Bratislava

Hrob Zlatko KLátik

Autor: Ladislav Barabás, 02.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 56
Nápis:
SPISOVATEĽ A LITERÁRNY VEDEC
PhDr. ZLATKO KLÁTIK
24.1.1922 – 24.8.1990
Poznámka:

Zlatko Klátik (24.1.1922 Stará Pazova, Juhoslávia – 24.8.1990 Bratislava) básnik, prozaik, literárny historik a kritik. V rokoch 1943 – 1944 sa zúčastnil juhoslovanského protifašistického odboja ako partizán.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Teren

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník G, hrob č. 192
Nápis:
IVAN TEREN
REŽISÉR
1921 - 2010
Poznámka:

Ivan Teren (31.8.1921 Slatina nad Bebravou – 15.5.2010 Bratislava) rozhlasový a televízny pracovník. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom, redaktorom a režisérom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Po ústupe povstalcov do hôr redigoval odbojový časopis Mor ho!
(zdroj: https://kultura.sme.sk/c/5386874/ivan-teren-pokojny-bojovnik.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikuláš Šebesta

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 5, hrob č. 16
Nápis:
PROF. ING.
MIKULÁŠ ŠEBESTA
19.8.1920 - 4.5.1971
Poznámka:

Mikuláš Šebesta (pôv. Maximilián Stekauer) (19.8.1920 Topoľčany – 4.5.1971 Bratislava) poľnohospodársky ekonóm. V rokoch 1940-41 bol výpomocný učiteľ v židovskej škole v Topoľčanoch, 1941-43 príslušník vojenskej pracovnej služby, 1943-44 v pracovnom tábore v Rastislaviciach, 1944-45 väzeň koncentračného tábora v Seredi, 1945 vojak čsl. armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Gosiorovský

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 44
Nápis:
akademik univ. prof.
MILOŠ
GOSIOROVSKÝ
28.5.1920 17.11.1978
Poznámka:

Miloš Gosiorovský (28.5.1920 Vrútky – 17.11.1978 Bratislava) historik, akademik ČSAV. Vedúci činiteľ protifašistickej organizácie Revolučná mládež Slovenska. V júni 1939 zatknutý a do začiatku októbra väznený v Ružomberku. V ilegálnej protifašistickej činnosti pokračoval aj ako vojak prezenčnej služby, na ktorú nastúpil v roku 1941. Zorganizoval ilegálnu skupinu vojakov, prostredníctvom ktorej získaval zbrane na prípravu ozbrojeného protifašistického vystúpenia. Spolupracovník partizánskych skupín, neskôr oddielov Pugačov a Jastrib, príslušník oddielu Veža. Od júna 1944 žil v ilegalite a pomáhal pri zásobovaní partizánov. V roku 1946 vyznamenaný Pamätnou medailou Radu SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Púčik

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 4, hrob č. 8
Nápis:
PAVOL PÚČIK
*23.1.1921 + 4.8.1977
Poznámka:

Pavol Púčik (23.1.1921 Hronec – 4.8.1977 Bratislava) rozhlasový publicista. V roku 1943 nastúpil na vojenskú službu, 1944 bojoval v povstaleckej armáde, 1945 príslušník 1. čsl. armádneho zboru a po absolvovaní kurzu osvetových dôstojníkov v Martine vojak z povolania. V rokoch 1945-54 pôsobil v rozličných funkciách ČSĽA, naposledy ako redaktor Armádneho rozhlasu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Djuračka

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 5, hrob č. 12
Nápis:
akad. maliar
ANTON DJURAČKA
1904 – 1971
Poznámka:

Anton Djuračka (22.2.1904 Žilina – 3.11.1971 Bratislava) maliar, grafik a ilustrátor. Po krátkom pedagogickom účinkovaní v Bratislave a Skalici ho v roku 1940 prepustili ako nespoľahlivého. Koncom roku 1943 ho poslali na východný front, dlhší čas pobudol na Kryme a potom v Taliansku (člen oddielu armádnych výtvarníkov).
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Jančuška

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 6, hrob č. 17
Nápis:
RODINA
JANČUŠKOVÁ
MARTIN 1912 – 1979
Poznámka:

Martin Jančuška (6.8.1912 Liptovská Kokava – 4.11.1979 Bratislava) osvetový pracovník, redaktor. Účastník Slovenského národného povstania, člen okresného Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici, tajomník Revolučného národného výboru v Ľubietovej.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Plintovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník -2, hrob č. 96
Nápis:
DUŠAN PLINTOVIČ
7.3.1921 - 9.8.1979
Poznámka:

Dušan Plintovič (7.3.1921 Dolná Strehová – 9.8.1979 Bratislava) novinár, redaktor. Študoval na učiteľskom ústave, v roku 1940 pre politickú činnosť vylúčený zo všetkých škôl na Slovensku, v rokoch 1942-43 väznený, v rokoch 1943-45 vojak Slovenskej armády. Po odvelení na taliansky front nadviazal spojenie s talianskymi partizánmi, neskôr veliteľ slovenskej partizánskej skupiny v oblasti Ferrary. V roku 1952 ako major preradený do zálohy. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy a pamätnými medailami SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Roman Gejza Halas

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórim, sektor 2, chodník 9, hrob č. 7
Nápis:
ROMAN GEJZA
HALAS
10.1.1921 – 1.11.1973
Poznámka:

Roman Gejza Halas (10.1.1921 Bratislava-Rača – 1.11.1973 Bratislava) publicista. V rokoch 1942-46 bol vojak, od roku 1943 príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Červeň

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 22, hrob č. 1169
Nápis:
JURAJ ČERVEŇ
1920 – 1980
Poznámka:

Juraj Červeň (26.10.1920 Turčianske Teplice – 11.9.1980 Bratislava) ekonóm, matematik. V rokoch 1940-44 bol vojakom Slovenskej armády, potom bojoval v 2. československej paradesantnej brigáde.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás