Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Legionárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Leopold Marschall

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1
Nápis:
LEOPOLD
GRAF
MARSCHALL
K. K. Lieutnant im 13. Dragoner Regmt
Prinz Eugen von Savoyen
geb. 4. März 1865.
gest. 1. Jänner 1888.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Knauer

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorím pri Kozej bráne, sektor 14, hrob č. 27
Nápis:
Tu odpočíva
PETER KNAUER
Zomrel tragicky,
následkom nacistického
týrania v roku 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 233
Nápis:
Róbert Rapoš
*19.VIII.1901 +29.VII.1963
Poznámka:

Róbert Rapoš sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania, pracoval v službách revolučného Národného výboru v Ľubietovej. Po roku 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Albert Michaelis

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 6, hrob č. 41
Nápis:
Albert Michaelis
k. k. General-Stabsarzt
1826 – 1886

Was die Liebe vereint,
Kann der Tod nicht trennen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Cyril Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 2, hrob č. 59
Nápis:
Dr. Cyril DAXNER
20. júl 1904, Tisovec
7.jún 1945, Bratislava

národovec, advokát,
slovenský dôstojník
a cirkevný činovník,
hrdina Malej vojny,
účastník odboja
proti nemeckému
nacizmu
Poznámka:

Cyril Daxner (20.7.1904 Tisovec – 7.6.1945 Bratislava) právnik, dôstojník, novinár. V marci 1939 po maďarskom obsadení Podkarpatskej Rusi sa dobrovoľne prihlásil na veliteľstve v Prešove u A. Malára. Nadporučík C. Daxner prijíma velenie nad útočnou vozbou slovenských obrnených vozidiel. Osobne obsluhoval jedno obrnené vozidlo a po zásahu granátom tesne unikol smrti. Patrí k hrdinom Malej vojny (1939). Neskôr organizuje odboj proti fašizmu a je kľúčovou postavou občianskej rezistencie na východnom Slovensku. Osobne spolupracoval s V. Žingorom a Ľ. Kukorellim. Na základe udania konfidenta ÚŠB bol 19.4.1944 zatknutý spolu s manželkou a väznený v Ilave, neskôr v Bratislave. Gestapo ho vo februári 1945 odvlieklo do koncentračného tábora Mauthausen-Gusen. Po oslobodení sa chorý a podvyživený vrátil do Bratislavy, no od únavy zaspal na ulici a za chladného počasia dostal zápal pľúc, ktorému podľahol. Vyznamenania: Čsl. vojnový kríž 1939 in memoriam, Rad SNP I. triedy in memoriam, Medaila za hrdinstvo, Pamätná medaila za obranu Slovenska, udelená za bojové nasadenie v Malej vojne. Posledné dve mu po roku 1948 odobral komunistický režim.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Porubský

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 95
Nápis:
DUŠAN PORUBSKÝ
SLOVENSKÝ NOVINÁR
1876 – 1924

sign. MOTOŠKA 1932
Poznámka:

Dušan Porubský (2.6.1876 Trenčín – 9.4.1924 Trenčín, poch. v Bratislave) novinár, redaktor, prekladateľ. Od roku 1897 bol redaktorom budapeštianskych Slovenských novín, 1903-10 Hodžovho Slovenského týždenníka, 1910-14 Slovenského denníka a Našej zástavy. Za články namierené proti maďarizácii bol v roku 1906 a 1907 odsúdený na 1 rok väzenia vo Váci. V rokoch 1914-18 bojoval na balkánskom fronte. Po vzniku ČSR bol propagátorom česko-slovenskej spolupráce.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Šimkovic

Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor6, hrob č. 20
Nápis:
JÁN ŠIMKOVIC
EV. A. V. FARÁR HYBSKÝ, SENIOR LIPTOVSKÝ V. V.
A VLÁDNY REFERENT MINISTRA PRE SPRÁVU SLOVENSKA M. SL.
30.11.1854 – 10.10.1931.
Poznámka:

Ján Šimkovic sa ako vojak zúčastnil v roku 1878 okupácie Bosny a Hercegoviny.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ján Jesenák

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne
Nápis:
BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS
SZÜL: POZSONYBAN 1800 JAN. 22ÉN
Szerette hazáját: szivvel, szóval, tettel,
Védte szabadságát: hiven, becsülettel,
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetve többé-vérpadon halt érte…
Pesten 1849 Oct. 10Én
HAMVAIT CSAKIS DEC: 2ÁN 1867 HOZATHATA ÁT
EMLÉKÉT ÖRÖKITENDŐ GYÁSZOLÓ ÖZVEGYE GR. FORGÁCH ALOJZIA
Poznámka:

Ján Jesenák (maď: Jeszenák János) (22.1.1800 Bratislava – 10.10.1849 Pešť) uhorský barón a politik. V rokoch 1840, 1844 a 1849 pôsobil ako opozičný poslanec, v roku 1849 ako hlavný nitriansky župan. Zúčastnil sa bojov počas protihabsburskej revolúcie (1848-49), zajala ho ruská armáda a odovzdala Rakušanom. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Popravený bol v Pešti 10. októbra 1849. V maďarskej literatúre je uvádzaný ako národný mučeník.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesen%C3%A1k )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 230
Nápis:
Doc. dr. IVAN
STODOLA
národný umelec
1888 - 1977
Poznámka:

Dr. Ivan Stodola bol počas I. svetovej vojny vojenským lekárom na ruskom fronte. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdil a väznil. V tomto hrobe bol pochovaný do roku 1989, kedy boli jeho ostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Kálmán Décsy

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 8, hrob č. 14, Jesenákovská hrobka
Nápis:
DÉCSY KÁLMÁN
született 1914 deczember 20.
hősi halált halt 1944 április 13.
Poznámka:

Kálmán Décsy padol v 2. svetovej vojne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás