Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hroby vojakov Červenej armády - pole IV

Autor: Ladislav Barabás, 03.03.2015
Umístění: Bratislava, Na Slavíne, Slavín - hrobové pole IV
Nápis:
(IV/140) 1945 ТЕХНИК-ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ СОЛОВЬЕВ
(IV/141) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШЛЯХОВ
(IV/142) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ М. С. ЗУБАРЕВ
(IV/143) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ А. АЛЕРОВ
(IV/144) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ П. И. ШИЛОВ
(IV/145) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ А. П. ШЕЛКОВИНКОВ
(IV/146) 1945 СТ. ТЕХ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КОЛЕСОВ
(IV/147) 1945 ГВ. КАПИТАН Ф. Б. РЯБИНИН
(IV/148) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ Н. ТАЧЕТКОВ
(IV/149) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ С. А. НАЗАРЕНКО
(IV/150) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ И. И. ВУЗАЕВ
(IV/151) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ И. Р. НЕСВЕТАЕВ
(IV/152) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ИВАНОВИЧ МАЛАХОВИЧ
(IV/153) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ П. Д. ЗАХАРОВ
(IV/154) 1945 КАПИТАН И. ПШЕНИЧНЫЙ
(IV/155) 1945 ПОДПОЛКОВНИК ИВАН АНДРЕЕВИЧ БЕЗНОЩЕНКО
(IV/160) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КОЗЛОВ
(IV/161) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ АНТОН ЖИЛИН
(IV/162) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ И. Е. ДЕМИДКОВ
(IV/163) 1945 ГАРД. МАЙОР ПЕТЕР ИГНАТЬЕВИЧ ИВАНОВ
(IV/164) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ ЖИЛЬНИКОВ
(IV/165) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ НУРАЛИМ СЫБАНКУЛОВ
(IV/166) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ АРДАШОВ
(IV/167) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ АНТРОПОВ
(IV/168) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ АННА СЕМЕНОВНА МЕТАЛИЧЕНКО
(IV/169) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ КОБЕЛЬ
(IV/170) 1945 КАПИТАН ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ САМУСОВ
(IV/171) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БОДАЕВ
(IV/172) 1945 ГВ. КАПИТАН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ФЕТИСОВ
(IV/173) 1945 ГВ. КАПИТАН ЕВГЕНИЙ ДОРОФЕЕВИЧ ГЕРЦЕВ
(IV/174) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ЕГОРОВИЧ ЕГРАФОВ
(IV/175) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗИНКОВ
(IV/176) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Г. С. БАКЛИШКИН
(IV/177) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ОДИНЧУК
(IV/178) 1945 ГВ. КАПИТАН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ПАНФЕРОВ
(IV/179) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИБРАГИМ ВИКТОРОВИЧ АЛЕКСЕЕВ
(IV/180) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА ЖИЛКИНА
(IV/181) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ МОМАНОВ
(IV/182) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАНАХИДИН
(IV/183) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ГАЛИЕВИЧ ГАЛИЕВ
(IV/184) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ АФОНИН
(IV/185) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ НИНА ИГНАТЬЕВНА БОРИСОВСКАЯ
(IV/186) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВИЧ ПАВЛОВ
(IV/187) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ КУУЬМА ТИМОФЕЕВИЧ КОЗАКИН
(IV/189) 1945 ЕФРЕЙТОР ЕКАТЕРИНА Ф. МИЛОВА
(IV/190) 1945 СМ. ЛЕЙТ. А. К. ГАПОНЕНКО
(IV/191) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ П. ИВАНЧУК
(IV/192) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ А. П. ДОНОВ
(IV/193) 1945 ГВ. МАЙОР А. С. КОНОЙЛЕНКО
(IV/194) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ ОДМАКИН
(IV/195) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ПУДЫНИК
(IV/196) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ФЕДОР ИВАНОВИЧ ХРЕНКОВ
(IV/197) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ИСКАКОВ
(IV/198) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧ СИДОРОВ
(IV/199) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ ТАРАСЕВИЧ
(IV/200) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ ШЛЯХОВ
(IV/201) 1945 ГВ. ПОДПОЛКОВНИК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПИН
(IV/202) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ А. П. ПОТАПОВ
(IV/203) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЮРИН
(IV/204) 1945 ГВ. МАЙОР ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ПОРФИЛОВ
(IV/205) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ КОНСТАНТИН А. ТОКАРЕВ
(IV/206) 1945 КАПИТАН ГРИГОРИЙ РОЗЦВЕТАЕВ
(IV/207) 1945 КАПИТАН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЖИЛКО
Poznámka:

Zdroj doplňujúcich informácií: Klič J.: Slavín pamätník vďaky. Bratislava 1973
IV/140: 1945 ТЕХНИК-ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ СОЛОВЬЕВ 1913
IV/141: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШЛЯХОВ 1921
IV/142: 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ М. С. ЗУБАРЕВ 1914
IV/144: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ П. И. ШИЛОВ Bratislava
IV/145: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ А. П. ШЕЛКОВИНКОВ 1919
IV/146: 1945 СТ. ТЕХ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КОЛЕСОВ 1908
IV/148: 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ Н. ТАЧЕТКОВ 1920, Klič uvádza meno ТАЧЕНКОВ
IV/149: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ С. А. НАЗАРЕНКО 1921
IV/150: 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ И. И. ВУЗАЕВ 1919
IV/152: 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ИВАНОВИЧ МАЛАХОВИЧ 1910
IV/153: 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ П. Д. ЗАХАРОВ 1921
IV/154: 1945 КАПИТАН И. ПШЕНИЧНЫЙ 1910
IV/155: 1945 ПОДПОЛКОВНИК ИВАН АНДРЕЕВИЧ БЕЗНОЩЕНКО 5.2.1945 Trnava
IV/161: 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ АНТОН ЖИЛИН Nitra
IV/162: 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ И. Е. ДЕМИДКОВ 1919
IV/166: 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ АРДАШОВ 1920
IV/167: 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ АНТРОПОВ 1924 Trnava, V. N. Antropov má pamätnú tabuľu v Radimove okr. Skalica
IV/168: 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ АННА СЕМЕНОВНА МЕТАЛИЧЕНКО 1924
IV/169: 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ КОБЕЛЬ Nitra
IV/170: 1945 КАПИТАН ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ САМУСОВ 1919
IV/172: 1945 ГВ. КАПИТАН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ФЕТИСОВ 1916
IV/173: 1945 ГВ. КАПИТАН ЕВГЕНИЙ ДОРОФЕЕВИЧ ГЕРЦЕВ 1922 Bratislava
IV/174: 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ЕГОРОВИЧ ЕГРАФОВ 1919 – 2. 1945
IV/176: 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Г. С. БАКЛИШКИН 1920
IV/177: 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ОДИНЧУК 1918
IV/182: 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАНАХИДИН 1919 Skalica
IV/183: 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ГАЛИЕВИЧ ГАЛИЕВ 1922
IV/184: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ АФОНИН 1919
IV/187: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ КУУЬМА ТИМОФЕЕВИЧ КОЗАКИН, Klič uvádza meno КАЗАКИН
IV/190: 1945 СМ. ЛЕЙТ. А. К. ГАПОНЕНКО Senica
IV/192: 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ А. П. ДОНОВ 1922
IV/196: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ФЕДОР ИВАНОВИЧ ХРЕНКОВ 1916 Kopčany
IV/197: 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ИСКАКОВ 1912
IV/198: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН КЛИМЕНТЬЕВИЧ СИДОРОВ 1922
IV/199: 1945 ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ ТАРАСЕВИЧ 1907


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 63 VPM
Souřadnice: N48°09'12.1'' E17°05'58.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Červenej armády - pole III

Autor: Ladislav Barabás, 27.08.2014
Umístění: Bratislava, Na Slavíne, Slavín, hrobové pole III
Nápis:
(III/29) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГРИКОЛОВ
(III/31) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ П. ЕФИМКИН
(III/32) 1945 ГВ. КАПИТАН АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ СОРОКИН
(III/33) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ И. В. КРЫЛЬЦОВ
(III/34) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ
(III/35) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗИН
(III/36) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ЕВСИКОВ
(III/37) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ ДОЛИНИН
(III/38) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛОТОВ
(III/39) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ГОРЮШКИН
(III/40) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ СОФИЯ ГРИГОРЬЕВНА ВИННИК
(III/41) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ТЮТИН
(III/42) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ НИКИТИН
(III/43) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ ПИУНОВ
(III/44) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ИЛЬИЧ КУСТАРИН
(III/45) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ СМИРНОВ
(III/46) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ РАИСА ТИМОФЕЕВНА РАНБИКОВА
(III/47) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ БЕСПАЛОВ
(III) В. К. АСТАШКИН р. 1922 п. 1. 4. 45
(III) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БРОДОВСКИЙ
(III) 1945 КРАСН. ИВАН ДМИТРИЕВИЧ КОРБАН
(III) Н. А. ШУМОВ р. 1913 п. 1. 4. 45
(III) 1945 СЕРЖАНТ ВАРОС АВЕТИКОВИЧ ТУТХАЛЯН
(III) Н. Д. КАРЕЛИН р. 1919 п. 1. 4. 45
(III/89) 1945 ГВ. МАЙОР ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ ДЕЛОВ
(III) 1945 ГВ. ПОДПОЛ. ГАСПАР МЕЛЬКОМОВИЧ ТАРАСОВ
(III/91) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ ВАТЧЛЯ
(III) СОЛДАТ 1926 1945 С. П. НЕРСИСЯН
(III) СОЛДАТ 1945 А. Л. ВЕССОНОВ
(III/93) 1945 СТАРШИНА АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ ЕГОРОВ
(III) СЕРЖАНТ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ МАТКОВСКИЙ ПОГИБ 1. 5. 1945
(III) СОЛДАТ 1902 1945 АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ШУКОВ
(III/100) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ЕВГЕНИЯ ЛАРИОНОВНА КЛИШЕВСКАЯ
(III/101) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР КОТЛЯРОВ
(III/102) 1945 КАПИТАН ПЕТР ИВАНОВИЧ УТКИН
(III/103) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ СЕМЁН ФРОЛОВИЧ БОЧКАРЕВ
(III/104) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ РЕБНЕВ
(III/105) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КЛАНИН
(III/106) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ЛЕПАТИНИН
(III/107) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АРКАДИЙ АНДРЕЕВИЧ КРИСАНОВ
(III/108) 1945 ГВ. КАПИТАН НАДЕЖДА БОРИСОВНА ПАНЦЕВА
(III/109) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАРКЕЛОВ
(III/110) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ГОРДЕЕВ
(III/111) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВИНИАМИН ДМИТРИЕВИЧ МИЛЬКОВ
(III/112) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА КОЛОСКОВА
(III/113) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ САЛИН
Poznámka:

(III/29) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГРИКОЛОВ, nar. 1922
(III/33) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ И. В. КРЫЛЬЦОВ, nar. 1919
(III/34) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ, Trnava, nar. 1918
(III/36) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ЕВСИКОВ, Malacky, nar. 1908
(III/40) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ СОФИЯ ГРИГОРЬЕВНА ВИННИК, nar. 1926
(III/42) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ НИКИТИН, nar. 1924
(III/43) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ ПИУНОВ, Bratislava, nar. 1924
(III/44) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ИЛЬИЧ КУСТАРИН, nar. 1921
(III/46) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ РАИСА ТИМОФЕЕВНА РАНБИКОВА, nar. 1922
(III/47) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ БЕСПАЛОВ, 5.II.1945 Bratislava
(III/89) 1945 ГВ. МАЙОР ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ ДЕЛОВ, Bratislava, nar. 1903
(III/91) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ ВАТЧЛЯ, Bratislava, nar. 1918
(III/101) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР КОТЛЯРОВ, 5.II.1945, Viničné
(III/103) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ СЕМЁН ФРОЛОВИЧ БОЧКАРЕВ, Bratislava
(III/104) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ФИЛИППОВИЧ РЕБНЕВ , Bratislava, nar. 1915
(III/106) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ЛЕПАТИНИН, nar. 1924
(III/108) 1945 ГВ. КАПИТАН НАДЕЖДА БОРИСОВНА ПАНЦЕВА, nar. 1917
(III/110) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ГОРДЕЕВ, Malacky, nar. 1921
(III/111) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВИНИАМИН ДМИТРИЕВИЧ МИЛЬКОВ, Klič má МИЛКОВ
(III/112) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА КОЛОСКОВА, Klič má КОЛОТОВА

Zdroj doplňujúcich informácií: Klič J.: Slavín pamätník vďaky. Bratislava 1973


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 46 VPM
Souřadnice: N48°09'11.7'' E17°06'01.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Červenej armády - pole V

Autor: Ladislav Barabás, 29.09.2014
Umístění: Bratislava, Na Slavíne, Slavín, hrobové pole V
Nápis:
(V/28) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ КОВБАСА
(V/128) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ МОЧАЛИН
(V/129) 1945 КАПИТАН Д. БОЛТОНИН
(V/130) 1945 ГВ. КАПИТАН И. И. ПЛАТОНОВ
(V/131) 1945 ГВ. КАПИТАН НИКОЛАЙ В. ЕРМАКОВ
(V/132) 1945 МАЙОР СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ ТИХОНОВ
(V/133) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ОВЕРКОВИЧ
(V/134) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ КИСЯНОВ
(V/135) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ СКАЧЕНКО
(V/136) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ АРТЕМОВИЧ КРИВОШЕЙ
(V/137) 1945 ГВ. КАПИТАН ИВАН РОМАНОВИЧ ЦЫПЛЯЕВ
(V/138) 1945 КАПИТАН ФЕДОР ПЛАТОНОВИЧ ДРОБИШЕВ
(V/139) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ГЕРАСИМОВ
(V/208) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ Н. Е. БУЛЫМЕНКО
(V/209) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ТРОФИМ М. УШНАКОВ
(V/210) 1945 ТЕХН. ЛЕЙТЕНАНТ ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ ПОЙКОВ
(V/211) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ И. Т. ГРИЦАН
(V/212) 1945 ТЕХН. ЛЕЙТЕНАНТ РОМОЗЯН МИНГЕЛОВИЧ АНГМАТУЛИН
(V/213) 1945 КАПИТАН И. А. СЕНГЕЕВ
(V/214) 1945 СТ. ТЕХНИК-ЛЕЙТЕНАНТ ВИКТОР АКИМОВИЧ ЗАХАРОВ
(V/215) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ Д. М. ДОРОДЬКО
(V/216) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ М/С. МАРИЯ ЛАРИОВНА ДОБЛЕСТНАЯ
(V/217) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ ШВИДОВ
(V/218) 1945 МАЙОР М/С. СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕСТРИКОВ
(V/219) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ ЯКУБОВ
(V/220) 1945 КАПИТАН А. ЖАДОВЛЕВ
(V/221) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ ГОРОХОВ
(V/222) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ А. С. БОЛЬШЕВОРОВ
(V/223) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ В. В. КЛИМОВ
(V/224) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ М/С. ЕФРОСИНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЗАХАРОВА
(V/225) 1945 КАПИТАН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ САТИНКО
(V/226) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ С. Г. ПАДИР
(V/228) 1945 КАПИТАН И. ДОРОЖИН
(V/230) 1945 КАПИТАН И. Р. ДЕНЧЕ
(V/231) 1945 МЛ. СЕРЖАНТ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ЛЕОНОВА
(V/232) 1945 МАЙОР ПАВЕЛ K. ЛИВИНИЦКИЙ
(V/236) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ КОСТОЛИН
(V/236) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВИКИН
(V) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ А. А. БАХАНОВ
(V) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГУСЕВ 3.IV.1920 19.IV.1945
(V) СЕРЖАНТ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ ПОКАНЕВИЧ
(V) 1945 КАПИТАН ИВАН ИВАНОВИЧ МИСТЧЕНКО
(V) СОЛДАТ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ОНЫШКИВ РОДИЛСЯ 1904 ГОДА ПОГИБ 28. МАРТА 1945
(V) 1945 ГВ. МАЙОР ЕФИМ ИВАНОВИЧ ЛАХОМЕТОВ
(V) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ М. С. ПАВЛОВ
(V) СОЛДАТ ИВАН ТЕОДОРОВИЧ ПИДКОСТЕЛЬНЫЙ РОДИЛСЯ В 1911 ГОДУ, ПОГИБ – 3. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
(V) СОЛДАТ АКИМ ЯКОВЛЕВИЧ СЕРГЕЕНКО РОДИЛСЯ В 1914 ГОДУ, ПОГИБ – 8. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
(V) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРШИН
(V) ГВ. КРАСНОАРМЕЕЦ ФРАНЦ ЯКУБОВИЧ ЯЦЕВИЧ РОДИЛСЯ В 1901 ГОДУ, ПОГИБ – 3. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
(V) СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ДРОЗДОВ РОДИЛСЯ 1913 ПОГИБ 3. АПРЕЛЯ 1945
(V) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ЕВГЕНИЙ Н. МАМАЕВ
(V) МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ СУШКОВ 1909 – 19.3.1945
(V) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ
(V) РЯДОВОЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ТЕСЛЮК РОДИЛСЯ 1923 ПОГИБ 15. АПРЕЛЯ 1945
(V) СОЛДАТ САВВА СЕРГЕЕВИЧ ГОЛВЕРДА РОДИЛСЯ В 1908 ГОДУ, ПОГИБ – 9. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
Poznámka:

(V/28) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ КОВБАСА, nar. 1920
(V/128) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ МОЧАЛИН, nar. 1918
(V/132) 1945 МАЙОР СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ ТИХОНОВ, nar. 1904 † Malacky
(V/134) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ КИСЯНОВ, nar. 1916
(V/136) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ АРТЕМОВИЧ КРИВОШЕЙ, nar. 1918
(V/139) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ГЕРАСИМОВ, † Vrbové
(V/208) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ Н. Е. БУЛЫМЕНКО, nar. 1921 † Brezová pod Bradlom
(V/209) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ТРОФИМ М. УШНАКОВ, nar. 1914
(V/210) 1945 ТЕХН. ЛЕЙТЕНАНТ ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ ПОЙКОВ, nar. 1908
(V/212) 1945 ТЕХН. ЛЕЙТЕНАНТ РОМОЗЯН МИНГЕЛОВИЧ АНГМАТУЛИН, nar. 1910
(V/216) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ М/С. МАРИЯ ЛАРИОВНА ДОБЛЕСТНАЯ, nar. 1922 † Trnava
(V/217) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ ШВИДОВ, nar. 1919
(V/218) 1945 МАЙОР М/С. СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕСТРИКОВ, 1908
(V/222) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ А. С. БОЛЬШЕВОРОВ, † Nové Mesto nad Váhom
(V/223) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ В. В. КЛИМОВ, † Senica
(V/224) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ М/С. ЕФРОСИНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЗАХАРОВА, nar. 1923
(V/232) 1945 МАЙОР ПАВЕЛ K. ЛИВИНИЦКИЙ, nar. 1903
(V/236) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВИКИН, nar. 1919

Zdroj doplňujúcich informácií: Klič J.: Slavín pamätník vďaky. Bratislava 1973
Neočíslované náhrobníky sa nachádzajú pod východným múrom hrobového poľa V. Tieto náhrobníky boli osadené dodatočne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 55 VPM
Souřadnice: N48°09'12.7'' E17°05'59.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby vojakov Červenej armády - pole VI

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2015
Umístění: Bratislava, Na Slavíne, Slavín, hrobové pole VI
Nápis:
(VI/114) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Д. Б. ГАЛЕЕВ
(VI/115) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ВУРЯК
(VI/116) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РОКУСАЕВ
(VI/117) 1945 ГВ. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕРЕБРЯКОВ
(VI/118) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ ГРИГОРЬЕВ
(VI/119) 1945 МАЙОР Т. П. РУДЕНКО
(VI/120) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНАТОЛИЙ ФОМИЧ КИТЧЕНКО
(VI/121) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ АРТЕМ КОСТЮК
(VI/122) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ПАВЛОВ
(VI/123) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ К. А. АКИМБЕКОВ
(VI/124) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНТОН СЕМЁНОВИЧ СКЛЯР
(VI/125) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН К. ПОРФИЛОВ
(VI/126) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ И. Е. АБРАМОВ
(VI/127) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ВИНОВЬЕВИЧ ЦЫМБАЛЮК
(VI/279Б) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КРАСУЛИН
(VI/279) 1945 ГВ. МАЙОР АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ТЕПЛЯКОВ
(VI/279А) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КОЗЛОВ
(VI/277) 1945 ГВ. МАЙОР КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ПАКТЕР
СЕРЖАНТ СЕМЁН НАУМОВИЧ ТЕЛЕРМАН РОДИЛСЯ В 1918 ГОДУ, ПОГИБ – АПРЕЛЮ 1945 ГОДА.
ВАСИЛИЙ МАХИМОВИЧ МАРТЫНЕНКО РОЖДЕН 1912 – ПОГИБ 1945
(VI/275) 1945 ГВ. КАПИТАН ИВАН АБРАМОВИЧ ПАВЛЕНКО
ГВАРД. КАПИТАН ИВАН ИВАНОВИЧ МАТИХИН РОДИЛСЯ –, ПОГИБ – 4. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА.
КРАСНОАРМЕЕЦ ПЕТЕР НИКОЛАЕВИЧ СВИРИН РОДИЛСЯ В 1924 ГОДУ, ПОГИБ – 9 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
(VI/273) 1945 СОЛДАТ ГЕРОЙ ДМИТРИЙ ВЕНЕДИКТЕВИЧ САРАНЧА
ГВАРД. КОЗАК СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ ДМИТРИЕВ РОДИЛСЯ В 1899 ГОДУ ПОГИБ – 1. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОВЫЛИН РОДИЛСЯ В 1910 ГОДУ, ПОГИБ – 8. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
(VI/271) 1945 ГВАРД. КАПИТАН ФЕДОР ГРИГОРИЕВИЧ РЯБИНИЧЕВ
СОЛДАТ ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ МУСУРИН РОДИЛСЯ В 1907 ГОДУ, ПОГИБ – 10. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
СОЛДАТ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ РАЦА РОДИЛСЯ В 1901 ГОДУ, ПОГИБ – 8. ОКТЯБРЯ 1945 ГОДА
1945 ГВ. ЛЕЙТ ГРИЩУНИН ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
МАЙОР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕЛИСТРАТОВ РОДИЛСЯ В 1908 ГОДУ, ПОГИБ – 8. АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
ГВАРД. ЛЕЙТЕНАНТ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ ЛАКАЕВ РОДИЛСЯ В 1924 ГОДУ, ПОГИБ АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
(VI/239) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР НИКОНОРОВ
(VI/241) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН Ф. МИХАЙЛОВ
(VI/243) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ Н. В. ВОРОНОВ
(VI/245) 1945 КАПИТАН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ САМЕГИН
(VI/247) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГЕНАДИЙ ПАВЛОВИЧ СМИРНОВ
(VI/249) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТАРАСЕНКО
(VI/251) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БЕЛОВ
(VI/253) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ СТЕПАНОВ
(VI/255) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСОВ
(VI/257) 1945 ПОЛКОВНИК СТАНИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ЛЕОНОВИЧ
(VI/259) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ АРШАКОВИЧ АБРАМЯН
(VI/261) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ ПАТУПЧИК
(VI/263) 1945 КРАСНОАРМЕЕЦ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА МОРЕЛЬ
(VI/265) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОБАНОК
(VI/266) 1945 КАПИТАН ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЧЕРНЕВЦОВ
(VI/267) 1945 ГВАРД. ПОЛКОВНИК ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАГУА
(VI/234) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ П. ШИРОКОВ
(VI/235) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОДЦОВ
(VI/233) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ИВАНОВИЧ ЧАКУЛАЕВ
(VI/264) 1945 КАПИТАН М/С. БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕЧИЛИН
(VI/262) 1945 СТ. ТЕХН. ЛЕЙТЕНАНТ Т. А. СИДОРСКИЙ
(VI/260) 1945 КАПИТАН М. БЕЛНИС
(VI/258) 1945 ЕФРЕЙТОР АННА АЛЕКСАНДРОВНА КОСАРЕВА
(VI/256) 1945 КАПИТАН КОРЕЦКИЙ
(VI/254) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ЗАЕЦ
(VI/252) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЬЕВИЧ КОСАРЕВ
(VI/250) 1945 КАПИТАН А. И. НЕМКОВСКИЙ
(VI/248) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СОЗИМОВ
(VI/264) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ МИСАК НИКОЛАЕВИЧ НАВАСАДРЯН
(VI/244) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ АЛЕХИН
(VI/242) 1945 МАЙОР СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БАТАНОВ
(VI/240) 1945 КАПИТАН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ ТАРАНЧЕНКО
(VI/238) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Л. К. СОРОВИН
Poznámka:

Doplňujúce informácie sú z publikácie Klič J.: Slavín pamätník vďaky. Bratislava 1973
(VI/114) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Д. Б. ГАЛЕЕВ, nar. 1921
(VI/115) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ВУРЯК, nar. 1909
(VI/116) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РОКУСАЕВ, Petrova Ves, nar. 1918
(VI/119) 1945 МАЙОР Т. П. РУДЕНКО, Brezová pod Bradlom, nar. 1902
(VI/124) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АНТОН СЕМЁНОВИЧ СКЛЯР, nar. 1909
(VI/125) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН К. ПОРФИЛОВ, nar. 1908
(VI/126) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ И. Е. АБРАМОВ, 4.2.1945
(VI/127) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ВИНОВЬЕВИЧ ЦЫМБАЛЮК, Bratislava
(VI/279Б) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КРАСУЛИН, nar. 1919, 2.4.1945 Bratislava
(VI/279) 1945 ГВ. МАЙОР АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ТЕПЛЯКОВ, nar. 1922, 2.4.1945 Bratislava
(VI/279А) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ КОЗЛОВ, nar. 1923, 2.4.1945 Bratislava
(VI/239) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР НИКОНОРОВ, nar. 1922
(VI/241) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН Ф. МИХАЙЛОВ, Senica
(VI/245) 1945 КАПИТАН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ САМЕГИН, 1892
(VI/247) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГЕНАДИЙ ПАВЛОВИЧ СМИРНОВ, nar. 1918
(VI/249) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТАРАСЕНКО, nar. 1924
(VI/251) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БЕЛОВ, Bratislava, nar. 1907
(VI/253) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ СТЕПАНОВ, nar. 1923
(VI/255) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕНИСОВ, nar. 1913
(VI/257) 1945 ПОЛКОВНИК СТАНИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ЛЕОНОВИЧ, Bratislava, nar. 1894
(VI/259) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ АРШАКОВИЧ АБРАМЯН, nar. 1923, 4.2.1945
(VI/261) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ ПАТУПЧИК, nar. 1920
(VI/265) 1945 ГВ. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОБАНОК, Malacky
(VI/266) 1945 КАПИТАН ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЧЕРНЕВЦОВ, nar. 1912
(VI/234) 1945 ГВ. ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСЕЙ П. ШИРОКОВ, Malacky, nar. 1916
(VI/235) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОДЦОВ, nar. 1919
(VI/264) 1945 КАПИТАН М/С. БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕЧИЛИН, nar. 1920
(VI/258) 1945 ЕФРЕЙТОР АННА АЛЕКСАНДРОВНА КОСАРЕВА, nar. 1923
(VI/256) 1945 КАПИТАН КОРЕЦКИЙ, Nitra
(VI/254) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТР ЗАЕЦ, nar.1924
(VI/252) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЬЕВИЧ КОСАРЕВ, Malacky
(VI/248) 1945 МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СОЗИМОВ, nar. 1923
(VI/264) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ МИСАК НИКОЛАЕВИЧ НАВАСАДРЯН, nar. 1923, Klič má meno МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ НOВOСEДРЯН
(VI/244) 1945 ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ АЛЕХИН, nar. 1911
(VI/242) 1945 МАЙОР СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БАТАНОВ, nar. 1904, 5.3.1945 Trnava, Klič má meno БАТАЛОВ
(VI/240) 1945 КАПИТАН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ ТАРАНЧЕНКО, Bratislava, Klič má meno ТАРАЩЕНКО
(VI/238) 1945 СТ. ЛЕЙТЕНАНТ Л. К. СОРОВИН, nar. 1915


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 64 VPM
Souřadnice: N48°09'12.9'' E17°06'00.8'' (stred hrobového paľa)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník kapitán Hoffmman

Autor: Jiří Porteš, 10.09.2009
Umístění: Bratislava, Na Vrátkách, Bratislava - Lamač
Nápis:
TU ZAHYNUL
KAPITÁN HOFFMMAN
22.JÚLA 1866
BITKA PRI LAMAČI
KONEČNÁ FÁZA PRUSKO-RAKÚSKEJ VOJNY
BRIGÁDA MONDEL
OBNOVENÉ OBNV - LAMAČ 1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'40.38'' E17°2'27.72''
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník vojákům Rakousko - Uherské armády

Autor: Dušan Koniar, 04.03.2012
Umístění: Bratislava, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Mestská časť Bratislava V. – Pertržalka
Nápis:
AN DIESER STELLE FANDEN IN TREUER
AUSüBUNG IHRES DIENTSTES AM 4. SEPTEMBER 1909
IN FOLGE EINER MINENEXPLOSION DEN TOD
OBERLEUTNANT KARL HOFER
GEFREITER KARL SZEDLMAYAR UND
UNTERPIONIER STEFAN KOVACS
ALLE DREI DES KUND K PIONIERBATALLIONS Nr. 1

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dušan Koniar
Příprava dat: Feďo Vrábel

Pomník sovietskej armáde

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2013
Umístění: Bratislava, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, cca 100 metrov západne od mosta SNP
Nápis:
V TÝCHTO MIESTACH V DŇOCH
4. A. 5 APRÍLA 1945 VYBUDOVALI VOJSKÁ
2.UKRAJINSKÉHO FRONTU PONTÓNOVÝ
MOST CEZ DUNAJ.
PO ŇOM PREŠLI 5. AŽ 8. APRÍLA
R. 1945 SOVIETSKE VOJSKÁ Z PETRŽALKY
NA ĽAVÝ BREH DUNAJA A POKRAČOVALI
V ÚTOKU SMEROM NA DEVÍNSKU NOVÚ VES,
KORNEUBURG A FLORIDSDORF.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'22.9'' E17°06'11.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Miroslav Rovný

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2012
Umístění: Bratislava, nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nápis:
Prof. PhDr. Miroslav Rovný, CSc.
25.9.1921 - 17.12.1991
Vysokoškolský pedagóg,
tréner, účastník SNP,
od roku 1960 vedúci katedry hier
Fakulty telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského
Poznámka:

autorom pamätnej tabule je Milan Lukáč


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Mirko Nešpor

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, vestibul FTVŠ UK
Nápis:
V tomto internáte býval
slovenský povstalec-vysokoškolák
Ing. in. mem. MIRKO NEŠPOR
zavraždený zákernou rukou domácich
zradcov dňa 17. decembra 1944.

Duch slobody a pravdy pracujúceho ľudu,
za ktorý bojoval, bude žiť ďalej
v týchto múroch.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätník M. R. Štefánika

Autor: Ladislav Barabás, 29.04.2010
Umístění: Bratislava, nábrežie M. R. Štefánika, vedľa obchodného centra Eurovea
Nápis:
GEN. DR. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
PODPREDSEDA NÁRODNEJ RADY ČESKO-SLOVENSKEJ
A PRVÝ MINISTER VOJNY ČSR

PAMÄTNÍK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
ZNOVUPOSTAVENÝ PRI PRÍLEŽITOSTI
90. VÝROČIA JEHO TRAGICKEJ SMRTI
AKO KÓPIA PÔVODNÉHO DIELA
AKADEMICKÉHO SOCHÁRA
PROF. BOHUMILA KAFKU Z ROKU 1938
DŇA 4. MÁJA 2009
GENERÁLNY INVESTOR:
NADÁCIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
REALIZÁCIU PAMÄTNÍKA PODPORILI:
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
MINISTERSTVO OBRANY SR
BALLYMORE EUROVEA, A. S.
DOPRASTAV, A. S. BRATISLAVA
NADÁCIA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
METROSTAV, A. S. PRAHA
DSB EURO S. R. O. BLANSKO

Česko-Slovenská Dohoda,
uzavrená v Pittsburgu, Pa., dňa 30. mája. 1918.
Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo
Spoj. Štátoch.
Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia
a Sväzu Českých Katolíkov,
porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Sloven-
skej Nár. Rady, prof. Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o našich
posavádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne:
"Schvalujeme politický program usilujúci sa o Spojenie
Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.
"Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj
snem a svoje súdy.
"Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.
"Česko-slovenský štát bude republikou, jeho Konštitúcia
bude demokratická.
"Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spoj.
Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom
dorozumení, prehĺbená a upravená.
"Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského
štátu ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich
právoplatným predstaviteľom."
Albert Mamatey, Ivan Bielek, Ján Janček ml., Matúš Gazdík, Milan Getting, Ján Pankúch, Michal Bosák, Gejza H. Mika, Rev. Jozef Murgaš, Ignác Gessay, Jozef Hušek, Rev. Ján Kubašek, Andrej Schustek, Jozef Karlovský, Rev. Pavel J. Šiška, Ján Adolf Ferienčík, Ivan Daxner, T. G. Masaryk, Karel Pergler, Hynek Dostál, Ludvík Fisher, Rev. Oldřich Zlámal, B. Simek, Vojta Beneš, J. J. Zmrhal, Rev. Innocent Kestl, Jan Straka, Jos. Martinek, Dr. Joseph P. Pecivál

REALIZOVANÉ V ROKOCH 2005-2007
PODĽA 1/3 MODELU BOHUMILA KAFKU /1933/
Poznámka:

Na pylónoch sú umiestnené tri bronzové tabule. Prvá je na prednej strane pylónu, ktorý nesie sochu Štefánika. Zo zadnej strany tohoto istého pylóna je umiestnená druhá bronzová tabuľa. Tretia bronzová tabuľa, ktorá na pôvodnom pamätníku nebola, je umiestnená na pylóne s levom smerom od Slovenského národného divadla a je kópiou faksimile textu Pittsburgskej dohody z roku 1918 s podpismi jej signatárov. Autorom všetkých tabúľ je sochár G. Janda.

Seznam obětí dle CEVH:
Bohumil Dudek vojín 1898 Rašovice, Kut. Hora 8.6.1919 Karlová nehoda p. pl. 36 Ml. Boleslav
Čeněk Fojtík střelec 9.3.1875 Veřovice 25.12.1918 Šaštín nemoc 33. str. pl.
Josef Harvat vojín 1900 Dobrochov 12.7.1919 Hochštetno padl v boji 7. pr. dom. it.
Josef Hraba desátník 1897 Lomnice n. P. 28.8.1919 Pezinok jiné
František Kanta střelec 21.6.1885 Petrovičky 3.5.1919 Senec jiné 33. stř. pl.
Josef Komárek poručík 1891 Karlín, Praha 13.8.1919 Bratislava padl v boji
Josef Kubala vojín 1899 Žižkov, Praha 19.7.1919 Devín. N. Ves podlehl zranění Sokol
Rudolf Novák desátník 28.11.1898 Volyně 13.1.1919 Karlova Ves jiné 34. strř pl.
Bohumil Rabe svobodník 16.8.1919 Gútor podlehl zranění 1. pl. stráže svobody
Vojtěch Schopf četař 1874 Devín 14.3.1919 Devín nemoc 9. zákop. pr.
Vojtěch Stratil vojín 1897 Kotojedy, Kroměříž 5.9.1919 Pernek podlehl zranění
Jan Tolaš vojín 1900 Zlámenec, Uh. Brod 30.12.1918 Malacky padl v boji
Josef Valuška svobodník 1898 Brodské, Skalica 30.7.1919 Biskupice pri Dunaji nemoc 1. pl slovenskej slobody

Karel Berka vojín 1896 Okříšky 24.2.1919 Bratislava padl v boji
Vavřinec Bláha vojín 1896 Hluk, Uh. Hradiště 21.8.1919 Bratislava nemoc 1. pl slovenskej slobody
Josef Blažíček vojín 1898 Bystrica, Bratislava 3.5.1919 Bratislava padl v boji 33. stř. pl.
Antonín Čepela vojín 1898 Dobříč 20.2.1919 Bratislava padl v boji 39. stř. pluk
Ladislav Čermák vojín 1901 J. Hradec 14.9.1919 Bratislava podlehl zranění 1. pl. stráže svobody
Gustav Chvatík rotmistr 25.12.1891 Kroměříž 15.6.1919 Bratislava padl v boji 35. stř. pl.
Bohuslav Cvrček vojín 1900 Mor. Ostrava 19.2.1919 Bratislava padl v boji
František Cvrk rotmistr 1890 Tuchovice 5.1.1919 Bratislava padl v boji 39. stř. pluk
Stanislav Dušek vojín 1897 Smidary, N. Bydžov 5.2.1919 Bratislava nemoc
Antonín Fiala vojín 1899 Pacov, Semily 15.8.1919 Petržalka podlehl zranění
Raymund Havránek desátník 7.9.1895 Zábřeh n. Odrou 22.1.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
Jan Hrtánek střelec 21.1.1925 Petrovice 3.2.1919 Prievoz padl v boji 21. stř. pl.
Karel Jedlička vojín 1900 Holešov 10.6.1919 Bratislava podlehl zranění 2. pr. dom. it.
Rudolf Jeřela střelec 17.4.1888 Chropyně 1.2.1919 Bratislava padl v boji 33. stř. pl.
Rudolf Jeřela vojín 1888 Chropyně 1.2.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
Jakub Jerie vojín 1888 H. Kalná, N. Paka 23.6.1919 Bratislava podlehl zranění
Emil Joudal střelec 6.8.1897 Nebušice 6.1.1919 Bratislava nemoc 34. stř. pl.
Vladimír Kessel četař 24.1.1884 Dýšina 26.9.1919 Bratislava podlehl zranění
Vincenc Kopřiva střelec 1895 Ostrov, V. Mýto 15.11.1918 Bratislava padl v boji čs. stř. pl. 30
Jaroslav Kouba střelec 23.1.1896 Plzeň 28.2.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
Vojtěch Kovář 1899 Dražice, Milevsko 18.4.1919 Bratislava padl v boji
Jaroslav Kuželka vojín 1892 Trutnov 15.8.1919 Bratislava nemoc p. pl. 102
Petr Lampa vojín 1890 Boskov, Semily 4.7.1919 Bratislava podlehl zranění čs. domobr. pr. 7
Alois Menšík vojín 1898 Zborovice, Kroměříž 29.9.1919 Bratislava podlehl zranění 2. děl. pluk
Matěj Motlík vojín 1896 Veča, Přeštice 19.6.1919 Bratislava nemoc stř. pl. 7
František Pospíchal střelec 1894 Olešnička, N. M. n. Moravě 23.1.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
Adolf Procházka svobodník 1897 Letovice, Boskovice 1.7.1919 Bratislava podlehl zranění
Jan Průcha střelec 23.4.1890 Praha 27.1.1919 Bratislava padl v boji 31. stř. pluk
Jan Rys střelec 1893 Strakonice 19.1.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
Viliam Školland vojín 1894 Brno 2.4.1919 Bratislava nemoc
Karel Šleis 2.3.1898 Plzeň 8.8.1919 Bratislava podlehl zranění
Jan Sojka vojín 1896 Hořovice 15.2.1919 Bratislava nemoc pl. pol. děl. 7
František Sokolář střelec 20.11.1897 Červ. Kostelec 24.5.1919 Bratislava padl v boji 34. stř. pl.
Josef Stěhulka střelec 20.3.1887 Horní Skála 12.1.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
František Suchý vojín 1902 Třešť 29.4.1919 Bratislava nemoc
Jaroslav Tlačil střelec 1890 Borovany, Č. Budějovice 11.1.1919 Bratislava nemoc 39. stř. pluk
Josef Tomančák vojín 1896 Čeladná, Místek 10.7.1919 Bratislava podlehl zranění 2. pr. dom. it.
Jaroslav Vávra střelec 1899 Věž, Něm. Brod 13.6.1919 Bratislava podlehl zranění 39. stř. pluk
František Veška vojín 1873 Stupno, Jičín 31.8.1919 Bratislava podlehl zranění
Václav Zima střelec 5.5.1891 Malé Výkleky 25.1.1919 Bratislava nemoc 33. stř. pl.
Jozef Zubek rotmistr Skalica 8.8.1919 Bratislava podlehl zranění


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55812, SVK39618
Souřadnice: N48°8'23.1'' E17°7'23.2''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička