Bratislava

Hrob Rudolf Klačko

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.09.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 9, hrobč. 113
Nápis:
PROF. RUDOLF KLAČKO
1892 – 1975
Poznámka:

Rudolf Klačko (12.4.1892 Zákopčie – 16.2.1975 Bratislava) prekladateľ, redaktor, učiteľ. Ako príslušník rakúsko-uhorskej armády padol v 1. svetovej vojne do ruského zajatia, vstúpil do československých légií.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Ríša

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/A, hrob č. 205
Nápis:
Prof. Ing. VILIAM RÍŠA
1898 – 1968
Poznámka:

Viliam Ríša (1.11.1898 Horná Lehota, okr Banská Bystrica – 23.12.1968 Bratislava) chemický inžinier, vysokoškolský profesor. V rokoch 1917-18 vojak na rumunskom a talianskom fronte. V čase 2. svetovej vojny podporoval partizánske hnutie na strednom Slovensku, počas SNP príslušník intendancie povstaleckej armády, organizoval opravu vojenskej obuvi. V roku 1954 nespravodlivo obvinený zo sabotáže, väznený, 1956 oslobodený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Lahola

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 7, hrob č. 82
Nápis:
LEOPOLD LAHOLA
30.1.1918 – 12.1.1968
Poznámka:

Leopold Lahola (pôv. Friedmann) (30.1.1918 Prešov -12.1.1968 Bratislava) dramatik a prozaik, režisér. Pre svoj židovský pôvod bol väznený v internačnom tábore (Nováky), 1944 účastník Slovenského národného povstania, 1945 príslušník 1. československého armádneho zboru.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Medek

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 7, hrob č. 149
Nápis:
VINCENT MEDEK
1914 – 1972
Poznámka:

Vincent Medek (17.9.1914 Poľný Kesov – 13.4.1972 Bratislava) spravodajca, robotník. V roku 1942 povolaný do maďarskej armády a odvelený na východný front, kde ešte v tom isto roku prešiel na sovietsku stranu. Vstúpil do čsl. vojska v ZSSR, po absolvovaní výcviku v Krasnogorsku rádiotelegrafista spravodajskej skupiny Bohuš, ktorá bola v noci z 29 na 30.7.1944 vysadená v chotári Malej Čause. Po vypuknutí SNP skupina nadviazala spojenie s Hl. Štábom partizánskych oddielov a pretvorila sa na odbojovú skupinu Smrek-Bohuš vedenú F. Lipkom. Plnila spravodajské úlohy pre potreby Červenej armády i partizánske hnutie na Slovensku. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939, Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy I. stupňa, Za pobedu nad Germanijej, Rad SNP I. triedy, Rad Veľkej vlasteneckej vojny Rad Červenej hviezdy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Gráč

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 37, hrob č. 241
Nápis:
ING. JÁN
GRÁČ CSc.
30.1.1925 6.2.1980
Poznámka:

Ján Gráč (30.1.1925 Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce – 6.2.1980 Bratislava) politický pracovník, ekonóm. V rokoch 1944-45 účastník Slovenského národného povstania, spolupracoval s ilegálnou skupinou Albína.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Fabianič

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 03.06.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 1, hrob č. 338
Nápis:
JÁN FABIANIČ
*21.VI.1900 +31.X.1964
Poznámka:

Ján Fabianič (21.6.1900 Bratislava – 31.10.1964) funkcionár KSČ, robotník, člen KSČ od roku 1921. Počas 2. svetovej vojny bol 4-krát väznený v Bratislave a Ilave. Organizoval pomoc a podporu partizánskemu hnutiu na západe Slovenska. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Weiss

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/A, hrob č. 29
Nápis:
KAROL WEISS
NOVINÁR A PUBLICISTA
*1914 +1968
Poznámka:

Karol Weiss (9.5.1914 Paludza – 21.8.1968 Bratislava) novinár, antifašista. V rokoch 1940-44 učiteľ na ľudovej škole. Účastník SNP, príslušník partizánskeho zväzku Stalin. Po ústupe SNP do hôr internovaný v Ružomberku a Seredi. Od novembra 1944 do mája 1945 väznený v KT Sachsenhausen a Schwarzheid. Vyznamenania: Rad SNP II. triedy, Odznak čs. partizána.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Ihriský

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 11, hrob č.769
Nápis:
VOJTECH
IHRISKÝ
1889 – 1988
Poznámka:

Vojtech Ihriský (2.12.1899 Krásno nad Kysucou – 6.11.1988 Bratislava) sochár. Dňa 10.3.1917 nastúpil na aktívnu vojenskú službu pri uhorskej domobrane. 15.8.1917 ukončil školu pre záložných dôstojníkov v meste Sopron. 30.11.bol prevelený k III. práporu trenčianského 15. honvédskeho pešieho pluku. S touto jednotkou bojoval na sedmohradskom (rumunskom), talianskom i západnom fronte. Posledná hodnosť v rakúsko-uhorskej armáde bola práporčík v zálohe. Dňa 22.10.1921 bol v hodnosti podporučíka v zálohe prijatý do československej armády v pešom pluku 41 v Žiline. 28.10.1921 bol opäť povolaný na výkon aktívnej vojenskej služby v súvislosti s mobilizáciou čsl. armády proti Maďarsku. 1.1.1927 bol povýšený na poručíka. V roku 1930 získal pilotný preukaz na letisku vo Vajnoroch. Po vyhlásení mobilizácie 24.9.1938 bol opäť povolaný ako nadporučík a bol pridelený k Veliteľstvu vzdušných zbraní. Vo vojenskej kuriérnej letke lietal na front a späť. Po skončení 2. svetovej vojny bol prijatý do čsl. armády a v roku 1950 povýšený na kapitána v zálohe.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Fabry

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 20
Nápis:
RUDOLF FABRY
8.2.1915 11.2.1982
Poznámka:

Rudolf Fabry (8.2.1915 Budmerice – 11.2.1982 Bratislava) spisovateľ a novinár. Ešte ako 21-ročný študent bol vyslaný komunistickou stranou do Rumunska, aby tam prevzal inštruktážny materiál. Pri prechode cez hranicu bol zadržaný a vojenským súdom II. armádneho zboru bol odsúdený na 1 rok väzenia. V roku 1939 nastúpil na vojenskú prezenčnú službu. V júni 1940 pracoval v Kultúrnom a tlačovom oddelení MNO. 29.8.1941 bol odoslaný na východný front v veliteľstvu delostrelectva slovenskej poľnej armády. Bol evidovaný ako civilný zamestnanec vojenskej správy, hoci pôsobil v rovnošate. Na Slovensko sa vrátil 18.10.1941. 24.7.1942 bol por. Fabry odoslaný na služobnú cestu k Rýchlej a Zaisťovacej divízii ako filmár. V októbri 1942 bol opäť na fronte, kde utrpel zranenia od črepín granátu a sanitným vlakom odcestoval domov. Roky 1940-45 prežil v úzkom kontakte so slovenskou armádou ako civilný zamestnanec.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Hodža

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí. sektor 21, hrob č.26
Nápis:
MILOŠ HODŽA
29.III.1889 – 20.X.1969

Odpočívajte v pokoji.
Poznámka:

Miloš Hodža (29.3.1889 Sučany- 20.10.1969 Bratislava) hudobný historik. V rokoch 1944-45 účastník protifašistického odboja. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás