Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Ivan Teren

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník G, hrob č. 192
Nápis:
IVAN TEREN
REŽISÉR
1921 - 2010
Poznámka:

Ivan Teren (31.8.1921 Slatina nad Bebravou – 15.5.2010 Bratislava) rozhlasový a televízny pracovník. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom, redaktorom a režisérom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Po ústupe povstalcov do hôr redigoval odbojový časopis Mor ho!
(zdroj: https://kultura.sme.sk/c/5386874/ivan-teren-pokojny-bojovnik.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikuláš Šebesta

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 5, hrob č. 16
Nápis:
PROF. ING.
MIKULÁŠ ŠEBESTA
19.8.1920 - 4.5.1971
Poznámka:

Mikuláš Šebesta (pôv. Maximilián Stekauer) (19.8.1920 Topoľčany – 4.5.1971 Bratislava) poľnohospodársky ekonóm. V rokoch 1940-41 bol výpomocný učiteľ v židovskej škole v Topoľčanoch, 1941-43 príslušník vojenskej pracovnej služby, 1943-44 v pracovnom tábore v Rastislaviciach, 1944-45 väzeň koncentračného tábora v Seredi, 1945 vojak čsl. armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Gosiorovský

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 44
Nápis:
akademik univ. prof.
MILOŠ
GOSIOROVSKÝ
28.5.1920 17.11.1978
Poznámka:

Miloš Gosiorovský (28.5.1920 Vrútky – 17.11.1978 Bratislava) historik, akademik ČSAV. Vedúci činiteľ protifašistickej organizácie Revolučná mládež Slovenska. V júni 1939 zatknutý a do začiatku októbra väznený v Ružomberku. V ilegálnej protifašistickej činnosti pokračoval aj ako vojak prezenčnej služby, na ktorú nastúpil v roku 1941. Zorganizoval ilegálnu skupinu vojakov, prostredníctvom ktorej získaval zbrane na prípravu ozbrojeného protifašistického vystúpenia. Spolupracovník partizánskych skupín, neskôr oddielov Pugačov a Jastrib, príslušník oddielu Veža. Od júna 1944 žil v ilegalite a pomáhal pri zásobovaní partizánov. V roku 1946 vyznamenaný Pamätnou medailou Radu SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Púčik

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 4, hrob č. 8
Nápis:
PAVOL PÚČIK
*23.1.1921 + 4.8.1977
Poznámka:

Pavol Púčik (23.1.1921 Hronec – 4.8.1977 Bratislava) rozhlasový publicista. V roku 1943 nastúpil na vojenskú službu, 1944 bojoval v povstaleckej armáde, 1945 príslušník 1. čsl. armádneho zboru a po absolvovaní kurzu osvetových dôstojníkov v Martine vojak z povolania. V rokoch 1945-54 pôsobil v rozličných funkciách ČSĽA, naposledy ako redaktor Armádneho rozhlasu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Djuračka

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 5, hrob č. 12
Nápis:
akad. maliar
ANTON DJURAČKA
1904 – 1971
Poznámka:

Anton Djuračka (22.2.1904 Žilina – 3.11.1971 Bratislava) maliar, grafik a ilustrátor. Po krátkom pedagogickom účinkovaní v Bratislave a Skalici ho v roku 1940 prepustili ako nespoľahlivého. Koncom roku 1943 ho poslali na východný front, dlhší čas pobudol na Kryme a potom v Taliansku (člen oddielu armádnych výtvarníkov).
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Jančuška

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 6, hrob č. 17
Nápis:
RODINA
JANČUŠKOVÁ
MARTIN 1912 – 1979
Poznámka:

Martin Jančuška (6.8.1912 Liptovská Kokava – 4.11.1979 Bratislava) osvetový pracovník, redaktor. Účastník Slovenského národného povstania, člen okresného Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici, tajomník Revolučného národného výboru v Ľubietovej.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Plintovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník -2, hrob č. 96
Nápis:
DUŠAN PLINTOVIČ
7.3.1921 - 9.8.1979
Poznámka:

Dušan Plintovič (7.3.1921 Dolná Strehová – 9.8.1979 Bratislava) novinár, redaktor. Študoval na učiteľskom ústave, v roku 1940 pre politickú činnosť vylúčený zo všetkých škôl na Slovensku, v rokoch 1942-43 väznený, v rokoch 1943-45 vojak Slovenskej armády. Po odvelení na taliansky front nadviazal spojenie s talianskymi partizánmi, neskôr veliteľ slovenskej partizánskej skupiny v oblasti Ferrary. V roku 1952 ako major preradený do zálohy. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy a pamätnými medailami SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Roman Gejza Halas

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórim, sektor 2, chodník 9, hrob č. 7
Nápis:
ROMAN GEJZA
HALAS
10.1.1921 – 1.11.1973
Poznámka:

Roman Gejza Halas (10.1.1921 Bratislava-Rača – 1.11.1973 Bratislava) publicista. V rokoch 1942-46 bol vojak, od roku 1943 príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Červeň

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 22, hrob č. 1169
Nápis:
JURAJ ČERVEŇ
1920 – 1980
Poznámka:

Juraj Červeň (26.10.1920 Turčianske Teplice – 11.9.1980 Bratislava) ekonóm, matematik. V rokoch 1940-44 bol vojakom Slovenskej armády, potom bojoval v 2. československej paradesantnej brigáde.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imro Weiner-Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 9, hrob č.1128
Poznámka:

Imro Weiner-Kráľ (26.10.1901 Považská Bystrica 11.8.1978 Bratislava) bol slovenský maliar a grafik. V rokoch 1939-50 žil vo Francúzsku, kde sa počas vojny zapojil do protifašistického odboja ako priamy účastník partizánskeho hnutia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás