Bratislava

Hrob Jozef Ilčík

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6, chodník 1B, hrob č. 553
Nápis:
JUDr. JOZEF ILČÍK
14.3.1910 – 15.6.1983
Poznámka:

Jozef Ilčík (14.3.1910 Prievidza – 15.6.1983 Bratislava) účastník protifašistického odboja, právnik. Po rozpade ČSR vstúpil do ilegálneho protifašistického odboja. Pomáhal organizovať ilegálne prechody z českých krajín cez Slovensko do Maďarska, Juhoslávie a do záp. Európy. Od roku 1940 spolupracoval s oblastnými a ústrednými ilegálnymi vedeniami KSS. Po vypuknutí SNP na príkaz G. Husáka umožnil útek členov 4. ilegálneho vedenia KSS Š. Bašťovanského a M. Hrušovského, sprostredkúval spojenie s partizánskymi oddielmi na záp. Slovensku, ich zásobovanie výzbrojou a výstrojom, prostredníctvom partizánskych vysielačiek dodával informácie do ZSSR. Na príkaz K. Šmidkeho zorganizoval vo februári 1945 útek J. Ďuriša a V. Širokého a ich prechod k Nitrianskej partizánskej brigáde, pred zatknutím prešiel k partizánskemu oddielu Zarubežnyj. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Žáry

Autor: Ladislav Barabás, 03.09.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník C, hrob č. 102
Nápis:
BÁSNIK
ŠTEFAN ŽÁRY
1918 – 2007
Poznámka:

Štefan Žáry (12.12.1918 Poniky – 25.8.2007 Bratislava) básnik a spisovateľ. Dňa 1.10.1942 nastúpil na prezenčnú vojenskú službu k 3. pešiemu pluku vo Zvolene. 1.7.1943 začal študovať na škole pre dôstojníkov v zálohe, od 1.12.1943 pôsobil v štábnej rote MNO. Začiatkom roka 1944 bol prevelený na taliansky front. Pôsobil v Imole a Padove ako redaktor časopisu Front a vlasť. Koncom apríla 1944 zachvátila severné Taliansko séria protifašistických povstaní, do ktorých sa zapojili aj viaceré jednotky slovenskej technickej divízie. 18.8.1945 skončila v Malackách karanténa bývalej 2. technickej divízie a 31.8.1945 bol por. v zálohe Štefan Žáry preložený do zálohy.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/3856.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Jančovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 27, hrob č. 1485
Nápis:
Ing. PAVOL
JANČOVIČ
24.8.1927 – 13.6.1980
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Masný

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 11, hrob č.796
Nápis:
PPLK
RUDOLF MASNÝ
1907 1985
Poznámka:

Rudolf Masný (21.3.1907 Banská Štiavnica – 17.7.1985 Bratislava) pplk. automobilovej služby. V rokoch 1935-36 absolvoval inštruktážny kurz pre dôstojníkov v zálohe. Do činnej voj. služby bol povolaný 1.2.1940 k aut. pluku v B. Bystrici. Po vyhlásení vojny ZSSR prevzal velenie aut. práporu 11. Počas SNP prednosta aut. služby pri I. TS v B. Bystrici, v októbri 1944 premiestnený k IV. TS „Muráň“. 28. októbra bol povýšený na mjr. tank. vojska. Od polovice decembra 1944 do 23. marca 1945 bol veliteľom roty part. jednotky „Smrť fašizmu“. V apríli 1945 vstúpil do čsl. armády ako autodôstojník na 5. odd. HŠ MNO.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Branislav Jamnický

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 8, hrob č. 1007
Nápis:
BRANISLAV JAMNICKÝ
PLUKOVNÍK V. V.
*26.II.1908 +13.X.1978
Poznámka:

Branislav Jamnický (26.2.1908 Liptovský Mikuláš-Okoličné – 13.10.1978 Bratislava) vojenský historik, básnik. V rokoch 1944-45 účastník SNP. V roku 1944 náčelník spravodajského oddelenia divízie v Lipt. Mikuláši, 1944-45 spravodajský dôstojník partizánskej brigády Stalin.V rokoch 1946-47 pôsobil na Vysokej vojenskej škole v Prahe. V rokoch 1945-65 dôstojník ČSĽA, z toho 1945-46 náčelník informačného odd. Východného vojenského okruhu v Košiciach, 1948-53 v kancelárii prezidenta republiky, 1953-65 prof. vojenskej histórie v Brne, od 1965 ako plk. na dôchodku.Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Kostolný

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 25, hrob č. 1343
Nápis:
PROF. MUDR.
IMRICH KOSTOLNÝ CSc
15.XI.1915 – 16.X.1980
Poznámka:

Imrich Kostolný (15.11.1915 Vrútky – 16.10.1980 Bratislava) lekár-chirurg, vysokoškolský učiteľ. Účastník ilegálneho protifašistického odboja, počas SNP príslušník 1. čsl. armády na Slovensku, po jeho ústupe do hôr lekár a zásobovač oddielu Za víťazstvo partizánskej brigády Stalin, od začiatku februára 1945 lekár 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy, Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy I. stupňa, Za pobedu nad Germanijej
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ondrej Lehoťan

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 27, hrob č.1515
Nápis:
Doc. MUDr. ONDREJ LEHOŤAN, CSc.
3.12.1913 – 17.6.1979
Poznámka:

Ondrej Lehoťan (3.12.1913 Zvolenská Slatina – 17.6.1976 Bratislava) lekár-internista. Počas Slovenského národného povstania a počas jeho prechodu do hôr lekár odsunovej nemocnice v Belušských Slatinách.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Meško

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6, chodník 18, hrob č. 554
Nápis:
AROSLAV MEŠKO
*21.3.1927 +30.9.1983
Poznámka:

Jaroslav Meško (21.3.1927 Žilina-Závodie – 30.9.1983 Bratislava) novinár. V rokoch 1944-45 účastník Slovenského národného povstania, po ňom žil v ilegalite v Liptove.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Krčmárik

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6. chodník 2, hrob č.457
Nápis:
ING. ŠTEFAN KRČMÁRIK
*24.XII.1914 +6.XI.1982

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE
Poznámka:

Štefan Krčmárik (24.12.1914 Bzenica – 6.11.1982 Bratislava) hospodársky pracovník, verejný činiteľ. Do roku 1937 študoval v ZSSR, v rokoch 1931-37 člen Komsomolu. Od roku 1944 účastník SNP, člen RNV v Ružomberku, veliteľ 1. roty internacionálneho oddielu Nitrianskej partizánskej brigády, po príchode Červenej armády pracovník štábu 2. ukrajinského frontu. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 2, hrob č. 845
Nápis:
RODINA
NOVOMESKÁ
Poznámka:

Urna s ostatkami L. Novomeského bola pôvodne uložená na mieste nazvanom panteón. Panteón bol po roku 1989 zrušený a príbuzní uložili urny do svojich hrobov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás