á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Ladislav Nosák

* 16.10.1916 (Kamenná Poruba)
† 18.12.1950 (Bratislava)

Organizátor ilegálneho protifašistického odboja, od mája 1944 príslušník Žingorovej partizánskej skupiny.
Spoluzakladateľ a náčelník štábu 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika.
Pri prechode SNP do hôr organizoval rozptýlených partizánov, od decembra spolupracoval s partizánskou brigádou Boženko, v januári 1945 sa vrátil k materskej brigáde.
Od 22.2.1945 veliteľ partizánskeho oddielu Fatranský Kriváň, ktorý pôsobil v priestore Vrútky-Turany-Kraľovany, 1.4.1945 sa spolu s jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR zúčastnil na oslobodení Turian.

V roku 1950 v procese s V. Žingorom obvinený z prípravy reštaurácie kapitalizmu, odsúdený na trest smrti a popravený.
Rehabilitovaný v roku 1969.

Vyznamenania:
Rad SNP 1. tr.
Čs. Vojnový kríž 1939.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990.
Ladislav Barabás

VPM:
pohřebiště - Praha 8, okres Praha 8
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
památné místo - Lešetice, okres Příbram
pomník - Praha 4, okres Praha 4
pomník - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.