Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Pamätná tabuľa Ondrej Cyprich

Autor: Ladislav Barabás, 10.12.2013
Umístění: Bratislava, Cyprichova 24, na pravom rohu bytovky
Nápis:
Na pamäť Ondreja Cypricha,
verného syna KSČ a národa,
člena ilegálnej organizácie KSS v Bratislave,
ktorý bol roku 1945
hrdinskom boji fašistami zavraždený.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'46.7'' E17°08'34.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník hrdinům SNP

Autor: Samuel Jablonka, 01.06.2008
Umístění: Bratislava, Československých tankistov, Bratislava - Záhorská Bystrica, za kostolom
Nápis:
SLÁVA
HRDINOM
SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°14'28.16'' E17°02'22.8''
Pomník přidal: Samuel Jablonka

Pamätná tabuľa Ján Čmelík

Autor: Ladislav Barabás, 28.11.2013
Umístění: Bratislava, Čmelíkova 49, bytovka na Čmelíkovej 49
Nápis:
JANKO ČMELÍK
SLOVENSKÝ PARTIZÁN – NÁRODNÝ HRDINA JUHOSLÁVIE
ZAVRAŽDENÝ NEMECKÝMI FAŠISTAMI
V SRIEMSKEJ MITROVICI 12. MÁJA 1942
1972
Poznámka:

Ján Čmelík (*16.11.1905 Stara Pazova †12.5.1942 Sriemska Mitrovica), potomok slovenských vysťahovalcov na Dolnú zem. V roku 1938 organizoval akcie na podporu Československa ohrozeného fašizmom, po rozpade republiky podporoval čs. utečencov, ktorí cez Juhosláviu odchádzali do západnej Európy. Po napadnutí Juhoslávie hitlerovským Nemeckom padol do zajatia, zo zajateckého tábora v Nemecku ušiel. Po návrate do rodnej obce žil v ilegalite. V auguste 1941 založil Podunajský partizánsky oddiel. Po prezradení ilegálnej siete v novembri 1941 bol zatknutý spolu s ďalšími desiatkami komunistov. Pri pokuse o útek bol postrelený a podrobený mučeniu, v máji 1942 postavený pred súd, odsúdený na smrť a zastrelený.
V roku 1943 mu udelili titul Národný hrdina Juhoslávie in memoriam.
Zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin, 1986.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'28.9'' E17°10'33.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kvačala

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Čulenova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 11
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
Dr. D. JÁN KVAČALA
PROFESOR EV. TEOLÓGIE
NAR. 5.II.1862 V PETROVCI -
ZOM. 9.VI.1934 VO VIEDNI.
VEČNÁ MU PAMÄŤ V CIRKVI A V NÁRODE!

„BOJ VÝBORNÝ BOJOVAL JSEM, BĚH
JSEM DOKONAL, VÍRU JSEM ZACHOVAL.
JIŽ ZATÍM ODLOŽENA JEST MI KORUNA
SPRAVEDLNOSTI, KTEROUŽ DÁ MI
V ONEN DEN PÁN, TEN SPRAVEDLIVÝ
SOUDCE.“
II. EP. K TIMOT. 4 – 8.

sign. Mahr
Poznámka:

Ján Kvačala (5.2.1862 Bački Petrovec, Juhoslávia – 9.6.1934 Viedeň, poch. V Bratislave) pedagóg. V rokoch 1893-1918 profesor na katedre cirkevných dejín evanjelickej teologickej fakulty univerzity v Tartu (ZSSR). Zúčastnil sa na organizovaní československých légií v Rusku.
(zdroj: https://matica.sk/slovenski-dobrovolnici-v-cesko-slovenskych-legiach/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Čulenova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 66
Nápis:
MUDr. JÁN RAPOŠ
1900 – 1947
Poznámka:

Ján Rapoš (17.6.1900 Kovačica, Juhoslávia -26.7.1947 Bratislava) krajanský pracovník, lekár. V období fašizmu vedúci činiteľ slovenského podzemného hnutia v Banáte, napriek policajnému dozoru a väzneniu organizoval vo svojom byte schôdzky antifašistov a spolupracoval s partizánmi. Po návšteve Slovenska v roku 1944 oficiálne vstúpil do styku s partizánskym hnutím J. B. Tita v mene Slovákov v Banáte. Až do oslobodenia Juhoslávie príslušník juhoslovanskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan Marko Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 09.03.2010
Umístění: Bratislava, Daxnerovo námestie, v parčíka na námestí
Nápis:
Bez nápisu
[Štefan Marko Daxner]
Poznámka:

