Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Karol Weiss

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/A, hrob č. 29
Nápis:
KAROL WEISS
NOVINÁR A PUBLICISTA
*1914 +1968
Poznámka:

Karol Weiss (9.5.1914 Paludza – 21.8.1968 Bratislava) novinár, antifašista. V rokoch 1940-44 učiteľ na ľudovej škole. Účastník SNP, príslušník partizánskeho zväzku Stalin. Po ústupe SNP do hôr internovaný v Ružomberku a Seredi. Od novembra 1944 do mája 1945 väznený v KT Sachsenhausen a Schwarzheid. Vyznamenania: Rad SNP II. triedy, Odznak čs. partizána.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Ihriský

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2010
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 11, hrob č.769
Nápis:
VOJTECH
IHRISKÝ
1889 – 1988
Poznámka:

Vojtech Ihriský (2.12.1899 Krásno nad Kysucou – 6.11.1988 Bratislava) sochár. Dňa 10.3.1917 nastúpil na aktívnu vojenskú službu pri uhorskej domobrane. 15.8.1917 ukončil školu pre záložných dôstojníkov v meste Sopron. 30.11.bol prevelený k III. práporu trenčianského 15. honvédskeho pešieho pluku. S touto jednotkou bojoval na sedmohradskom (rumunskom), talianskom i západnom fronte. Posledná hodnosť v rakúsko-uhorskej armáde bola práporčík v zálohe. Dňa 22.10.1921 bol v hodnosti podporučíka v zálohe prijatý do československej armády v pešom pluku 41 v Žiline. 28.10.1921 bol opäť povolaný na výkon aktívnej vojenskej služby v súvislosti s mobilizáciou čsl. armády proti Maďarsku. 1.1.1927 bol povýšený na poručíka. V roku 1930 získal pilotný preukaz na letisku vo Vajnoroch. Po vyhlásení mobilizácie 24.9.1938 bol opäť povolaný ako nadporučík a bol pridelený k Veliteľstvu vzdušných zbraní. Vo vojenskej kuriérnej letke lietal na front a späť. Po skončení 2. svetovej vojny bol prijatý do čsl. armády a v roku 1950 povýšený na kapitána v zálohe.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Fabry

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, park, hrob č. 20
Nápis:
RUDOLF FABRY
8.2.1915 11.2.1982
Poznámka:

Rudolf Fabry (8.2.1915 Budmerice – 11.2.1982 Bratislava) spisovateľ a novinár. Ešte ako 21-ročný študent bol vyslaný komunistickou stranou do Rumunska, aby tam prevzal inštruktážny materiál. Pri prechode cez hranicu bol zadržaný a vojenským súdom II. armádneho zboru bol odsúdený na 1 rok väzenia. V roku 1939 nastúpil na vojenskú prezenčnú službu. V júni 1940 pracoval v Kultúrnom a tlačovom oddelení MNO. 29.8.1941 bol odoslaný na východný front v veliteľstvu delostrelectva slovenskej poľnej armády. Bol evidovaný ako civilný zamestnanec vojenskej správy, hoci pôsobil v rovnošate. Na Slovensko sa vrátil 18.10.1941. 24.7.1942 bol por. Fabry odoslaný na služobnú cestu k Rýchlej a Zaisťovacej divízii ako filmár. V októbri 1942 bol opäť na fronte, kde utrpel zranenia od črepín granátu a sanitným vlakom odcestoval domov. Roky 1940-45 prežil v úzkom kontakte so slovenskou armádou ako civilný zamestnanec.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Hodža

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí. sektor 21, hrob č.26
Nápis:
MILOŠ HODŽA
29.III.1889 – 20.X.1969

Odpočívajte v pokoji.
Poznámka:

Miloš Hodža (29.3.1889 Sučany- 20.10.1969 Bratislava) hudobný historik. V rokoch 1944-45 účastník protifašistického odboja. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dionýz Blaškovič

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 16.11.2014
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 32/A, hrob č. 176
Nápis:
AKADEMIK
DIONÝZ
BLAŠKOVIČ
1913 – 1998

sign. R. PRIBIŠ 1974
Poznámka:

Dionýz Blaškovič (2.8.1913 Jablonica – 17.11.1998 Bratislava) bakteriológ, virológ, lekár, akademik. Počas 2. svetovej vojny vstúpil vo funkcii hygienika do povstaleckej armády. Ako účastník SNP a protifašistického odboja založil v Banskej Bystrici diagnostickú stanicu. Podarilo sa mu úspešne bojovať proti epidémii dyzentérie, ktorá vypukla v Blatnickej doline, za čo mu boli udelené prvé vyznamenania. Vyznamenanie: Čsl. medaila za zásluhy I. stupňa, Rad SNP II. triedy
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDz_Bla%C5%A1kovi%C4%8D )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Brziak

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 09.11.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, Cintorín v Slávičom údolí, sektor 5, hrob č.370
Nápis:
MILOŠ BRZIAK
1914 -1959
Poznámka:

Miloš Brziak (27.11.1914 Ondrášová -1959 Bratislava) major spojovacej služby. Na výkon prezenčnej služby nastúpil 1.10.1936 v telefónnom pr. 7 v Turnove. Ako frekventant pôsobil od 1.10.1937 do 14.8.1938 vo VA v Hraniciach na Morave. Dňa 14.8.1938 bol menovaný na por. telef. vojska z povolania. Dňa 10.8.1941 nastúpil na službu v poli ako veliteľ rádiovej roty vo Veľkom Ľubieni (ZSSR). Zo služby sa vrátil 19.9.1941. Dňa 16.8. 1943 odišiel opäť do poľa vo funkcii kombinovanej spoj. roty v zostave ZD v Minsku(ZSSR) a San Pietro (Taliansko). Po návrate nastúpil 1.5.1944 na funkciu veliteľa spojovacieho práporu 11. v Martine. V tejto funkcii sa zúčastnil od 29.8.1944 SNP. Po potlačení povstania spolupracoval s partizánmi. Dňa 14.4.1945 sa prihlásil do služby v čsl. armáde v 1. čsl. arm. zbore v ZSSR. Vyznamenanie: Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP III. triedy, Čsl. voj. medaila Za zásluhy I. stupňa, Pamätná medaila radu SNP
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Hatala

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 10.11.2021
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 20, hrob č.587
Nápis:
MILAN HATALA
*19.3.1895 +29.10.1967
Poznámka:

Milan Hatala pochádzal z Prietrže a v roku 1916 padol na východnom fronte do zajatia. Bol jedným z prvých Slovákov, ktorí vstúpili do légií. Bojoval aj v bitke pri Zborove, kde bol ranený. Slúžil aj so svojim bratom Dušanom v 7. pešom pluku „Tatranskom“.
(zdroj: https://vets.estranky.cz/clanky/csol-cesky-brod/bachmac-a-velka-doc--ukrajina--1918-----2018.html)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Majerský

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 25.03.2022
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 8, hrob č. 97
Nápis:
ROD. MAJERSKA
Poznámka:

Ladislav Majerský (11.3.1900 Hliník nad Hronom – 22.3.1965 Bratislava) sochár, medailér, pedagóg. Dňa 28.4.1918 bol ako čerstvý absolvent učiteľského ústavu v Turč. Tepliciach prezentovaný ako jednoročný dobrovoľník pri náhradnom prápore nitrianskeho 14. honvédskeho pešieho pluku. 25.5.1918 absolvoval školu pre záložných dôstojníkov pechoty. V septembri bol prevelený na západný front. Odolal tam aj náporu tzv. španielskej chrípky. Na Slovensko sa vrátil v novembri 1918 a v decembri sa dobrovoľne prihlásil do čsl. armády, v ktorej slúžil do 25.8.1919. Toto obdobie zahŕňa aj boje s Maďarskou republikou rád. Ako dôstojník v zálohe bol opätovne zmobilizovaný v októbri 1921. Jeho pôsobenie v armáde počas druhej svetovej vojny malo len epizodický charakter a viac sa venoval sochárstvu vojenského zamerania. Po konci vojny prešiel do československej armády a jeho posledná hodnosť bola kpt. v zálohe.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Chmel

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2009
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 1, hrob č.238
Nápis:
VILIAM CHMEL
AKAD. MALIAR
1917 - 1961
Poznámka:

Viliam Chmel (14.10.1917 Timişoara, Rumunsko – 30.11.1961 Bratislava) maliar a grafik. Na výkon vojenskej prezenčnej služby nastúpil 1.11.1943 a 2.3.1944 bol preložený do zálohy. Počas SNP sa stal členom 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Zo Sklabine sa presunul do Banskej Bystrice, kde pôsobil ako výtvarník. Od 28.10.1944 do konca apríla 1945 strávil spolu s ďalšími partizánmi v horách.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Mihal

 • + o skupině VPM (SK, Bratislava, hřbitov Slávičie údolí)
  • Bratislava, ulice Staré Grunty, souřadnice středu 48°9'21.23"N 17°4'5.07"E .... hřbitov je s rozlohou 18,5 ha největším hřbitovem v Bratislavě. Byl založen v roce 1912 a původně byl určený pro chudé. Na hřbitově sa dodnes aktívně pochovává. Leží tu mnoho známých osobností, např. Alexandr Dubček
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 12.04.2022
Umístění: Bratislava, Staré Grunty, cintorín v Slávičom údolí, sektor 33, hrob č. 29
Nápis:
ŠTEFAN MIHAL
1895 – 1974
Poznámka:

Štefan Mihal (19.11.1895 Novi Sad, Srbsko – 4.1.1974 Bratislava) spisovateľ, prekladateľ. V rokoch 1915-18 vojak na ruskom fronte, vstúpil do československých légií.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás