Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Josef Schwarz

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá časť židovského cintorína, 24 rad
Nápis:
MAJOR JOSEF SCHWARZ
1857 – 1929

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.1'' E17°04'58.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Špitzer

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, sektor א, rad 2 na židovskom cintoríne
Nápis:
SVITÁ,
AŽ KEĎ JE CELKOM TMA

JURAJ ŠPITZER, spisovateľ
14.8.1919 – 11.10.1995
Poznámka:

Juraj Špitzer (14.8.1919 Krupina – 11.10.1995 Bratislava) bol slovenský literárny historik a publicista. Skončil gymnázium vo Zvolene a začal študovať na Lekárskej KU v Prahe. Pre svoj židovský pôvod bol v roku 1942 internovaný v zbernom koncentračnom tábore Nováky. Zúčastnil sa SNP, bol veliteľom židovskej partizánskej jednotky. Po vojne študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol šéfredaktorom Kultúrneho života a tajomníkom Zväzu československých spisovateľov. Po roku 1969 bol zo spisovateľskej organizácie vylúčený, bol prepustený zo zamestnania a mal zákaz publikovať. (zdroj Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alfréd Wetzler

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 36, sektor א, rad 2, vľavo
Nápis:
ALFRÉD WETZLER
10.5.1918 – 8.2.1988

RODIČIA
REGINA ALEXANDER

MOJI BRATIA
VLADIMÍR, DEZIDER, OSKÁR

BEZBRANNE ZAHYNULI, STÁLE VŠAK ŽILI VO MNE A PRETO TU
SPOLU ODPOČÍVAME.
Poznámka:

Hrob je súčasne kenotafom jeho rodinných príslušníkov.
Alfréd Wetzler (krycie meno Jozef Lánik) spisovateľ, antifašista (10.5.1918 Trnava – 8.2.1988 Bratislava). Študoval na gymnáziu v Trnave (z finančných dôvodov nedokončil), pracoval ako robotník na stavbe hradskej v Trnave, potom internovaný v pracovnom tábore v Seredi, 13.4.1942 deportovaný do Osvienčimu, odkiaľ 7.4.1944 ušiel, po zotavení príslušník 2. Stalinovej brigády až do konca 2. svetovej vojny. Po vojne pracoval na Povereníctve informácií a osvety (1945-50), robotník v Stavomontážach (1950-55) a pracovník v rezorte obchodu (1955-70), od roku 1970 na dôchodku.
Spolu s W. Rosenbergom (krycie meno Rudolf Vrba) sa mu podaril útek z tábora smrti Birkenau.
V roku 1944 spolu s ďalšími utečencami vypracoval dokumenty o praktikách v koncentračných táboroch. Správa pre jej zdanlivú absurdnosť zostala takmer nepovšimnutá a len málo využitá. O fakty oboch utečencov sa neskôr opieral vo svojej činnosti Medzinárodný súd vo Frankfurte n/M. V povojnovom období a najmä po vylúčení z KSS (1970) žil v ústraní, bez publicity a bez náležitého spoločensko- politického ohodnotenia jeho činu. Životné skúsenosti z rokov 2. svetovej vojny využil ako spisovateľ publicisticky.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karl Mank

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 34, Mikulášský cintorín, dolná časť
Nápis:
Hier ruht
der beste Gatte
Karl Mank
1891 - 1918
Ruhe in Frieden!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jónás Kovács

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
Dr. KOVÁCS JÓNÁS
magy. kir. honvéd-főtörzsorvos
1865 – 1914
A legboldogabb családi körből
hadba szólitva, hőseinknek
áldozta fel nemes életét.
Poznámka:

vrchný lekár maďarského kráľovského vojska


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Artúr Szalatnai-Slatinský

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2012
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, židovský cintorín
Nápis:
ING. ARCH. ARTÚR SZALATNAI-SLATINSKÝ
1891 - 1962
Poznámka:

Artúr Szalatnai-Slatinský (pôv. Schlesinger) (11.2.1891 Slatina nad Bebravou – 10.11.1961 Bratislava) bol významný slovenský architekt. V prvej svetovej vojne bojoval na frontoch v Poľsku, Rusku, Rumunsku, Taliansku a Francúzsku, kde súčasne ako technický dôstojník študoval historickú architektúru. Počas druhej svetovej vojny sa musel pre svoj židovský pôvod skrývať pred nacistami. V rokoch 1919-61 samostatný architekt v Bratislave. Podieľal sa na dielach napr. Židovská sznagóga v Bratislave, partizánsky pamätník Jankov vŕšok, Nemecká, Šumiac atď.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Rosenzweig

Autor: Ladislav Barabás, 15.10.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, v pravej prednej polovici židovského cintorína, vľavo od chodníka
Nápis:
IN MEMORIAM: r. 1944

REGINA ROSENZWEIG – MATKA
KLÁRI ROSENZWEIG – MANŽELKA
ROBERT ROSENZWEIG – SYN
ARPÁD ROSENZWEIG – BRAT

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.9'' E17°04'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodina Herzova

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, v pravom rohu židovského cintorína, 2. rad
Nápis:
In memoriam
ARMIN 1881 – 1942
VILMA 1895 – 1942
RUDO 1923 – 1942
HEDA 1925 – 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.5'' E17°04'59.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, v pravom rohu židovského cintorína, 5. rad (pri múre)
Nápis:
IN MEMORIAM
JAKUB ŠPRONC 1884-1942
FRIDA ŠPRONCOVÁ 1921- 1942
EMIL HOLZ 1887-1944
MAGDA HOLZOVÁ ROD. KURZWEILOVÁ 1895-1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.5'' E17°04'59.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ružena Kleinová

Autor: Ladislav Barabás, 11.11.2014
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, v pravom rohu, 6. rad (asi v strede)
Nápis:
IN MEMORIAM
RUŽENA KLEINOVÁ
ROD. EHRENSTEINOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.8'' E17°04'59.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás