Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Pomník Slovenského národného povstania

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2019
Umístění: Bratislava, Radničné námestie, parčík oproti kostolu
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník bol odhalený v roku 1964. Jeho autorom je akad. sochár Ladislav Pollák. Nápis a ďalšie kovové časti zničili vandali.
(zdroj: https://pam.epocha.sk/pamaetniky-bratislava/ruzinov-vrakuna-pod-biskupice/snp-radnicne-namestie )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Kováč

Autor: Lubomir Streicher, 14.04.2021
Umístění: Bratislava, Rebarborová, cintorín Vrakuňa (Ružinov), sektor 6, hrob č. 147
Nápis:
Pavol Kováč
25.12.1950 – 24.4.1985
Poznámka:

kpt. Pavol Kováč a mjr. Osvald Plch, zahynuli dňa 24.4.1985 pri havárii lietadla „ Aero L-29 Delfín“. Za nízkej oblačnosti narazili do kopca Buchlov v pohorí Vtáčnik, resp. do hrebeňa Zadný Klak.

https://www.cintoriny.sk/cintorin/mapa.php?prve=1&idh=25001980&ID_Obec=170&ID_Cintorin=25&identify=1&MAX_BODY_X=1280&MAX_BODY_Y=680
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky )
Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'35.6'' E17°11'34.7''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Rudnayovo námestie 1, pod Dómom svätého Martina neďaleko Nového mostu
Nápis:
PAMÄTAJ!

(vedľa to isté v hebrejčine)
Poznámka:

sign. M. LUKÁČ
1996


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pomník Karol Šmidke

Autor: Ladislav Barabás, 15.03.2020
Umístění: Bratislava, Ružinovská, park
Nápis:
KAROL ŠMIDKE
1897 - 1952

AUTORI: AKAD. SOCH. VOJTECH REMEŇ
ING. ARCH. FERDINAND MILUČKÝ
Poznámka:

Karol Šmidke bol politik a štátnik. Spolupredseda povstaleckej SNR, veliteľ Hlavného štábu partizánskych oddielov, kde mal za úlohu koordináciu spolupráce povstaleckej armády a partizánov.
(zdroj: Slovenský biografický slovnik V. Martin 1992)

Ružinovská ulica sa pôvodne volala Šmidkeho.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'24.7'' E17°9'39.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Anton Petrák

Autor: Feďo Vrábel, 10.08.2012
Umístění: Bratislava, Rybia brána, okres Bratislava I. – Staré Mesto, budova Café Mayer
Nápis:
VENOVANÉ PAMIATKE
GENERÁLA
ANTONA PETRÁKA
1912 – 2009
PRÍSLUŠNÍKA
ČESKOSLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ ARMÁDY NA ZÁPADE,
NOSITEĽA NAJVYŠŠÍCH VOJENSKÝCH A ŠTÁTNYCH VYZNAMENANÍ
ČESKOSLOVENSKA, VEĽKEJ BRITÁNIE A FRANCÚZSKA,
PRENASLEDOVANÉHO A VÄZNENÉHO KOMUNISTICKÝM REŽIMOM.

DEDICATED TO THE MEMORY OF
GENERAL
ANTON PETRÁK
MEMBER OF
THE CZECHOSLOVAK FOREIGN ARMY IN THE WEST
RECIPIENT OF THE HIGHEST MILITARY AND STATE AWARDS OF
CZECHOSLOVAKIA, GREAT BRITAIN AND FRANCE,
PERSECUTED AND IMPRISONED BY THE COMMUNIST REGIME.

Á LA MEMOIRE DU
GÉNÉRAL
ANTON PETRÁK
MEMBRE DE L´ARMÉE TCHÉCOSLOVAQUE ÉTRANGÈRE
OCCIDENTALE,
TITULAIRE DES PLUS HAUTES DISTINCTIONS MILITAIRES ET
ÉTATIQUES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, DE LA GRANDE
BRETAGNE ET DE LA FRANCE,
ANCIEN PRISONNIER ET PERSÉCUTÉ DU RÉGIME COMMUNISTE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Busta Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 03.11.2018
Umístění: Bratislava, Sládkovičova 1, obytný dom, busta je z ulice Palisády
Nápis:
PETŐFI
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Železné opony

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.09.2011
Umístění: Bratislava, Slovanské nábrežie, soutok Dunaje a Moravy pod Děvínem
Nápis:
levá deska:
THE FARTHER BACKWARD YOU CAN LOOK
THE FARTHER FORWARD YOU CAN SEE
ČÍM ĎALEJ UVIDÍTE SPÄT DO MINULOSTI
TÍM JASNEJŠIE UVIDÍTE SVOJU BUDUCNOSŤ

FROM STETTIN IN THE BALTIC TO TRIESTE
IN THE ADRIATIC, AN IRON CURTAIN
HAS DESCENDED ACROSS THE CONTINENT.
OD ŠTETÍNA PRI BALTE AŽ PO TRIEST
PRI STREDOZEMNOM MORI,
ŽELEZNÁ OPONA ROZDELILA KONTINENT.

WINSTON CHURCHILL

pravá deska:
This Monument was unveiled
by her Majesty Quenn Ellizabeth II
on an official State Visit
to the Slovak Republic on 23 October 2008
Tento pamëtník odhalilo
její Veličenstvo královna Alžbeta II,
počas štátnej návštěvy
Slovenskej republiky dňa 23. Októbra 2009
Poznámka:

Autorem pomníku je Milan Lukáč, jedná se o svařovanou železnou konstrukci, pokrytou rezavou patinou, se dvěma měděnými deskami s textem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'29.5'' E16°58'34.4''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem komunismu

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 10.09.2011
Umístění: Bratislava, Slovanské nábrežie, soutok Dunaje a Moravy pod Děvínem
Nápis:
levá vnitřní strana:
ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA,
KONFEDERÁCIA POLITICKÝCH VÄZŇOV SLOVENSKA

NA PAMIATKU OBČANOV
VYHNANÝCH ZO SVOJEJ VLASTI

ODVLEČENÝCH DO SOVIETSKYCH GULAGOV BOLO VIAC AKO 20 000
DEPORTOVANÝCH PO ROKU 1945 BOLO VIAC AKO 2 200 000
UTEČENCOV PŘED KOMUNISTICKÝM ÚTLAKOM BOLO VIAC AKO 190 000
ZA POKUS O PRECHOD HRANÍC BOLO VO VÄZENÍ SKORO 80 000

NA PAMIATKU MUŽOV A ŽIEN
ZABITÝCH NA ÚTEKU DO SLOBODY

KOMUNISTICKÝ REŽIM POSTRIEĹAL, MINAMI A ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZABIL A INÝM SPOSOBOM ZAVRAŽDIL PRI POKUSE O ÚTEK CEZ „ ŽELEZNÚ OPONU “ NA ČESKOSLOVENSKÝCH HRANICIACH V ROKOCH 1948 – 1989:
ANDĚL J +, ARANOŽ V +, BABIČ F +, BAČÍK L +, BAKOŠ R +, BALÁK +, BARTA J +, BARTONĚK B +, BASS B +, BAŠTA J +, BAER H E +, BAUMGARTNER J +, BENEDIKT K +, BENIAK V +, BERGMAN O +, BERKOVIČ A +, BERNARD T +, BETAŠ J +, BIELY J +, BILT E +, BIZEK J +, BLAŠKO J +, BLAŽEK J +, BOČAN S +, BOEHM J +, BORKA F +, BRANDL L +, BREJKA O +, BRENČIČ J +, BRONČÍK B +, BRUNO H +, BRYZYCHCY J +, BŘEZŇÁK R +, BUČEK Š +, BUCHLOVSKÁ Z +, BULANT R +, BUSS R E +, BUZEK J +, CAFOUREK A +, CZIUMPLIK G F +, ČAPEK D +, ČAPKA J +, ČEPEK M +, ČERMÁK F +, ČERNOCKÝ L +, ČITAN Š +, DENK A +, DICK J +, DIMISIK A +, DIMUN P +, DIVIŠ A +, DJURCINOVIČ S +, DLUBAČ M +, DOLEJŠ F +, DORŠNER A +, DRAZKOWIAK M A +, DUB M +, DUFEK K +, DUROŇ L +, DVOŘÁK J +, DZIDYCZ R +, EBENSTREIT K +, EDELSTEIN I +, EHRENFELD E +, EHRENFELD M +, EHRENFELDOVÁ F O +, EHRENFELDOVÁ K +, EISNER G +, ERHARDT F +, FABIAN F +, FACUNA A J +, FAKTOR F +, FASTNER A +, FEKETE G +, FELBIGER M +, FICTUMOVÁ O +, FRANKIČ M +, FRITZ R +, FRYDRYCH J +, FUCHS F +, FUNIOK B +, GACHOVÁ M +, GAJDA F +, GALUS J +, GAŠPAREK A +, GAWLICZKY M +, GOLEC T +, GRABOWSKI M +, GRIČ F +, HAAS F +, HALUZICKÝ J +, HANÁK P +, HANUŠ H +, HASIL B +, HATOŇ R +, HEBKÝ V +, HECZKO J +, HEINRICH J +, HERMAN K +, HEROLD H +, HESKA J +, HLADÍK J +

pravá vnitřní strana:
HOFFMEISTER K +, HOLOTA J M +, HOLOUBEK J +, HOMOLA J +, HONETSCHLAEGER R +, HORSKÝ M +, HORVÁTH M +, HOUDEK E +, HREBRINA B +, HROZ Š +, HUBERT A +, HUŽVAR Š +, HYNEK P +, CHLEBOVEC M +, CHVOJKA O +, JAGOŠ F +, JANČAR V +, JANOTKA A +, JANOUT O +, JOO S +, JUNG J +, KABÁTEK J +, KÁKONI J +, KALINA J +, KANDL M +, KÁŇOVÁ M +, KAŠPÁREK A +, KAVALEC T +, KEISSER J +, KILEWITCZ J +, KILLER K +, KITZBERGER J +, KLENNER A +, KLENOVSKÝ V +, KLIMEK S +, KMOCH V +, KOFRÁNEK V +, KOLARCZYK J +, KOLÁŘ L +, LOLAŘÍK F +, KOLENKO R +, KOPP M +, KORČEK Š +, KORMILUK J +, KOVÁČ J +, KOVÁČ J +, KOVÁČ M +, KOVÁČÍKOVÁ D +, KRAFT J +, KRAJČOVIČ J +, KRÁL J +, KRÁL J +, KRÁLÍČEK O +, KRALOVEC J +, KRAMNÁ H +, KRBEK Z +, KREIM A +, KREMER R +, KRIVÁK J +, KUBÍN Z +, KUTRA J +, LADREY R A +, LACHCEN A +, LANGFELNER M +, LAŠUT V +, LATA S +, LEDER A +, LINHARD D +, LINZMAIER F +, LIPSKI B +, LOUBEK F +, LUBNIN Š +, LUDÁS J +, LUKASZEK F +, LUKOVSKÝ E +, MACAN Z +, MÁDR S +, MACH O +, MAJER J +, MAJCHEREK F +, MAKULA W +, MALARIK J +, MALINA V +, MANČUŠKA R +, MARKIEWIC K +, MARTIN A +, MARUŠÁK J +, MAXIAN J +, MEDEK J +, MEDWID P +, MĚCH A +, MICHAL W +, MICHNA G +, MILANOV P +, MITIČ I +, MOJDL K +, MONHART J +, MROHS J I +, MUEHLBAUER F +, MUELLER M +, NAJZER A +, NEDVÉD S +, NĚMEC A +, NĚMEC L +, NÉMES D +, NÉMETH I +, NIRSCHL G +, NOVÁČEK A +, NOVÁK V +, NUSSER G +, ONDREJOVIČ J +, ORLÍK Z +, OSER H +, OUŘADA J +, OŽILOVÁ E +, PANGRÁCZ A +, PANGRATZ M +, PASSLER H +, PASTOREK A +, PATASSY T +, PAVELKA F +, PAVLÍK A +, PAZOUREK J +, PEČENÝ J +, PECH J +, PELC J +, PERADI J +, PEŠKA B +, PETROVIČ I +, PETRUK J +, PIETKA J +, PLAČKA F +, PLECHO M +, PLESKOT B +, PODHORA J +, POLÁŠEK Z +, POLKA J +, POMMER A +, POSPÍŠILOVÁ J +, PRCIN F +, PROCHÁZKA P +, PROKOPOVÁ H +, PRZIBOROWSKI F R +, PŘÍHODOVÁ B +, PŘIKRYL J +, PUECHNER O +, REMŽA J +, RENKER P +, RESCH J +, RIPPL K H +, ROBL K +, ROMANCZIK J +, ROUŠAL F +, ROZMAŇOVÁ M +, RUDOLF K +, RUINER R H +, RYGAL V +, SAVINSKY H +, SELL J +, SCHIERZOVÁ A +, SCHLENZ R +, SCHMIDT G +, SCHNEIDER A +, SCHNEIDER A +, SCHUBERT J +, SLÁDEK P +, SMETANA F +, SOCHOR +, SPECHT W +, STAUBER F +, STEINACHER B +, STOČES J +, STRÁNSKÝ P +, STRECKER K +, SUDARS D +, SULZER A +, SURÝ A +, SVAČINA J +, SVAČINA Ř H +, SVATOŇ M +, SVOBODA J +, SYLAK Z +, SZABO I +, SZCZOTKA S +, ŠÁL Z +, ŠAŠEK M +, ŠIMEK A +, ŠKOP J +, ŠKORPIL J +, ŠNAJDR Z +, ŠPONIAR J +, ŠŤASTNÝ Z +, ŠTEFANKO J +, ŠTEIGER B +, ŠTELMAK J +, ŠTĚTKA B +, ŠTRUPL J +, STURZ A +, STURZ A ml +, ŠVADLENKA F +, ŠVAJDA J +, TÁBORSKÝ J +, TASCHNER E +, TAUTZ H +, TIPPMAN A +, TOLTÍN L +, TOMCOVÁ D +, TOTH A +, TÓTH I +, TOUŠEK M +, TROZSOK A +, TUPÝ F +, VACULÍK R +, VADAS G +, VALTERA R +, VANÍK L +, VAŠKUJ M +, VEJRAŽKA J +, VENCL J +, VERNER J +, VILD V +, VÍT A +, VITŮ H +, VITŮ J +, VLK A +, VLK J +, VLK Z +, VOGL J +, VONDRAČKA L +, VORLÍČEK J +, VRÁNA A +, VRANÁK L +, VYMĚTALÍK V +, WALA D +, WALSCH W +, WALTER T +, WALTER L +, WAWRA W +, WEIS A +, WEIS L +, WINKLEROVÁ H +, WINN P +, WITEK H +, ZÁBŘESKÝ F +, ZAJÍČKOVÁ M +, ZEMAN F +, ZEMAN J +, ZIKA J +, ŽOLIO A + 28 Neznámych mužov +
Poznámka:

Autorem pomníku je Peter Meszároš. Motivem je brána do svobodného světa s vyhnutou kovovou mříží a stopami po kulkách. Kulometná hnízda pohraničníků byla umístěna na Dívčí věži a dalších místech hradiště Děvín. Na hranicích Československa bylo v letech 1948-1989 usmrceno kolem 400 lidí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'28.2'' E16°58'34.7''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Anton Srholec

Autor: Ladislav Barabás, 10.08.2021
Umístění: Bratislava, Slovanské nábrežie, medzi hradom Devín a riekou Morava
Nápis:
ANTON SRHOLEC
12.6.1929
7.1.2016

ODPÚŠŤAME
ALE NEZABÚDAME

DLHOROČNÉMU ČLENOVI
S LÁSKOU VENUJÚ PRIATELIA
Z ROTARY KLUBU BRATISLAVA

VZÁCNEMU DLHOROČNÉMU PREDSEDOVI
VENUJÚ PRIATELIA
Z KONFEDERÁCIE POLITICKÝCH VÄZŇOV
SLOVENSKA

K P
V S

AUTOR:
MGR.ART. PETER MÉSZÁROŠ

REALIZÁCIA:
DOPRASTAV, A. S.
2016
Poznámka:

Anton Srholec (12.6.1929 Skalica – 7.1.2016 Bratislava) bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop. Pre pokus o útek do cudziny bol odsúdený na 12 rokov väzenia, ktoré si odsedel prevažne v uránových baniach.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam bombardovania závodu Apollo

Autor: Ladislav Barabás, 09.01.2014
Umístění: Bratislava, Slovnaftská, vestibul osobnej vrátnice Slovnaftu, vľavo od vchodu
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝCH
PRI BOMBARDOVANÍ ZÁVODU
APOLLO
DŇA 16.JÚNA 1944

AUGUSTÍN VILIAM, BADA HELENA, BANGO RÓBERT, BENOVICS ŠTEFAN, BOŽÍK JOZEF, BUCHA KAMIL, CISÁR JÁN, ČERNÝ ERAZMUS, DENK KAROL, ERTL GUSTAV, FAKUNDINY JÁN, FICK KAROL, FILO FRANTIŠEK, FUKSA ALOJZ, GALBINETZ AUGUSTÍN, GEISSLER KAROL, GEGENHUBER JÁN, GRANČIČ JOZEF, HANUS FRANTIŠEK, HAUSKRECHT ANTON, HAUSKRECHT MARTIN, HATALA JÁN, HOCHREINER ROBERT, HOLÍK FRANTIŠEK, HOLOCSY FRANTIŠEK, HORNÁČEK JOZEF, HÓZ JÁN, ILAVSKÝ JOZEF, JANŽETIČ ŠTEFAN, JANKO KAROL, KAŠČÁK EMANUEL, KESZÖCZE JÚLIUS, KLEIN FRANTIŠEK, KNECHTSBERGER ANNA, KRÁL JÁN, KUKLA JOZEF, LEHRBACHER JÚLIUS, LUKÁČ FRANTIŠEK, LUNÍČEK JÁN, MAAR MICHAL, MALINIAK JURAJ, MANCZALL FRANTIŠEK, MATEFFY PAVOL, MAYER EDUARD, MIHALOVIČ FRANTIŠEK, MURČO VILIAM, PASTEKA MICHAL, PETRÁŠ MATEJ, POSPIŠIL FRANTIŠEK, Dr. PROKSCHA RUDOLF, PRONAY JOZEF, RALBOVSKÝ RUDOLF, REHÁK KONŠTANTÍN, RIPPEL KURT, RUŽIČKA JOZEF, SCHIEBEL OTTO, SCHUH FRIEDRICH, STIFFEL JÁN, SZABÓ ONDREJ, SZLATINSZKY RUDOLF, ŠPAK PETER, ŠRÁMEK JOZEF, ŠTAMBERSKY FRANTIŠEK, TORAČ FERDINAND, TULIS LADISLAV, URBAN JOZEF, VALENT JOZEF, VANÍK JOZEF, VAVROVIČ MATEJ, WALZER RÓBERT, WENZL ĽUDEVIT, WINDISCH JÁN, ZABAK FRANTIŠEK, ZAUNER MARGITA

ČESŤ ICH PAMIATKE !
Poznámka:

Američania bombardovali závod Apollo 16.6.1944 a zničili pritom asi 80% závodu. Bomby spadli aj na obývané časti Bratislavy a spolu zahynulo 176 obyvateľov, z toho 74 zamestnancov závodu Apollo. Na útoku sa zúčastnilo 33 stíhačiek a 158 bombardérov, ktoré na Bratislavu zhodili spolu 278 ton bômb.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'42.0'' E17°10'35.9'' (pred vstupom na vrátnicu)
Pomník přidal: Ladislav Barabás