- Byl iniciátorem celonárodního shromáždění v Liptovském Svätém Mikuláši, které se uskutečnilo v roce 1848. Také byl spolutvůrcem Žiadosti slovenského národa, iniciátorem Slovenského národního shromáždění v Turčianském svätém Martině v roce 1861, hlavním tvůrcem Memoranda národa slovenského a byl členem slovenského spolku Tatrín. (zdroj Wikipedia CZ)
- autormi pomníka sú sochár Karol Lacko a architekt Virgil Droppa
- [] - text uvedený v této závorce se na pomníku nevyskytuje, slouží k přechodu do sekce "Jména z pomníků"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Vlastimil Ružička

Autor: Ladislav Barabás, 18.10.2009
Umístění: Bratislava, Detvianska 1, budova bývalého kina
Nápis:
VLASTIMILOVI RUŽIČKOVI
1925 – 1985
ZASLÚŽILÉMU MAJSTROVI ŠPORTU
VÍŤAZOVI DVANÁSTICH ETÁP
PRETEKOV MIERU
VENUJE MESTO BRATISLAVA
PRI PRÍLEŽITOSTI 41. VÝROČIA
PRETEKOV MIERU P – B - W
Poznámka:

Vlastimil Ružička (27.2.1925 Louny – 29.3.1985 Bratislava) cyklista, majster športu. Počas Slovenského národného povstania sa zapojil do protifašistického odboja, za ukrývanie zbraní v novembri 1944 väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Kopal

Autor: Ladislav Barabás, 06.02.2014
Umístění: Bratislava, Detvianska, na cintoríne vľavo od domu smútku
Nápis:
ANTON KOPAL
*18.5.1907
†5.4.1945
Odpočívaj v pokoji!

CIVILNÁ OBEŤ 2. SVETOVEJ VOJNY
TRAGICKY ZAHYNUL 5.4.1945 NA PEKNEJ CESTE,
KDE BOL 67 ROKOV POCHOVANÝ.
POZOSTATKY BOLI EXHUMOVANÉ 12.6.2012.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'37.8'' E17°09'18.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gabriel Lednár

Autor: Ladislav Barabás, 26.02.2016
Umístění: Bratislava, Detvianska, cintorín, za kostolom vpravo, vedľa hlavného chodníka
Nápis:
RODINA
LEDNÁROVA
GABRIEL 1912 - 1941

ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

Gabriel Lednár havaroval na letisku Trenčianske Biskupice dňa 27.10.1941
Zdroj: www.vrtulník.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Polakovič

Autor: Petr Kudláček, 17.08.2019
Umístění: Bratislava, Detvianska, část Rača, hřbitov, sekce II
Nápis:
Tu v Kristu Pánu odpočíva náš drahomilovaný
syn četar. pol. pilot letec
VOJTECH POLAKOVIČ
nar. 17. sept. 1915 zomr. tragickou smrťou
u Žliliny dňa 27. aug. 1938
Česť Tvojej pamiatke!
Poznámka:

Pilot čet. Vojtech Polakovič a pozorovatel ppor. Vojtech Zajac, od 15. letky LP3, zahynuli 27.8.1938 při letecké nehodě u obce Ovčiarisko u Žiliny na Slovensku. V tříčlenném roji vletěli do mlhy, vedoucí letadlo z mlhy bezpečně vystoupalo, ale obě vedená letadla havarovala v horském terénu a shořela. Dle závěrů vyšetřovací komise piloti ztratili prostorovou orientaci a možná se v mlze i srazili. Ve druhém letadle zahynul pilot des. Josef Štěpán a pozorovatel ppor. Vilibald Richter. V Žilině, tehdejším sídle 15. letky, se se všemi čtyřmi letci rozloučili dne 29.8.1938, poté byli převezeni k pohřbení. Dle článku Dr. Petra Švandy CSc. v časopisu L+K 2010, č.10, str. 60 - 61.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'35.8'' E17°9'22.4''
Pomník přidal: Petr Kudláček