Bratislava

Hrob Vladimír Stankovič

Autor: Ladislav Barabás, 13.09.2017
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín Ružinov, sektor 8, hrob č. 309
Nápis:
pplk. MUDr. Vladimír Stankovič
2.10.1936 - 2.3.2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Tomšo

Autor: Ladislav Barabás, 13.09.2017
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín Ružinov, sektor 6, hrob č. 343
Nápis:
pod plk. IVAN TOMŠO
2.1.1930 10.6.1984

SPOMÍNAME S LÁSKOU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Gajdoš

Autor: Ladislav Barabás, 13.09.2017
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín Ružinov, sektor 26, hrob č. 11
Nápis:
ING. PAVEL GAJDOŠ
GENERÁL
1914 - 1994
Poznámka:

Pavel Gajdoš (28.3. 1914 Veľká Maňa 24.10.1994 Bratislava) kapitán pechoty, osvetový dôstojník škôl 1. čs. armádneho zboru pre dôstojníkov zbraní a služieb. Na voj. službu nastúpil 1.3.1939 k del. pl. 9. Na vých. fronte pôsobil od 3.7.1941 ako vel. čaty. V apríli 1942 bol del. pl., v ktorom pôsobil, priradený k vel. nem. 6. armády a presunul sa do Žitomira a Ovruča na front. V boji dňa 13.5.1942 padol do zajatia ČA. Pôsobil medzi slov. zajatcami, z ktorých vznikla 17.1.1943 2. čs. sam. paradesantná brigáda, ktorá bola nasadená v Karpatsko-duklianskej operácii. Po leteckom presune sa zapojil do SNP a po ústupe do hôr zostal príslušníkom 2. čs. paradesantnej brigády až do prechodu frontu vo februári 1945. Dňa 1.9.1945 bol povýšený na št. kpt., 6.2.1947 na mjr. del. a 1.10.1948 na pplk del. V armáde pôsobil až do roku 1969. Dňa 1.5.1995 ho prezident SR vymenoval do hodnosti genmjr. in memoriam.
Vyznamenania: Čs. voj. pam. medaila so štítkom ZSSR, Čs. voj. kríž 1939, Čs. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Rad SNP I. tr., Čs. medaila Za zásluhy I. st., Čs. voj. rad bieleho leva Za víťazstvo I. tr., Rad červenej hviezdy, sov. Orden Otečestvennoj vojny 2-oj stepeni a iné
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Viest, Květoslava Viestová a Bořivoj Viest

Autor: Ladislav Barabás, 13.09.2017
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín Ružinov, sektor 2, hrob č.155
Nápis:
ING. DUŠAN VIEST
1892 - 1970
KVĚTOSLAVA VIESTOVÁ
"FLORA"
1899 - 1987
BOŘIVOJ VIEST
1921 -1995
Poznámka:

Dušan Viest (31.7.1892 Revúca -17.11.1970 Bratislava) od roku 1916 účastník I. sv. vojny, 1918-19 slovenský dobrovoľník. R. 1944 bol varovaný pred zatknutím a odišiel s rodinou na Popradské pleso, po vypuknutí SNP odišiel do Ľubietovej, kde ho bezpečnostné orgány nem. armády so synom Dušanom zatkli, neskôr ušiel z transportu. Účastník protifašistického odboja, 1940-41 spoluzakladateľ občianskej odbojovej skupiny Flóra, nadviazal a udržiaval spojenie s čes. odbojom, spoluorganizátor spravovajskej služby Flóry pre čs. vládu v Londýne. Po pokuse o emigráciu s celou rodinou zatknutý, 1950 odsúdený na tri roky väzenia, 1950-53 väznený v Leopoldove, 1965 rehabilitovaný. Bol bratom veliteľa povstaleckej armády gen. Rudolfa Viesta.

Květoslava Viestová (kr. m. Flóra, 6.11.1899 Olomouc-Černovír - 14.2.1987 Bratislava) jedna z popredných organizátoriek občianského protifašistického hnutia. Od roku 1939 pomáhala rasovo prenasledovaným a čes. vlastencom pri ilegálnom prechode hraníc. R. 1940-41 spoluzakladateľka a vedúca osobnosť odbojovej skupiny Flóra, ktorá bola najvýznamnejšou skupinou občianskeho odboja, spoluorganizovateľka jej spravodajskej služby pre potreby čs. vlády v Londýne. R. 1948 pri pokuse o emigráciu s celou rodinou v Bratislave zatknutá, 1950 z politických dôvodov odsúdená na dva roky, 1950-52 väznená, 1965 rehabilotovaná.
Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs. voj. kríž 1939, Čs. voj. medaila Za zásluhy 1. stupňa, Rad T. G. Masaryka 3. stupňa.

Bořivoj Viest (1921 - 1995) spolu s rodičmi bol účastník protifašistického odboja.

Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Bratislava 1994


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Paško

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2018
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor XII
Nápis:
PPLK PaedDr.
JÁN PAŠKO
3.6.1935 – 4.8.2017
Navždy
v našich srdciach
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'7'' E17°11'6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Valo

Autor: Ladislav Barabás, 30.03.2016
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor XV, hrob č. 161
Nápis:
PILOT
KAROL VALO
1942 - 1999
Poznámka:

podľa lietadla na náhrobníku bol Karol Valo vojenský pilot


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Biščo

Autor: Ladislav Barabás, 10.05.2018
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor XX, hrob č. 525
Nápis:
MICHAL BIŠČO
1904 - 1995
Poznámka:

Michal Biščo (8.9.1904 Hlohovec – 1995 Bratislava) major, veliteľ ústrednej zbrojnice v Trenčíne. Počas prezenčnej služby absolvoval školu pre dôstojníkov tech. zbroj. služby v zálohe v Plzni. Po vzniku Slovenskej republiky pokračoval v činnej službe v slov. armáde v Poprade vo funkcii vel. zbrojnice, od 1.10.1940 prešiel do Trenčína. Od 12.12.1941 do 1.5.1942 bojoval na východnom fronte. Po skončení vojny bol prijatý do čsl. armády a preložený do Bratislavy. Dňa 1.10.1948 bol preradený do zálohy. Vyznamenanie: Pamätná medaila, Za zásluhy.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Čakaný

Autor: Ladislav Barabás, 10.05.2018
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor VI, hrob č. 314
Nápis:
ŠTEFAN ČAKANÝ
1912 - 1984
Poznámka:

Štefan Čakaný (17.3.1912 Žilina – 18.8.1984 Bratislava) stotník letectva, prednosta Spravodajského oddelenia Veliteľstva vzdušných zbraní slovenskej armády. Príslušník čsl. brannej moci od 1.10.1935. Od 1.7.1936 bol pridelený k letke 9, let. pl. 3. Po ukončení VA sa stal poručíkom letectva. Pridelený bol k 46. letke, let. pl. 4 v Pardubiciach, kde slúžil až do 21.9.1938. Po rozpade ČSR ho premiestnili na Slovensko k let. pl. 3. Od 18.3.1939 bol I. dôstojník letky 15 v Žiline. V rámci letky 12 sa zúčastnil bojov proti Poľsku v septembri 1939. Od 2.1.1940 do 1.3.1940 bol na školení v Nemecku. Od 7.7.1941 do 27.10.1941 sa zúčastnil bojov proti ZSSR v rámci letky 12. Od 29.8.1944 príslušník 1. čsl. armády na Slovensku a účastník SNP. V období od 2.10.1944 do 27.10.1944 veliteľ poľného letiska Rohožná. Po tomto dátume odišiel do hôr. 2.5.1945 prestúpil do čsl. armády a pôsobil na letisku Sp. N. Ves, Malacky a Bratislava. Po februári 1948 ešte krátko pôsobil v letectve, neskôr bol prepustený do civilu. Vyznamenania: Pam. medaila so štítkom Javorina, nem. Eisenes Kreutz 2. Klasse, Za hrdinstvo 3. st., Pam. odznak 1. stupňa,
Za zásluhy, Voj. víťazný kríž V. tr., Čsl. voj. kríž 1939, Čsl. medaila za zásluhy I. st., Čsl. pam. medaila SNP
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Ján Steiner

Autor: Ladislav Barabás, 24.04.2018
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor 23, hrob č. 329
Nápis:
ĽUDOVÍT JÁN STEINER
*21.2.1912 †5.12.1992
Poznámka:

Ľudovít Ján Steiner (21.2.1912 – 5.12.1992 Bratislava) major gen. štábu, náčelník štábu 2. tech divízie Slovenskej armády. 1.10.1932 nastúpil k čsl. brannej moci v Trnave. Dňa 30.9.1933 nastúpil do VA v Hraniciach, 1.1.1935 bol menovaný na ppor. tel. vojska v zálohe. V období septembrovej mobilizácie zastával funkciu vel. tel. práporu 17 v rámci 17. div. (krycí názov “Blodek“). V roku 1940 nastúpil na štúdium do VVŠ v Bratislave. Dňa 17.2.1942 bol prevelený na vých. front, domov sa vrátil 2.10.1942. Od roku 1943 pôsobil ako dôst. gen. štábu. Dňa 18.8.1944 odišiel na front do Talianska. 1.1.1944 bol povýšený na mjr. gen. štábu. V marci 1945 sa vrátil z frontu na Slovensko. 4.3.1945 bol prijatý do čsl. armády, 1.10.1948 bol povýšený na mjr. gšt. a 1.11.1950 preložený do zálohy. Vyznamenania: Pam. medaila (1939), Za hrdinstvo III. st., Pam. medaila (1940), nem. Verdienstkreutz des Ordens vom Deutschen Adler III. st., Za zásluhy (1942), Za hrdinstvo II. st. (1942), Vojenský víť. kríž V. tr., nem. Eisenes Kreutz 2. Klasse 1939 (1944)
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dominik Ocelka

Autor: Ladislav Barabás, 14.09.2018
Umístění: Bratislava, Popradská, cintorín, sektor II/1 - 1
Nápis:
KPT. ING. DOMINIK
OCELKA
3.8.1975 – 19.1.2006
Poznámka:

kpt. Dominik Ocelka zahynul dňa 19.1.2006 pri obci Hejce v Maďarsku po havárii lietadla Antonov An – 24, ktoré viezlo slovenských príslušníkov síl KFOR z polročnej misie v Kosove. Dominik Ocelka pochádzal z Dolného Kubína na Orave.
(zdroj: Wikipédia )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'34.3'' E17°11'31.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás