Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Karl Rehwald von Jochen

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 8, hrob č. 1
Nápis:
Oberstbrigadier
Karl Rehwald von Jochen
Kommandant d. 62 Inf. Brigade
erlitt am 20. Nov. 1917 in der Bukowina
den Heldentod

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Teodor Schwarz

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 15, hrob č. 43
Nápis:
PROF. MUDr. TEODOR
SCHWARZ
1892 - 1980
Poznámka:

Teodor Schwarz (28.8.1892 Pukanec – 14.2.1980 Bratislava) lekár, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1920-21 vojenský lekár. Účastník SNP, pred ústupom povstalcov z Turca preniesol vzácne rádium do Banskej Bystrice.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Gašparovič

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 150
Nápis:
MILOŠ
GAŠPAROVIČ
*14.IV.1921 +28.VI.1948
Poznámka:

Miloš Gašparovič bol aktívny účastník Slovenského národného povstania, ktorý zomrel mladý na následky zranenia v povstaleckých bojoch.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Lajos Szeberényi

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 5
Nápis:
ITT PIHEN
A KI
EGYHÁZÁNAK
ÖVENEIK
A MAGYAR HAZANAK
TÖBBET ÉLT
MINT MAGÁNAK
SZEBERÉNYI LAJOS
1820 – 1875
Poznámka:

Lajos Szeberényi (pôv. Seberini) (15.8.1820 Maglód, Maďarsko – 4.6.1875 Bratislava) básnik, publicista, učiteľ. Účastník revolúcie 1848-1849. Po porážke revolúcie pôsobil pod krycím menom, v roku 1851 bol odhalený a internovaný v Oradei a Békešskej Čabe, po 6 mesiacoch omilostený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Ambróz

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 68
Nápis:
TU ODPOČÍVA
Ing. KAROL AMBRÓZ
MINISTERSKÝ RADCA
1877 -1944
Poznámka:

Karol Ambróz (6.1.1877 Sučany – 1.11.1944 Bratislava) strojný inžinier, odborný publicista. V prvej svetovej vojne bojoval na talianskom fronte.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Imro

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 11, hrob č. 48
Nápis:
GENERÁL V. V.
JÁN IMRO
1897 – 1990
Poznámka:

Ján Imro ( 24.3.1897 Kovačica, Srbsko – 17.1.1990 Brezno) generál. V polovici júla 1915 sa prezentoval v 7. honvédskom pluku vo Vršaci a na jeseň absolvoval Školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe. V marci 1916 odišiel na ruský front, v septembri 1916 bol odvelený na rumunský front, kde utrpel zranenie v boji. V júni 1917 odišiel na taliansky front ako veliteľ čaty. V auguste 1917 prebehol do talianskeho zajatia, v novembri 1917 sa prihlásil do čsl. légie v Taliansku, v máji 1918 ho zaradili do 7. roty 33. streleckého pluku. Po návrate z Talianska sa zúčastňoval bojov o Slovensko. Po vzniku Slovenského štátu bol major Imro 15.3.1939 pridelený do VII. zboru v Banskej Bystrici. Pred začiatkom ťaženia slovenskej armády proti Poľsku sa stal veliteľom 2. divízie v Poprade. Koncom októbra 1939 začal v Banskej Bystrici organizovať Vojenskú akadémiu, ktorá sa v septembri 1940 premiestnila do Bratislavy. Ilegálni odbojoví pracovníci počítali s jeho zapojením do protifašistického odboja. V lete 1944 bol prevelený do Talianska, kde prevzal velenie nad slovenskou 2. technickou divíziou. V polovici augusta 1944 už bol v Anglicku, kde požiadal gen. Viesta, aby ho zobral na Slovensko. Ten to odmietol. 15. augusta 1944 bol prijatý do čsl. zahraničnej armády. Po príchode do vlasti sa hlásil u gen. L. Svobodu. 22. mája 1945 ho ustanovili za veliteľa 2. divízie v Banskej Bysrici. 1. júna 1945 bol povýšený na brigádneho generála, v apríli 1947 na divízneho generála. Na základe udania ho v apríli 1949 zbavili vojenskej služby. Na základe vykonštruovaného disciplinárneho uznesenia bol potrestaný odňatím vojenskej hodnosti. V roku 1965 ho rehabilitovali a vrátili mu odňatú vojenskú hodnosť. Po prepustení z armády vykonával len podradné práce. Zomrel prakticky zabudnutý vo vysokom veku v Brezne.
(zdroj: http://www.vhu.sk/divizny-general-jan-imro/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 2, hrob č. 48
Nápis:
IVAN DAXNER
1890 - 1939

ČO LÁSKA SPOJÍ, SMRŤ NEROZDVOJÍ
Poznámka:

príslušník československých légií v Rusku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Marschall

Autor: Ladislav Barabás, 01.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1
Nápis:
LEOPOLD
GRAF
MARSCHALL
K. K. Lieutnant im 13. Dragoner Regmt
Prinz Eugen von Savoyen
geb. 4. März 1865.
gest. 1. Jänner 1888.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Peter Knauer

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorím pri Kozej bráne, sektor 14, hrob č. 27
Nápis:
Tu odpočíva
PETER KNAUER
Zomrel tragicky,
následkom nacistického
týrania v roku 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Róbert Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 233
Nápis:
Róbert Rapoš
*19.VIII.1901 +29.VII.1963
Poznámka:

Róbert Rapoš sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania, pracoval v službách revolučného Národného výboru v Ľubietovej. Po roku 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás