Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Jozef Ilčík

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6, chodník 1B, hrob č. 553
Nápis:
JUDr. JOZEF ILČÍK
14.3.1910 – 15.6.1983
Poznámka:

Jozef Ilčík (14.3.1910 Prievidza – 15.6.1983 Bratislava) účastník protifašistického odboja, právnik. Po rozpade ČSR vstúpil do ilegálneho protifašistického odboja. Pomáhal organizovať ilegálne prechody z českých krajín cez Slovensko do Maďarska, Juhoslávie a do záp. Európy. Od roku 1940 spolupracoval s oblastnými a ústrednými ilegálnymi vedeniami KSS. Po vypuknutí SNP na príkaz G. Husáka umožnil útek členov 4. ilegálneho vedenia KSS Š. Bašťovanského a M. Hrušovského, sprostredkúval spojenie s partizánskymi oddielmi na záp. Slovensku, ich zásobovanie výzbrojou a výstrojom, prostredníctvom partizánskych vysielačiek dodával informácie do ZSSR. Na príkaz K. Šmidkeho zorganizoval vo februári 1945 útek J. Ďuriša a V. Širokého a ich prechod k Nitrianskej partizánskej brigáde, pred zatknutím prešiel k partizánskemu oddielu Zarubežnyj. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Žáry

Autor: Ladislav Barabás, 03.09.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník C, hrob č. 102
Nápis:
BÁSNIK
ŠTEFAN ŽÁRY
1918 – 2007
Poznámka:

Štefan Žáry (12.12.1918 Poniky – 25.8.2007 Bratislava) básnik a spisovateľ. Dňa 1.10.1942 nastúpil na prezenčnú vojenskú službu k 3. pešiemu pluku vo Zvolene. 1.7.1943 začal študovať na škole pre dôstojníkov v zálohe, od 1.12.1943 pôsobil v štábnej rote MNO. Začiatkom roka 1944 bol prevelený na taliansky front. Pôsobil v Imole a Padove ako redaktor časopisu Front a vlasť. Koncom apríla 1944 zachvátila severné Taliansko séria protifašistických povstaní, do ktorých sa zapojili aj viaceré jednotky slovenskej technickej divízie. 18.8.1945 skončila v Malackách karanténa bývalej 2. technickej divízie a 31.8.1945 bol por. v zálohe Štefan Žáry preložený do zálohy.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/3856.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Jančovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 27, hrob č. 1485
Nápis:
Ing. PAVOL
JANČOVIČ
24.8.1927 – 13.6.1980
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Masný

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 11, hrob č.796
Nápis:
PPLK
RUDOLF MASNÝ
1907 1985
Poznámka:

Rudolf Masný (21.3.1907 Banská Štiavnica – 17.7.1985 Bratislava) pplk. automobilovej služby. V rokoch 1935-36 absolvoval inštruktážny kurz pre dôstojníkov v zálohe. Do činnej voj. služby bol povolaný 1.2.1940 k aut. pluku v B. Bystrici. Po vyhlásení vojny ZSSR prevzal velenie aut. práporu 11. Počas SNP prednosta aut. služby pri I. TS v B. Bystrici, v októbri 1944 premiestnený k IV. TS „Muráň“. 28. októbra bol povýšený na mjr. tank. vojska. Od polovice decembra 1944 do 23. marca 1945 bol veliteľom roty part. jednotky „Smrť fašizmu“. V apríli 1945 vstúpil do čsl. armády ako autodôstojník na 5. odd. HŠ MNO.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Branislav Jamnický

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 8, hrob č. 1007
Nápis:
BRANISLAV JAMNICKÝ
PLUKOVNÍK V. V.
*26.II.1908 +13.X.1978
Poznámka:

Branislav Jamnický (26.2.1908 Liptovský Mikuláš-Okoličné – 13.10.1978 Bratislava) vojenský historik, básnik. V rokoch 1944-45 účastník SNP. V roku 1944 náčelník spravodajského oddelenia divízie v Lipt. Mikuláši, 1944-45 spravodajský dôstojník partizánskej brigády Stalin.V rokoch 1946-47 pôsobil na Vysokej vojenskej škole v Prahe. V rokoch 1945-65 dôstojník ČSĽA, z toho 1945-46 náčelník informačného odd. Východného vojenského okruhu v Košiciach, 1948-53 v kancelárii prezidenta republiky, 1953-65 prof. vojenskej histórie v Brne, od 1965 ako plk. na dôchodku.Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Kostolný

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 25, hrob č. 1343
Nápis:
PROF. MUDR.
IMRICH KOSTOLNÝ CSc
15.XI.1915 – 16.X.1980
Poznámka:

Imrich Kostolný (15.11.1915 Vrútky – 16.10.1980 Bratislava) lekár-chirurg, vysokoškolský učiteľ. Účastník ilegálneho protifašistického odboja, počas SNP príslušník 1. čsl. armády na Slovensku, po jeho ústupe do hôr lekár a zásobovač oddielu Za víťazstvo partizánskej brigády Stalin, od začiatku februára 1945 lekár 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy, Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy I. stupňa, Za pobedu nad Germanijej
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Lehoťan

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 27, hrob č.1515
Nápis:
Doc. MUDr. ONDREJ LEHOŤAN, CSc.
3.12.1913 – 17.6.1979
Poznámka:

Ondrej Lehoťan (3.12.1913 Zvolenská Slatina – 17.6.1976 Bratislava) lekár-internista. Počas Slovenského národného povstania a počas jeho prechodu do hôr lekár odsunovej nemocnice v Belušských Slatinách.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Meško

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6, chodník 18, hrob č. 554
Nápis:
AROSLAV MEŠKO
*21.3.1927 +30.9.1983
Poznámka:

Jaroslav Meško (21.3.1927 Žilina-Závodie – 30.9.1983 Bratislava) novinár. V rokoch 1944-45 účastník Slovenského národného povstania, po ňom žil v ilegalite v Liptove.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Krčmárik

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6. chodník 2, hrob č.457
Nápis:
ING. ŠTEFAN KRČMÁRIK
*24.XII.1914 +6.XI.1982

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE
Poznámka:

Štefan Krčmárik (24.12.1914 Bzenica – 6.11.1982 Bratislava) hospodársky pracovník, verejný činiteľ. Do roku 1937 študoval v ZSSR, v rokoch 1931-37 člen Komsomolu. Od roku 1944 účastník SNP, člen RNV v Ružomberku, veliteľ 1. roty internacionálneho oddielu Nitrianskej partizánskej brigády, po príchode Červenej armády pracovník štábu 2. ukrajinského frontu. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 2, hrob č. 845
Nápis:
RODINA
NOVOMESKÁ
Poznámka:

Urna s ostatkami L. Novomeského bola pôvodne uložená na mieste nazvanom panteón. Panteón bol po roku 1989 zrušený a príbuzní uložili urny do svojich hrobov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás