Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Legionárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Ľudovít Major

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 25, hrob č. 17
Nápis:
MAJOR LAJOS
1900 – 1974
Poznámka:

Ľudovít Major (11.9.1900 Sečianky – 9.3.1974 Bratislava) funkcionár KSČ. V roku 1919 príslušník maďarskej Červenej armády. Počas okupácie horthyovským Maďarskom od roku 1942 člen ilegálneho protifašistického hnutia maďarskej KS, 1938-40 väznený v Budapešti, 1944 v Balážskych Ďarmotách.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Augustín Brychta

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 19, hrob č. 365
Nápis:
JUDr. AUGUSTÍN BRYCHTA
1891 – 1962
Poznámka:

Augustín Brychta (29.9.1891 Bratislava-Rača – 15.10.1962 Bratislava) štátny úradník, právnik. Počas prvej svetovej vojny dôstojník justičnej služby generálneho štábu.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Otomar Kubala

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 27, hrob č, 758
Nápis:
OTOMAR
KUBALA
1906 – 1946
Poznámka:

Otomar Kubala (26.1.1906 Lakšárska Nová Ves – 28.8.1946 Bratislava) náčelník štábu na Hlavnom veliteľstve Hlinkovej gardy, prednosta bezpečnostného odboru MNO. Po vypuknutí druhej svetovej vojny pôsobil až do augusta na východnom fronte. V Hlinkovej garde stál na čele ultraradikálneho krídla zhromaždeného okolo časopisu Náš boj. Absolvoval školu SS v Nemecku, doma budoval úderné jednotky HG. Po vypuknutí SNP fakticky vykonával funkciu hlavného veliteľa Hlinkovej gardy, keďže A. Mach bol z tejto funkcie zosadený a nikto ho nenahradil. 11.10.1944 bol menovaný za šéfa štátnej bezpečnosti a riadil boj proti povstalcom. S okupačnou mocou spolupracoval pri perzekúcii Židov, ktorej výsledkom bola druhá vlna deportácií do vyhladzovacích táborov. Po vojne bol súdený Národným súdom a v auguste 1946 odsúdený na trest smrti zastrelením. Hitler ho vyznamenal Záslužným krížom nem. orla 1. triedy.
(zdroj: VojOsobDejinSk1939-1945=568.pdf Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kotoč

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 421
Nápis:
JÁN KOTOČ 1913 – 1981
Poznámka:

Ján Kotoč (23.2.1913 Pohorelá – 10.2.1981 Bratislava) pedagóg. Počas druhej svetovej vojny účastník ilegálneho protifašistického hnutia. V septembri a októbri 1944 bojoval pri Telgárte v skupine Jánošík, potom v partizánskej skupine Kvitinského v oblasti Magurky, neskôr v 2. paradesantnej brigáde. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939, Rad Červenej hviezdy, Rad SNP I. stupňa.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Infner

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 583
Nápis:
genmjr. JUDr. ŠTEFAN INFNER
15.6.1919 – 30.7.1988
Poznámka:

Štefan Infner (15.6.1919 Vráble – 30.7.1988 Trenčianske Teplice, poch. Bratislava) člen 2. odboja, generál, politik, Počas 2. svetovej vojny od 3.1.1943 pôsobil v československých jednotkách v ZSSR, do ktorých vstúpil v Buzuluku. V rokoch 1968-80 zastával post vyššieho vojenského prokurátora v Trenčíne. 1.5.1975 bol menovaný do hodnosti generálmajora. Vyznamenania: Medaila za zásluhy I. st., Pamätná medaila československej armády v zahraničí, Medaila za chrabrosť pred nepriateľom, Vojnový kríž 1939, Medaila za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne, Kríž za chrabrosť, Rad SNP I. triedy, Vojenský rad Za slobodu, Medaila za oslobodenie Prahy, Medaila za zásluhy o obranu vlasti, Rad červenej hviezdy, Dukelská pam. medaila, Rad červenej zástavy, Rad vlasteneckej vojny.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Infner https://www.valka.cz/Infner-Stefan-t233989 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Fabok

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 28/2, hrob č. 25
Nápis:
RODINA
FABOKOVÁ

JAROSLAV *17.2.1921 +27.11.2017
Poznámka:

Jaroslav Fabok (17.2.1921 Silbaš, Juhoslávia – 27.11.2017 Bratislava) člen Demokratickej strany. V roku 1943 pôsobil v odbojovej skupine Flora. V roku 1944 sa zapojil do SNP v partizánskej brigáde Pavel, bol zadržaný a istý čas strávil v zajateckom tábore v Nitre. Dňa 24.2.1948 ho ako funkcionára Demokratickej strany zatkli a odsúdili na niekoľko rokov. Podarilo sa mu ujsť do Nemecka, kde bol zvolený do Ústredného komitétu Československa vo Frankfurte. Stal sa členom americkej spravodajskej skupiny. V roku 1949 sa vrátil do ČSR, kde ho zatkli a odviezli do Prahy na ŠtB. Súd ho odsúdil za špionážnu činnosť na trest smrti, ktorý bol neskôr zmenený na doživotie. V roku 1960 ho na amnestiu neprepustili a na slobodu sa dostal až v roku 1965. Je jedným zo zakladateľov Slovenskej organizácie na ochranu ľudských práv, neskôr bol členom Konfederácie politických väzňov Slovenska.
(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/sk/fabok-jaroslav-20051018-0 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Belo Voldán

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 21, hrob č. 919
Nápis:
RNDr. PhDr. BELO VOLDÁN
31.XII.1911 – 7.3.1971
Poznámka:

Belo Voldán (31.12.1911 Trnava – 7.3.1971 Bratislava) farmaceut, vysokoškolský pedagóg. V roku 1941 narukoval a vykonával lekárenskú službu ako dôstojník z povolania v Bratislave, 1941-46 náčelník lekárne vojenskej nemocnice v Ružomberku. Počas SNP správca lekárne vo vojenskej nemocnici v Korytnici, 1946-47 vedúci Vojenského zdravotného skladu v Lipt. Mikuláši. Vyznamenanie: Rad SNP 2. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Poloni

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.11.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 994
Nápis:
Pplk. v.v. KAROL POLONI
1900 – 1973
Poznámka:

Karol Polóni (10.4.1900 Vrbové -) podplukovník pechoty, veliteľ dopravného automobilového pluku. Do činnej služby v čsl. armáde nastúpil 12.3.1919 v Pluku slovenskej slobody. Dňom 1.11.1920 bol zaradený do kategórie dôstojník z povolania. Po vzniku Slovenského štátu bol prijatý do slov. armády. Od 1.9. do 6.10.1939 sa zúčastnil ťaženia proti Poľsku. Dňa 30.9.1940 ho premiestnili na MNO do Bratislavy. Po vstupe SR do vojny proti ZSSR odišiel 10.7.1941 do poľa. Na Slovensko sa vrátil 3.11.1941 a od 1.1.1942 bol povýšený na pplk. pech. V tejto hodnosti bol 7.7.1942 odoslaný na východný front k Rýchlej divízii vo funkcii vel. dopravného aut. pluku. Na Slovensko sa vrátil 21.12.1942. Dňom 1.3.1944 bol preložený do výslužby. Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1918, Pam. medaila Kríž svetovej vojny 6. st., Kríž odboja, Za hrdinstvo 3. st.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Galovič

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 13, hrob č. 611
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ
V KRISTU PÁNU

ŠTEFAN GALOVIČ
1909 – 1948
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Vosátko

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 20, hrob č. 560
Nápis:
LEOPOLD VOSÁTKO
*14.9.1900 +10.8.1975

R. I. P.
Poznámka:

Leopold Vosátko (14.9.1900 Blatné, pôv. Šarfia – 10.8.1975 Bratislava) podplukovník pechoty, veliteľ práporu Domobrany. Do Slovenskej armády bol prijatý 1.2.1940 k p. pl. 4 v Trnave. Bojov na východnom fronte sa zúčastnil dvakrát. V marci 1942 až júni 1943 a v októbri až decembri 1943 vo funkcii veliteľa roty p. pl. 101 „Tirkis“. Po návrate z poľa bol od 1.2.1944 veliteľom posádky Trnava. Pred vypuknutím SNP spolupracoval s partizánskou skupinou „Čapajev“. Dňa 29.8.1944 prešiel s celým práporom k partizánskej skupine „Čapajev“, neskôr „Šukajev“. Bol zaistený a využil ponuku slovenskej vlády a vstúpil do novotvoriacej sa „Domobrany“ a v októbri 1944 sa stal veliteľom 2. práporu p. pl. 2 Domobrany v Žiline. Do čsl. armády vstúpil hneď po oslobodení Trnavy v apríli 1945. Pôsobil na MNO až do októbra 1948, keď bol ustanovený za veliteľa p. pl. 41 Dr. E. Beneša v Žiline. Vyznamenania: Kríž čsl. dobrovoľníka 1918-1919, Čsl vojnový kríž 1918, sov. Za pobedu nad Germanijej v Velikoj Otečestvennoj vojne 1941-1945, Rad SNP II. triedy.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás