Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Emil Prát

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 06.10.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektorr XIV
Nápis:
EMIL PRÁT
PLUKOVNÍK
1889 – 1971
Poznámka:

plk. Emil Prát v SNP zastával funkciu veliteľa delostrelectva pri taktickej skupine Muráň


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'51.7'' E17°9'38.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Danka Košanová

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XIV, hrob č. 466
Nápis:
RODINA KOŠANOVA
DANUŠKA *24.7.1953
TRAGICKY ZAHYNULA
21.8.1968
ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

Danka Košanová bola zastrelená počas prvého dňa okupácie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave. Na budove UK má pamätnú tabuľu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'52.7'' E17°9'38.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Kurinec

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XIV
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
VINCENT KURINEC
*27.V.1937 †21.VIII.1958
TRAGICKY ZAHYNUL
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'52.7'' E17°9'38.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Volek

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 04.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 401
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
rodák zo Šúroviec

Ing. Imrich VOLEK CSc.
*7.9.1927 †12.12.2012

veterán protikomunistického odboja

„Kto za pravdu horí ...“
Kuzmány

Česť jeho pamiatke!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.2'' E17°9'41.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 03.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 415
Nápis:
DO TOHTO HROBU BOLI
20. FEBRUÁRA 1951 POCHOVANÍ
KOMUNISTICKÝM REŽIMOM
NESPRAVODLIVO ODSÚDENÍ A POPRAVENÍ

ANTON TUNEGA
ALBERT PÚČIK
EDUARD TESÁR

NEZABÚDAME!

KONFEDERÁCIA POLITICKÝCH VÄZŇOV
SLOVENSKA - 2002
Poznámka:

Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár boli odporcovia komunistického režimu a členovia odbojovej skupiny Biela légia. Senát Štátneho súdu v Bratislave pod predsedníctvom Ladislava Breuera 21.V.1949 ich odsúdil na doživotné väzenie. Prokurátor Anton Rašla sa proti rozsudku odvolal a Najvyšší súd pod predsedníctvom Eugena Wagnera 16.9.1950 zmenil rozsudok na trest smrti.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.7'' E17°9'42.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dorothea a Heinrich Kohlreiter

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XX, hrob č. 827
Nápis:
HIER RUHEN IN GOTT
FRAU DOROTHEA KOHLREITER
GEB. SCHÖNDORFER
GEB. 31. OKT. 1863
UND DEREN SOHN
HERR HEINRICH KOHLREITER
GEB. 22. NOV. 1902
BEIDE LIESSEN IHR LEBEN DURCH
LUFTANGRIFF AM 20. SEPT. 1944

NACH KAMPF UND KUMMER
SEI SANFT EUER SCHLUMMER.

sign. J. SCHWANTZER
BRATISLAVA
MÝTNA 36
Poznámka:

obete bombardovania Bratislavy americkým letectvom


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'50'' E17°9'38.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Kučera

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXXII, hrob č. 44
Nápis:
MAJOR
MARTIN KUČERA
1921 – 1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'45.7'' E17°9'38.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mária a Vladimír Veleckí

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 735
Nápis:
RODINA VELECKÁ
VLADIMÍR
21.8.1890 – 8.11.1951
MÁRIA
11.10.1910 – 26.5.1955
Poznámka:

Vladimír Velecký (21.8.1890 Hrušky – 8.11.1951 Bratislava) bol slovenský veľkostatkár a partizán. Priatelil sa s T. G. Masarykom, s ktorým sa stretával na jeho statku pri Vrábľach, resp. v Topoľčiankach. V roku 1918 sa stal starostom Vrábel, po roku 1938, keď Vráble pripadli Maďarsku, sa presťahoval do Nitry. V roku 1939 sa zapojil do odboja a prevádzal cez hranicu prenasledovaných. Fašisti ho zajali a odsúdili na smrť. V auguste 1944 väznicu oslobodili partizáni, ku ktorým sa pridal. Do oslobodenia Slovenska pôsobil v partizánskom oddieli Jánošík, po oslobodení sa pridal k armáde a bojoval v nej až do skončenia 2. svetovej vojny. V roku 1947 sa presťahoval do Bratislavy a stal sa spolumajiteľom Slovenských liehovarov a likérok. Po roku 1948 vstúpil do Agrárnej strany, začal mať politické problémy a chcel emigrovať do Argentíny. Začiatkom 50tych rokov bol obvinený zo špionáže a vlastizrady. Dňa 8.11.1951 ho po dlhom mučení obesili v Justičnom paláci v Bratislave. Na 8 rokov väzenia bola odsúdená aj jeho manželka Mária. Prepustili ju v máji 1955, no o tri týždne zomrela na následky mučenia. V. Velecký bol v roku 1969 čiastočne a v roku 1991 úplne rehabilitovaný.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'44.7'' E17°9'41.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Legner

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XXVIII, hrob č. 1205
Nápis:
PETER LEGNER
*marec 1952 †august 1968
Poznámka:

Peter Legner bol zastrelený 21.8.1968 príslušníkmi okupačných vojsk Varšavskej zmluvy pred budovou hlavnej pošty na námestí SNP.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'43.9'' E17°9'44''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Németh

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 22, č. hrobu 379
Nápis:
VILIAM NÉMETH
*10.1.1940 †12.5.1961
TRAGICKY ZAHYNUL,
NECH TI JE SLOVENSKÁ ZEM ĽAHKÁ.
SMÚTIACA RODINA.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás