Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Dušan Plintovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník -2, hrob č. 96
Nápis:
DUŠAN PLINTOVIČ
7.3.1921 - 9.8.1979
Poznámka:

Dušan Plintovič (7.3.1921 Dolná Strehová – 9.8.1979 Bratislava) novinár, redaktor. Študoval na učiteľskom ústave, v roku 1940 pre politickú činnosť vylúčený zo všetkých škôl na Slovensku, v rokoch 1942-43 väznený, v rokoch 1943-45 vojak Slovenskej armády. Po odvelení na taliansky front nadviazal spojenie s talianskymi partizánmi, neskôr veliteľ slovenskej partizánskej skupiny v oblasti Ferrary. V roku 1952 ako major preradený do zálohy. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy a pamätnými medailami SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Roman Gejza Halas

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórim, sektor 2, chodník 9, hrob č. 7
Nápis:
ROMAN GEJZA
HALAS
10.1.1921 – 1.11.1973
Poznámka:

Roman Gejza Halas (10.1.1921 Bratislava-Rača – 1.11.1973 Bratislava) publicista. V rokoch 1942-46 bol vojak, od roku 1943 príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Červeň

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 22, hrob č. 1169
Nápis:
JURAJ ČERVEŇ
1920 – 1980
Poznámka:

Juraj Červeň (26.10.1920 Turčianske Teplice – 11.9.1980 Bratislava) ekonóm, matematik. V rokoch 1940-44 bol vojakom Slovenskej armády, potom bojoval v 2. československej paradesantnej brigáde.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imro Weiner-Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 9, hrob č.1128
Nápis:
I. Weiner-Kráľ
Poznámka:

Imro Weiner-Kráľ (26.10.1901 Považská Bystrica 11.8.1978 Bratislava) bol slovenský maliar a grafik. V rokoch 1939-50 žil vo Francúzsku, kde sa počas vojny zapojil do protifašistického odboja ako priamy účastník partizánskeho hnutia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Slovák

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor II, chodník 3, hrob č. 1
Nápis:
ALEXANDER
SLOVÁK
1913 – 1982
NOSITEĽ RADU ČERVENEJ HVIEZDY
VYZNAMENANIA ZA VYNIKAJÚCU PRÁCU
Poznámka:

Alexander Slovák (18.2:1913 Stará Bystrica – 26.4.1982 Bratislava) dôstojník, učiteľ. Po zákkadnej vojenskej službe 1940-44 dôstojník osobného odd. MNO V Bratislave, 1944 v Trenčíne. Po oslobodení dôstojník ČSĽA. Po vypuknutí SNP zorganizoval z vojenskej posádky v Trenčíne 35-člennú partizánsku skupinu, s ktorou prešiel do part. Zväzku Ján Žižka, od 8.9.1944 veliteľ jeho 6. roty, od 15.11.1944 komisár jeho 2. práporu. V priestoroch pôsobenia roty (Zliechov) a práporu aktivizoval obyvateľstvo prednáškami a besedami do protifašistického boja a pomáhal zakladať RNV. Vyznamenaný čsl. vojnovým krížom 1939, 1946 Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Bartfay

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník F, hrob č. 168
Nápis:
AKADEMICKÝ SOCHÁR
JÚLIUS BARTFAY
*1888 +1979
Poznámka:

Július Bártfay (28.9.1888 Nitra – 25.8.1979 Bratislava) sochár. V rokoch 1914-17 vojak rakúsko-uhorskej armády v Rusku, Rumunsku a v Taliansku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Rosa

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 9B, hrob č. 454
Nápis:
PAVEL ROSA
*9.10.1906 +28.6.1988
Poznámka:

Pavol Rosa (9.10.1906 Senica – 28.6.1988 Bratislava) úradník, esperantista. V rokoch 1943-45 účastník ilegálneho protifašistického hnutia a SNP, člen partizánskej skupiny J. Reptu a Smrek – Bohuš. Vyznamenaný Radom SNP II. A III. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Hirš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 13, hrob č. 1436
Nápis:
ING. MILAN HIRŠ
6.7.1919 – 5.6.1978
Poznámka:

Milan Hirš (6.7.1919 Čadca – 5.6.1978 Bratislava) ekológ, lesný inžinier. Od roku 1944 príslušník 1. čsl. partizánskej brigády M. R. Štefánika. V decembri 1944 prešiel cez front k Červenej armáde, v ktorej pôsobil do apríla 1945 ako tlmočník.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alfred Piffl

Autor: Ladislav Barabás, 22.11.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 14, hrob č. 7
Nápis:
PROF. DR. ING. ARCH.
ALFRÉD Piffl CSC.
1907 – 1972
Poznámka:

Alfréd Piffl (13.6.1907 Ústí nad Orlicí-Kerhartice – 26.6.1972 Bratislava) architekt, maliar, grafik, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1942-45 totálne nasadený v závode na šijacie stroje fy Pracner v Roudnici nad Labem. Od roku 1952 viedol rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade. V rokoch 1957-59 nespravodlivo väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Jaroslav Herkloc

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium - urnový háj, sekcia I, rad 1/A
Nápis:
PLK. IN MEMORIAM
JAROSLAV HERKLOC
UMUČENÝ VO WROCLAVI
*5.8.1891 †21.8.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.7'' E17°2'33''
Pomník přidal: Ladislav Barabás