vojsk vnútornej ochrany v Omsku, ďalej pôsobil na Kaukaze a v Moskve, do Prahy sa vrátil v roku 1922. V roku 1930 vstúpil do KSČ. Po roku 1939 účastník ilegálneho protifašistického hnutia, 1940 vedúci I. rajónu ilegálnej KSS a podpornej organizácie Solidarita v Bratislave. V septembri 1941 zatknutý ÚŠB a v auguste 1942 odsúdený na doživotné väzenie. Po vypuknutí SNP ušiel na povstalecké územie, od roku 1944 povereník SNR pre zdravotníctvo, po ústupe povstalcov do hôr žil ilegálne v Pukanci a na Starých Horách. Po vojne pracoval v zdravotníctve a v politickej a kult.-osvetovej oblasti. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Za zásluhy o výstavbu, Rad červ. hviezdy, Rad práce, Zlatá medaila UK, sov. Medaila V. I. Lenina
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43'' E17°2'32''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Samuel Ďurč

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník 4, hrob č. 499
Nápis:
PPLK. SAMUEL ĎURČ
2.6.1935 - 20.10.1977

SPOMÍNAME
Poznámka:

Pplk. Samuel Ďurč zahynul pri havárii vrtuľníka Mi 8, ktorý prevážal manželku prezidenta ČSSR G. Husáka, Vieru Husákovú, z Bardejova do nemocnice v Bratislave.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'40.3'' E17°2'36.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás