Bratislava

Hrob Jozef Mjartan

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník C hrob č. 62
Nápis:
JOZEF MJARTAN
1900 - 1983
NOSITEĽ VYSOKÝCH
ŠTÁTNYCH VYZNAMENANÍ
Poznámka:

Jozef Mjartan (22.2.1900 Cígeľ 25.2.1983 Bratislava) verejný činiteľ. V jeho byte sa schádzalo okresné ilegálne vedenie KSS na Hornom Ponitrí. Roku 1944 pomáhal organizovať partizánske hnutie, zakladateľ RNV, po vypuknutí povstania podpredseda RNV v Prievidzi, príslušník Hornonitrianskej partizánskej brigády. Po oslobodení funkcionár Demokratickej strany. Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Rad republiky, Rad Červenej hviezdy, Rad K. Gottwalda
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Kasper

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník č. 4, hrob č.571
Nápis:
PPLK. PAVEL KASPER
1917 - 1986
Poznámka:

pplk. Pavel Kasper 10.11.1917 - 31.01.1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Ružička

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 2, chodník 1, hrob č. 21
Nápis:
PPLK. ŠTEFAN RUŽIČKA
*27.1.1922 †25.VIII.1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Buchal

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1, chodník A, hrob č. 22
Nápis:
JUDR. PPLK. VIKTOR BUCHAL
16.12.1944 - 20.8.2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Matej Kršiak

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1, chodník 8, hrob č. 36
Nápis:
RODINA
KRŠIAKOVA
MATEJ
*1888 †1977
Poznámka:

Matej Kršiak (18.2.1888 Trubín – 24.1.1977 Bratislava) bol československý politik a medzivojnový poslanec NZ za KSČ. Počas prvej svetovej vojny bol dobrovoľne zajatý v Lubline a v ruskom zajateckom tábore v Muromi sa pripojil k čsl. légiám, neskôr prešiel do boľševického hnutia. Osobne sa stretol s V. I. Leninom.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zoltán Frankl

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I. chodník C, hrob č. 75
Nápis:
ZOLTÁN FRANKL
1915 - 1980
Poznámka:

Zoltán Frankl (5.6.1915 - 22.5.1980) bol väznený v koncentračnom tábore Mauthausen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kováč

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 7, hrob č. 493
Nápis:
PPLK. JÁN KOVÁČ
*2.4.1910 †14.11.1985

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jindřich Ditrich

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium
Nápis:
PLK. RSDr. JINDŘICH
DITRICH
9.12.1930 - 9.4.2016
Poznámka:

J. Ditrich sa narodil v Dvore Králové nad Labem


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'65'' E17°2'62''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Pokorný a Štefan Kula

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 3, hrob č. 760
Nápis:
pplk. FRANTIŠEK POKORNÝ
17.10.1898 - 15.7.1979

pplk. ŠTEFAN KULA
3.10.1914 - 23.7.2000

S LÁSKOU SPOMÍNAME

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Piffl

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 0, hrob č. 30
Nápis:
mjr. MILAN PIFFL
10.1.1932 - 2.8.1981

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás