Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Rudolf Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 8, hrob č. 395
Nápis:
PLK. ING.
RUDOLF HURBAN
1915 - 1989
Poznámka:

Plk. Ing. Rudolf Hurban (28.11.1915 - 20.2.1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Vašátko

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník D, hrob č.106
Nápis:
AKADEMIK PROF. DR. ING.
JOSEF VAŠÁTKO, DRSC.
16.1.1887 - 14.4.1976
Poznámka:

Akademik Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. (16.1.1897 Žďár nad Sázavou - 14.4.1976 Bratislava) vysokoškolský profesor, chemik. V prvej svetovej vojne bojoval na rumunskom fronte.
(zdroj: http://schs.chtf.stuba.sk/Archiv/Materialy%20SCHS/Osobnosti/Vasatko.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Vestenický

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 122
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
VLADIMÍR VESTENICKÝ
AKADEMICKÝ MALIAR
14.12.1919 – 20.2.1979
Poznámka:

Vladimír Vestenický (14.12.1919 Chrenovec-Brusno – 20.2.1978 Bratislava) maliar. Bol na študijnom pobyte v Španielsku (1943-44) a vo Francúzsku s prestávkami (1945-47). V roku 1950 na základe obvinenia z velezrady väznený v Ilave a Leopoldove. Po prepustení z väzenia pracoval na stavbách. V období tzv. konsolidácie zohral negatívnu úlohu, zúčastňoval sa na perzekvovaní progresívnych výtvarníkov.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Majling

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 38
Nápis:
ING. JÁN
MAJLING
1909 - 1985
Poznámka:

Ján Majling (31.5.1909 Banská Bystrica- Rudlová – 5.5.1985 Bratislava) účastník protifašistického odboja, hospodársky pracovník. Po rozpade ČSR podporoval politicky a rasovo prenasledovaných i komunistický odboj. V auguste 1944 bol spojkou medzi mestským vedením KSS a partizánmi na Prašivej, rokoval s A.S. Jegorovom a spojil ho s Vojenským ústredím SNR. Počas SNP pracovník povereníctva pre financie. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Marin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Hrnčiar

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 2, hrob č. 31
Nápis:
HRNČIAR
ĽUDOVÍT 1897 - 1967
Poznámka:

Ľudovít Hrnčiar (2.2.1897 Pukanec – 24.8.1967 Bratislava) učiteľ, redaktor. Účastník protifašistického odboja, od roku 1944 člen ilegálnej odbojovej skupiny Smrek-Bohuš, 1944 člen Revolučného národného výboru v Piešťanoch. V roku 1944-45 väznený gestapom v Bratislave a Trenčíne. V roku 1948 vyznamenaný Čsl. vojnovým krížom 1939 a Radom SNP II. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Lauš

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 121
Nápis:
JUDR. JOZEF LAUŠ
1923 – 1976
Poznámka:

Jozef Lauš (23.12.1923 Lehota pod Vtáčnikom – 19.5.1976 Bratislava) funkcionár KSČ, robotník. V roku 1944 spojka Hornonitrianskej partizánskej brigády, účastník bojov pri Partizánskom a Handlovej, 1945 príslušník 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR, 1945-47 účastník bojov proti banderovcom.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Horský

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I. chodník 2, hrob č. 27
Nápis:
DOC. ING. MILAN HORSKÝ
1921 – 1973
Poznámka:

Milan Horský (19.6.1921 Žilina – 28.4.1973 Bratislava) stavebný inžinier, projektant. Účastník Slovenského národného povstania, po jeho ústupe do hôr príslušník partizánskeho oddielu Pobeda 2, ktorý pôsobil v Ružomberku a okolí. V polovici marca z neho vyčlenili oddiel Pobeda 4, ktorého bol veliteľom. V roku 1945 vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1939 a medailou Za chrabrosť, v roku 1946 Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Stráňai

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník 1A hrob č.32
Nápis:
PROF. RNDr. KAROL
STRÁŇAI DRSc.
1905 - 1999
Poznámka:

Karol Stráňai (13.10.1905 Rajec – 31.7.1997 Bratislava) telovýchovný pedagóg. Účastník SNP. Proti nacistom bojoval aj po potlačení povstania ako veliteľ partizánskej skupiny v brigáde K. K. Popova. Ako člen povstaleckej armády bol v januári 1945 zajatý, väznený v Žiline a Trenčíne a napokon deportovaný do koncentračného tábora Mauthausen. Prežil. Vyznamenanie: Československý vojnový kríž 1947, Rad SNP I. triedy.
(zdroj: https://www.pamatnikolympionikov.sk/sk/cestni-clenovia-sov/stranai-karol )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Gallo

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor III, chodník 1, hrob č. 9
Nápis:
RODINA
GALLOVÁ
Poznámka:

Peter Gallo (15.3.1922 Sučany - 24.10.1972 Cífer, poch. v Bratislave) funkcionár KSČ, verejný činiteľ. Od júla 1944 príslušník partizánskej skupiny, z ktorej sa vyvinula 1. čsl. partizánska brigáda M. R. Štefánika, po vypuknutí Slovenského národného povstania zdravotník oddielu kpt. Kirijeva a I. Marčuka v 1. čsl. partizánskej brigáde J. V. Stalina. Účastník bojov pri Strečne, Podhradí, Štiavničke a inde. 20.11.1944 komisárom oddielu V. Beláčikom poverený prejsť do ilegality s úlohou podporovať partizánske hnutie v Turci. Vyznamenanie. R. 1945 vyznamenaný Za chrabrosť pred nepriateľom, 1946 Rad SNP II. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Macášek

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník 2, hrob č.16
Nápis:
RUDOLF MACÁŠEK
1901 - 1974
Poznámka:

Rudolf Macášek (7.4.1901 Kysucké Nové Mesto – 7.9.1974 Bratislava) dopravný odborník. Od roku 1938 viedol ilegálnu odbojovú činnosť skupiny Turksib. Zapojil sa do príprav SNP, príslušník 1. čsl. partizánskej brigády M. R. Štefánika, účastník bojov pri Hričove, Žiline, Strečne, v okolí Martina, Čremošného a Banskej Bystrice. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás