Bratislava

29. augusta, Adámiho, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, námestie M.R.Štefánika, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Vojnový cintorín Obetí 1. svetovej vojny - sekcia III

Autor: Ladislav Barabás, 18.05.2015
Umístění: Bratislava, Kopčianska, odbočka z Kopčianskej ulice, vpravo
Nápis:
Meno: Dátum a miesto nar.: Dátum úmrtia: Štát: Hodnosť: Umiestnenie:

JOZEF TRUKA 1868, Krupina 9.7.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 1
ŠTEFAN WALENTÍN 1891, Pustý Fedýmeš 18.6.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 1
STANISLAV VODILJAK 1899, Bratislava 13.8.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 1
JÁNOS SZÖCS 1895, Horné Saliby 5.7.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 1
JÁN STANESÁK 1891, Betlanovce 28.8.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 2
FILIP SCHISCHKA 1891, Pereslány 19.8.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 2
ŠÁNDOR SIMONOVICS 1899, Borová 26.6.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 1
JOZEF REISTMÜLLER 1893, Bratislava 18.10.1918 Československo čatár III. sekcia, rad 7
JÁNOS POBACSIK 1897, Párnica 15.10.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 6
PÁL MACZEJKOVICS 1897, Myjava 23.7.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 1
IMRICH LAURONCSÍK 1892, Terchová 29.8.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 4
KAREL KRISTEK 1885, Sebičovice 29.9.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 5
PETR KRAJCSOVICS 1882, Čab 9.10.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 6
ZIGMUND KOUTÁR 1889, Horné Saliby 18.10.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 7
ŠÁNDOR GAJDOŠÍK HUSÍK 1898, Raková 12.10.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 6
JOZEF GALGÓCZY 1892, Dolná Krupa 2.7.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 1
LUDVIG DEMÉNY 1895, Trebušovce 28.6.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 1
JOHAN CSICSAY 1881, Čilizradváň 10.10.1918 Československo slobodník III. sekcia, rad 6
ISTVÁN BREUCHUCL 1870, Vysoká 9.7.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 1
BERNART SCILEN 1893, Sv. Michal 21.7.1918 Československo slobodník III. sekcia, rad 1
PETER BIELIK 1871, Vicsápapati 12.8.1918 Československo pešiak III. sekcia, rad 2
JANOS ASCHENSCHVANTNER 1882, Modra 30.9.1918 Československo domobranec III. sekcia, rad 5
TAMÁS BUZANICS 1868, Malomháza 12.8.1918 Československo vojak-železničiar III. sekcia, rad 2
KÁROLY SCHRAMMEL 1884, Nemetujvár 17.7.1918 Maďarsko domobranec III. sekcia, rad 1
MIHÁLY SCHWENTENVEIN 1892, Zemenye 28.6.1918 Maďarsko kanonier III. sekcia, rad 1
ŠTEPÁN PAVEL FILIPOW 1890, Ivanovka 18.10.1918 Rusko pešiak III. sekcia, rad 7
IVAN MAKARIJ MONTIAN 1882, Handrabitz 26.10.1918 Rusko čatár III. sekcia, rad 6
PAVEL JERMILLO SEDOV 1893, Korlichanovo 18.10.1918 Rusko pešiak III. sekcia, rad 7
MOJSEJ ZABAŠTA 1892, Nezamajovka 9.10.1918 Rusko pešiak III. sekcia, rad 6
BEGO ARAPOVIČ 1895, Kradavac 21.8.1918 Kráľovstvo SHS slobodník III. sekcia, rad 2
SIMON BUSIČ 1897, Gorica 25.8.1918 Kráľovstvo SHS pešiak III. sekcia, rad 2
HUSO FASLIC 1893, Piskavica 2.8.1918 Kráľovstvo SHS pešiak III. sekcia, rad 2
TOMA LONCAHRIC 1896, Prokluvjany 5.8.1918 Kráľovstvo SHS pešiak III. sekcia, rad 2
IBRO OSMANOVICS 1897, Kutar-Chlucs 10.10.1918 Kráľovstvo SHS pešiak III. sekcia, rad 6
MAREK SERDARUŠIČ 1898, Raskopolje 30.12.1918 Kráľovstvo SHS pešiak III. sekcia, rad 7

MAREK SERDARUŠIČ 1898-1918, Kráľovstvo SHS
ZIGMUND KOUTÁR 1889-1918, Československo
PAVEL JERMILLO SEDOV 1893-1918, Rusko
ŠTEPÁN PAVEL FILIPOW 1890-1918, Rusko
JOZEF REISTMÜLLER 1893-1918, Československo
PETR KRAJCSOVICS 1882-1918, Československo
IBRO OSMANOVICS 1897-1918, Kráľovstvo SHS
JOHAN CSICSAY 1881-1918, Československo
ŠÁNDOR GAJDOŠÍK HUSÍK 1898-1918, Československo
JÁNOS POBACSIK 1897-1918, Československo
IVAN MAKARIJ MONTIAN 1882-1918, Rusko
MOJSEJ ZABAŠTA 1892-1918, Rusko
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
JANOS ASCHENSCHVANTNER 1882-1918, Československo
KAREL KRISTEK 1885-1918, Československo
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
IMRICH LAURONCSÍK 1892-1918, Československo
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
TOMA LONCAHRIC 1896-1918, Kráľovstvo SHS
TAMÁS BUZANICS 1868-1918, Československo
NEZNÁMY
FILIP SCHISCHKA 1891-1918, Československo
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
BEGO ARAPOVIČ 1895-1918, Kráľovstvo SHS
NEZNÁMY
NEZNÁMY
SIMON BUSIČ 1897-1918, Kráľovstvo SHS
JÁN STANESÁK 1891-1918, Československo
PÁL MACZEJKOVICS 1897-1918, Československo
BERNART SCILEN 1893-1918, Československo
KÁROLY SCHRAMMEL 1884-1918, Maďarsko
NEZNÁMY
STANISLAV VODILJAK 1899-1918, Československo
JOZEF TRUKA 1868-1918, Československo
ISTVÁN BREUCHUCL 1870-1918, Československo
JÁNOS SZÖCS 1895-1918, Československo
NEZNÁMY
NEZNÁMY
NEZNÁMY
ŠTEFAN WALENTÍN 1891-1918, Československo
LUDVIG DEMÉNY 1895-1918, Československo
MIHÁLY SCHWENTENVEIN 1892-1918, Maďarsko
ŠÁNDOR SIMONOVICS 1899-1918, Československo

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 72 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Vojnový cintorín Obetí 1. svetovej vojny - sekcia IV

Autor: Ladislav Barabás, 15.04.2015
Umístění: Bratislava, Kopčianska, odbočka z Kopčianskej ulice, vpravo
Nápis:
Meno: Dátum a miesto nar.: Dátum úmrtia: Štát: Hodnosť: Umiestnenie:

TOMÁŠ BLCSEK 1882, Zohor 3.11.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 4
JOZEF SOPOLCSÁNYI 1886, Potvorice 26.10.1918 Československo domobranec IV. sekcia, rad 2
ANDREJ PEKARCSÉK 1893, Ilésfalva (Iliašovce) 7.12.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 6
PAVEL ŠIDLO 1872, DUBIE Československo domobranec IV. sekcia, rad 2
MICHAL STEFANČÍK 1896, Borský Svätý Mikuláš Československo pešiak IV. sekcia, rad 2
LÁJOŠ SCHENK 1883, Borinka 24.11.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 5
JÁN TORKÁNY 1872, Teketények 20.10.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 1
JÁN POBORI 1880, Malé Kosihy 30.10.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 7
JAN PALNEA 1899, Kuchyňa 4.1.1919 Československo pešiak IV. sekcia, rad 7
JOHAN MAYER 1885, Petržalka 7.11.1918 Československo IV. sekcia, rad 5
JOZEF KLEIN 1888, Horná Štubňa 31.10.1918 Československo IV. sekcia, rad 3
MÁRTON JUHÁSZ 1887, Szitvorufalu 20.10.1918 Československo domobranec IV. sekcia, rad 1
ISZTVÁN JASSA 1892, Varkos (Vrádište) 8.11.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 5
BÉLA HIROCH 1875, Budapešť 6.1.1919 Československo šikovateľ IV. sekcia, rad 7
JÁNOS GUBÍK 1894, Tornad 19.9.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 1
JÁN GALKÓ 1896, Babót (Bobot) 1.11.1918 Československo pešiak IV. sekcia, rad 3
ISTVÁN GUTFREUND 1900, Miklósharma 30.10.1918 Maďarsko slobodník IV. sekcia, rad 3
KARL STEINWEDE 1884 15.12.1918 Prusko pešiak IV. sekcia, rad 6
JAN METZGER 1894, Urma 23.12.1918 Prusko pešiak IV. sekcia, rad 7
GUSTAV ZIELINSKI 1901, Kalluizimmer 18.12.1918 Prusko pešiak IV. sekcia, rad 7
ERMINIO GIROLAMO BERTULETTI 1884, Fiesse 20.10.1918 Taliansko šikovateľ IV. sekcia, rad 1
GIULIO BOTTAZO 1897, Piazolla 12.6.1918 Taliansko pešiak IV. sekcia, rad 7
FRANTIŠEK JURCA 1878, Vojčji Grad 28.10.1918 Taliansko pešiak IV. sekcia, rad 3
GIOVANI MARANO 1895, Catania 25.10.1918 Taliansko desiatnik IV. sekcia, rad 7
JÁN PALKA 1899, Kuchyňa 4.1.1919 Československo pešiak IV. sekcia, rad 7
GIUSEPPE PRAVIN 1893, Pulciniga 21.10.1918 Taliansko čatár IV. sekcia, rad 1
PIETRO SABATUCIA 1885, Sarasanta 15.11.1918 Taliansko - IV. sekcia, rad 7
MARTIN BIZIAK1889, Sv. Martin 1.9.1918 - vojak IV. sekcia
JOSEF DOROSENSKO 1895, Alexejovka 2.11.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 4
JAKOB GEORGIJ JAKOWLEW 1882, Iltjen 19.10.1918 Rusko slobodník IV. sekcia, rad 1
TRIFON DENIS JERIMENKO 1890, Melniki 20.10.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 1
NIKOLAJ KOKOTOV 1893, Karojevki 10.11.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 5
OLEX KOZIW 1892, Krosna 30.10.1918 Rusko - IV. sekcia, rad 3
IVAN MALZEV 1890, Obojan 1.11.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 3
IVAN NEPOMISIJ 1890, Zujeva 2.11.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 3
NIKITA NOSADJELKO 1874, Vikitica 18.9.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 3
MICHAL NIKOLAJ SOULASWELI 1892, Korlichanovo 21.10.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 1
RULR STEPANJAN 1893, Sahalata 30.11.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 6
VLADIMÍR TULSZLY 1884, Artljemioka 20.11.1918 Rusko pešiak IV. sekcia, rad 6
JAN CZIPÓT 1898, Barkocz 27.12.27.12.1918 Kráľovstvo SHS - IV. sekcia, rad 7
MILOŠ MAVRÁK 1899, Mostar 18.10.1918 Kráľovstvo SHS pešiak IV. sekcia, rad 5
ŠTEPÁN MILIČ 1887, Kraljevo 2.1.1918 Kráľovstvo SHS pešiak IV. sekcia, rad 5
RISTO SAVAČ 1899, Nisicki 22.11.1918 Kráľovstvo SHS pešiak IV. sekcia, rad 6
SZÁVA STRIČEVIČ 1883, Dalj 23.10.1918 Kráľovstvo SHS desiatnik IV. sekcia, rad 2
GREGOR PIUSICS 1870, Deversica 3.11.1918 Kráľovstvo SHS pešiak IV. sekcia, rad 4
GYORGY KOVÁCS 1897 9.12.1918 - - IV. sekcia, rad 6
JÁN KOVÁCS 1895 19.11.1918 - - IV. sekcia, rad 5
FRANT. MOLNÁR 1893 7.9.1918 - - IV. sekcia, rad 5
JOSEF NEMES 1892 3.11.1918 - - IV. sekcia, rad 4
IMRE SZÁBO 1888 6.11.? - - IV. sekcia, rad 5

Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
GUSTAV ZIELINSKI 1891-1918, Prusko
JAN METZGER 1894-1918, Prusko
JAN CZIPÓT 1898-1918, Kráľovstvo SHS
GIOVANI MARANO 1895-1918, Taliansko
ŠTEPÁN MILIČ 1887-1919, Kráľovstvo SHS
JÁN PALKA 1899-1919, Československo
PIETRO SABATUCIA 1885-1918, Taliansko
BÉLA HIROCH 1875-1919, Československo
GIULIO BOTTAZO 1897-1918, Taliansko
Neznámy
KARL STEINWEDE 1884-1918, Prusko
GYORGY KOVÁCS 1897-1918
ANDREJ PAKARCSEK 1893-1919, Československo
Neznámy
Neznámy
RULR STEPANJAN 1893-1918, Rusko
LÁJOŠ SCHENK 1883-1918, Československo
Neznámy
RISTO SAVAČ 1899-1918, Kráľovstvo SHS
VLADIMÍR TULSZLY 1884-1918, Rusko
IMRE SZÁBO 1884-?
FRANT. MOLNÁR 1893-1918
JOHAN MAYER 1885-1918, Československo
IZSTVÁN JASSA 1892-1918, Československo
NIKOLAJ KOKOTOV 1893-1918, Rusko
Neznámy
Neznámy
JÁN KOVÁCS 1895-1918
MILOŠ MAVRÁK 1899-1918, Kráľovstvo SHS
Neznámy
GREGOR PIUSICS 1870-1918, Kráľovstvo SHS
Neznámy
Neznámy
JOZEF NEMES 1892-1918
Neznámy
Neznámy
TOMÁŠ BLCSEK 1882-1918, Československo
JOZEF DOROSENSKO 1895-1918, Rusko
Neznámy
Neznámy
Neznámy
NIKITA NOSADJELKO 1874-1918, Rusko
ISTVÁN GUTTFREUND 1900-1918, Maďarsko
FRANTIŠEK JURCA 1878-1918, Taliansko
JÁN POBORI 1880-1918, Československo
IVAN NEPOMISIJ 1890-1918, Rusko
JOZEF KLEIN 1888-1918, Československo
OLEX KOZIW 1892-1918, Rusko
JÁN GALKÓ 1896-1918, Československo
IVAN MALZEV 1890-1918, Rusko
MICHAL ŠTEFANČÍK 1896-1918, Československo
PAVEL ŠIDLO 1872-1918, Československo
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
SZÁVA STRIČEVIČ 1883-1918, Kráľovstvo SHS
Neznámy
Neznámy
JOZEF SOPOLCSÁNYI 1886-1918, Československo
JÁNOS GUBÍK 1894-1918, Československo
JAKOB GEORGIJ JAKOWLEW 1882-1918, Rusko
JÁN TORKÁNY 1872-1918, Československo
Neznámy
ERMINIO GIROLAMO BERTULETTI 1884-1918, Taliansko
TRIFON DENIS JERIMENKO 1890-1918, Rusko
GIUSEPPE PRAVIN 1893-1918, Taliansko
MÁRTON JUHÁSZ 1887-1918, Československo
JOZEF KAŠIAR 1894-1918, Československo
MICHAL NIOLAJ SOULASWELI 1892-1918, Rusko
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
Neznámy
MARTIN BIZIAK 1889-1918
ŠTEFAN SZELECZKY 1898-1918, Československo
PETER BIELIK 1871-1918, Československo
JOZE GALGÓCZY 1892-1918, Československo
Poznámka:

Vojenský cintorín vznikol počas 1. svetovej vojny v roku 1916.

Na konci vojny bolo 7 940 000 mŕtvych, 19 536 000 zranených a 6 490 500 vojnových zajatcov. Ako prví narukovali 21- až 23-roční muži. V roku 1918 bojovali 7-18-roční chlapci a muži starší ako 50 rokov. Zo Slovenska nastúpilo do armády rakúsko-uhorskej koruny asi 400 000 vojakov. Približne 69 700 z nich padlo na fronte. 61 680 sa vrátilo domov trvale zmrzačených. Svet spoznal slová ako bojový otravný plyn, tank, vzdušné sily, globálny konflikt, čiže prvú svetovú vojnu. Po jej
skončení vyzeral svet úplne inak. 19. novembra 1918 abdikoval nemecký cisár Wilhelm, 11. novembra sa vzdal trónu rakúsko-uhorský cisár Karol, 15. marca 1917 sa vzdal trónu ruský cisár Mikuláš II., ktorého s celou rodinou 6. júla 1918 boľševici zavraždili. Francúzsko získalo nemecké územie Alsasko-Lotrinsko, Dánsko získalo Šlezvicko, časť Poznane, Sliezska a západného Pruska sa stali súčasťou Poľska. Habsburská ríša bola v troskách a na nich vzniklo Maďarsko, Československo, Juhoslávia, ktorej súčasťou sa stalo Srbsko, Sedmohradsko zasa súčasťou Rumunska, Besarábia bola odstúpená Rusku. Od Ruska sa osamostatnili Pobaltské krajiny: Estónsko, Lotyšsko a Litva.
Len na území Európy pribudli tisíce a tisíce vojnových cintorínov a pomníkov. Jeden z nich na rakúsko-slovenskom pohraničí v bratislavskej časti Kopčany. Pre verejnosť začal cintorín znovu existovať 4. mája 2009. V súvislosti s výročím leteckého nešťastia, pri ktorom prišiel o život generál M. R. Štefánik, bol po obnove slávnostne otvorený. Slávnostné otvorenie v tento deň malo pripomenúť 1. svetovú vojnu ako rozhodujúci krok k uznaniu slovenskej štátnosti, ku ktorej Štefánik prispel nemalou mierou. Do roku 1990 sa cintorín nachádzal v prísne chránenej hraničnej
oblasti s Rakúskom. Do roku 2008 sa s jeho obnovou nikto nezaujímal. Bratislavský magistrát nakoniec uvoľnil zo svojho rozpočtu 615-tisíc eur a na základe projektu Márie Baníkovej, Imricha Puškára a sadovníckej úpravy Kataríny Serbínovej dostal cintorín dnešnú podobu. Na cintoríne je pochovaných 331 vojakov z toho 122 československých, 53 maďarských, 51 juhoslovanských, 43 rumunských, 16 rakúskych, 11 talianskych, 11 poľských, 3 nemeckí a ostatní neznámi – sa po dlhých rokoch dočkalo dôstojného miesta pre svoj posledný odpočinok. Hroby sú rozdelené do niekoľkých sektorov. Pri každom je centrálny náhrobník so zoznamom obsahujúcim meno, dátum a miesto narodenia, dátum úmrtia, národnosť a zaradenie v armáde (pešiak, jáger, domobranec, delostrelec, jazdec, strelec, dragún, železničiar). Nie je však ničím neobvyklým, ak nájdete hrobové miesto s dátumom narodenia bez dátumu úmrtia. Vojna k presným záznamom nebýva prajná.
Cintorín bol súčasťou vojenského lazaretu v Kittsee pre ranených vojakov rakúsko-uhorskej monarchie. Po prvýkrát bol pietne upravený okolo roku 1922. Z tohto obdobia sa v archíve Vojenského historického ústavu nachádzajú náčrty cintorína. Počas trvania prvej Československej republiky sa tu 1.novembra, v Deň Pamiatky zosnulých konali slávnostné bohoslužby a pietna spomienka. Na túto tradíciu Bratislavčania opäť nadviazali.
V tesnej blízkosti cintorína sa nachádza iná spomienka na druhý celosvetový vojnový konflikt 1938-1945. Betónový bunker BS-8 Hřbitov, bol súčasťou československej „maginotovej“ línie vznikajúcej v rokoch 1934-1938. Veľmi zaujímavý dvojpodlažný objekt. Po roku 1989 sa do bunkra vlámali narkomani a bezdomovci. Postupom času rozkradli celé zariadenie interiérov a objekt vypálili. V roku 2008 sa rozhodli dobrovoľníci Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“ objekt zachrániť a zrekonštruovať“. V súčasnosti je v bunkri zriadené vojenské múzeum Československej armády.

Postoj, pútnik, zvestuj tým, ktorí nás vyslali, že my tu ležíme, ako zákony kázali nám.

Tento nápis je na centrálnom kríži. Ak sa nad ním zamyslíme, možno nám príde na um myšlienka, koľko politikov vyzývajúcich na nástup do tankov budeme akceptovať vo verejnom živote? Koľkí budú ešte musieť zomrieť, aby sa slová ako národnostná nenávisť stali prázdnymi frázami?
Zdroj: Informačná tabuľa na cintoríne


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 91 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války

Autor: Petr Doležal, 01.10.2010
Umístění: Bratislava, Kopčianska, za dělostřeleckým srubem B-S-8 "Hřbitov", 50metrů od rakouských hranic
Nápis:
bez nápisu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°06'28.10'' E17°04'52.92''
Pomník přidal: Petr Doležal

Kenotaf Franz Cvrček von Mielec

Autor: Ladislav Barabás, 15.04.2015
Umístění: Bratislava, Kopčianska, vedľa bunkra BS-8
Nápis:
GENERÁL
FRANZ CVRČEK VON MIELEC
14.01.1857 – 23.04.1934
Poznámka:

GENERÁL RAKÚSKO-UHORSKEJ ARMÁDY VELIL NIEKOĽKÝM
DESIATKAM SLOVENSKÝCH VOJAKOV, KTORÍ SÚ POCHOVANÍ
NA VOJENSKOM CINTORÍNE. GENERÁLOVA POSLEDNÁ VÔLA BOLA,
ABY BOL PO SMRTI POCHOVANÝ MEDZI SVOJICH VERNÝCH VOJAKOV.
RODINA ŽELANIE GENERÁLA SPLNILA A DALA MU POSTAVIŤ HONOSNÚ
HROBKU. MIESTNY KŇAZ TVRDIL, ŽE GENERÁL SA PRAVIDELNE O POLNOCI
PRECHÁDZA PO CINTORÍNE, ZASTAVÍ SA PRI KAŽDOM HROBE VOJAKA
A ZASALUTUJE. V ROKU 1936 BOLA HROBKA KVÔLI VÝSTAVBE BUNKRA
BS-8 HŘBITOV ASANOVANÁ. RODINA GENERÁLA DALA POZOSTATKY
EXHUMOVAŤ A PREVIEZŤ DO JEHO RODNÉHO MESTA V RAKÚSKU. DUŠA
GENERÁLA V CINTORÍNE ZOSTALA. TEN NÁVŠTEVNÍK, KTORÝ VOJENSKÝ
CINTORÍN NAVŠTÍVI O POLNOCI, MÔŽE GENERÁLA UVIDIEŤ. NIEKTORÍ
NÁVŠTEVNÍCI CINTORÍNA TVRDIA, ŽE O POLNOCI SKUTOČNE GENERÁLA
VIDELI… PRI TERÉNNYCH ÚPRAVÁCH OKOLIA BUNKRA ČLENOVIA
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA „ZACHRÁŇME PETRŽALSKÉ BUNKRE“
VYKOPALI NIEKOĽKO STAVEBNÝCH PRVKOV Z ODSTRÁNENEJ HROBKY.
NA POČESŤ GENERÁLA POSTAVILI SYMBOLICKÝ HROB NA PÔVODNÉ
MIESTO.
(zdroj: Informačná tabuľa)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Johann Schissler

Autor: Ladislav Barabás, 19.11.2015
Umístění: Bratislava, Kovácsova, cintorín v Rusovciach, ľavá strana
Nápis:
Johann
Schissler
Gefallen fürs Vaterland
am 23. Marz 1915
im 28. Lebensjahre

Ruhet in Frieden!
Poznámka:

na pamätnej tabuli v evanjelickom kostole je uvedený 2x Johann Schiessler


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°3'49.3'' E17°6'56.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa obetí holocaustu

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Kozia 18, Židovská náboženská obec
Nápis:
NA PAMIATKU ČLENOV
PRACOVNEJ SKUPINY,
KTORÍ SA V ROKOCH
1942 - 1944 USILOVALI
ZASTAVIŤ
DEPORTÁCIE
ŽIDOV
ZO SLOVENSKA

GIZELA FLEISCHMANOVÁ, TIBOR KOVÁČ, ARMIN FRIEDER, ANDREJ STEINER, OSKAR NEUMANN, WILHELM FÜRST, MICHAEL D. WEISMANDEL

IN MEMORY OF THE WORKING GROUP IN SLOVAKIA 1942 - 1944

NEZABÚDAME!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.01.2014
Umístění: Bratislava, Krajinská, kaplnka na rohu ulíc Krajinská a Kvetinárska
Nápis:
Kik a hazát védve
Hősi halált haltak.
Adj Úramnelik örök
Nyugodalmat.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°07'49.0'' E17°11'55.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Novák

Autor: Ladislav Barabás, 09.03.2016
Umístění: Bratislava, Kremeľská, cintorín Devín, v druhej tretine
Nápis:
Zde odpočíva strážmistr Ital. legií
RUDOLF NOVÁK
narozený ve Volyni Čechy 1898,
zahynul ve vlnách Dunaje 13/1.1920.
SPI SLADCE V BRATSKÉ ZEMI.
Věnovala jednota Čsl. O. leg. Děvín 1924.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°10'45.4'' E16°58'48.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 22.10.2013
Umístění: Bratislava, Kuzmányho 5, budova na Kuzmányho 5
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BOLO PO OSLOBODENÍ
MESTA SLÁVNOU SOVIETSKOU ARMÁDOU
V APRÍLI 1945 „ODDELENIE NÁČELNÍKA
VOJSK OCHRANY TYLU 2. UKRAJINSKÉHO
FRONTU“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'57.3'' E17°06'12.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ľudovít Kukorelli

Autor: Ladislav Barabás, 15.03.2020
Umístění: Bratislava, Kvačalova, Nivy; park v križovatke ulíc Koceľova, Svätoplukova a Kvačalova
Nápis:
ĽUDOVÍT
KUKORELLI
HRDINA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
1914 - 1944

NAŠA SLOBODA BOLA
VYDOBYTÁ AJ VĎAKA PADLÝM
PARTIZÁNOM Z PARTIZÁNSKEJ
SKUPINY ČAPÁJEV, POD VEDENÍM
NÁČELNÍKA ŠTÁBU
ĽUDOVÍTA KUKORELLIHO,
KTORÍ NEVÁHALI V SLOVENSKOM
NÁRODNOM POVSTANÍ OBETOVAŤ
SVOJ ŽIVOT, ABY SME MY MOHLI
ŽIŤ V SLOBODE.
Poznámka:

Autorom busty je sochár Ladislav Pollák


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°9'11.16'' E17°7'46.26''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás