Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Tibor Peška

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I/2 (pravý predný roh)
Nápis:
TIBOR
PEŠKA

Zahynul pri
bombardovaní Bratislavy
*22.X.1911
†16.VI.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.1'' E17°07'22.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ludvík Hradský

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor II (v zadnej časti pri chodníku)
Nápis:
MUDR. LUDVÍK HRADSKÝ
GENERÁL ZDRAV.
1866 - 1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'52.9'' E17°07'20.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Hostek

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, na Ondrejskom cintoríne, sektor III/4
Nápis:
JOSEF
HOSTEK

RUSKÝ LEGIONÁR

1892
1930
Poznámka:

Nápis je veľmi zvetraný, deň a mesiac narodenia a smrti sa nedá prečítať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'54.7'' E17°07'25.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob gen. Hugo Ritter von Milde

Autor: Ladislav Barabás, 22.02.2014
Umístění: Bratislava, 29. augusta, za chrámom Povýšenia sv. Kríža, na Ondrejskom cintoríne
Nápis:
HUGO
Ritter
von MILDE
Seiner k.u.k. apost. Majestät
Geheimer-Rat,
General der Infanterie
des Ruhestandes.
Oberst-Inhaber
des Inf. Reg. 17.
geb. 9. Mai 1834
gest. 19. Nov. 1916.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'52.8'' E17°07'17.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Šubík

Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2009
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 4, hrob č. 157
Nápis:
Prof. MUDr. FRANTIŠEK ŠUBÍK
- ANDREJ ŽARNOV
1903 – 1982
Poznámka:

František Šubík – pseudonymum Andrej Žarnov (19.11.1903 Kuklov – 16.3.1982 Poughkeepsie USA) bol slovenský básnik a lekár – patológ. Koncom apríla 1943 bol členom medzinárodnej komisie skúmajúcej masové hroby v Katyňskom lese. Pretože išlo o brutálnu likvidáciu tisícov poľských dôstojníkov, musel za svoju verejnú správu o týchto vojnových zločinoch niesť represívne dôsledky (väzenie, emigrácia). Po zistení otrasných faktov okolo vrážd dôstojníkov otvorene vystríhal pred sovietskym boľševizmom. Už počas SNP sa F. Šubík ocitol na zozname 38 spisovateľov a kultúrnych pracovníkov, pre ktorých povstalecká Slovenská národná rada žiadala od exilového prezidenta E. Beneša rozsudok smrti. Pred komunistickou totalitou emigroval zo Slovenska na dvakrát. V roku 1945 ho po niekoľkých mesiacoch deportovali späť do Bratislavy a zatkli. V roku 1952 definitívne emigroval cez Rakúsko a Nemecko do USA, kde aj zomrel. Jeho popol bol neskôr prevezený na Slovensko.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Hans Ostermuth von Tschaikoff

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3 hrob č. 46
Nápis:
FELDMARSCHALLEUTNANT
HANS
OSTERMUTH
VON TSCHAIKOFF
1856 - 1931

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Julius Sadrawetz

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 4
Nápis:
JULIUS SADRAWETZ
PODPLUKOVNÍK
*30.XII.1883 †16.VI.1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Wilhelm Taller

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3
Nápis:
Wilhelm Taller
Oberstleutnant d. R.
geb. 25. Okt. 1867
gest. 4. Nov. 1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Polák

Autor: Ladislav Barabás, 24.09.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3, hrob č. 125
Nápis:
MILAN POLÁK
1897 - 1951
Poznámka:

Milan Polák (17.8.1897 Čadca - 2.8.1951 Bratislava) kapitán pechoty, člen Vojenského ústredia a štábu Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Na vojenskú prezenčnú službu nastúpil v roku 1915, bojoval v Rusku a Taliansku. Od roku 1939 bol členom odbojovej skupiny Obrana národa, od roku 1942 bol členom ilegálneho Ústredného národnorevolučného výboru na Slovensku. V roku 1942 bol zatknutý ÚŠB. Od roku 1943 spolupracoval s organizátormi SNP, ako Golianov pobočník bol od začiatku povstania príslušníkom štábu Veliteľstva 1. čs. armády. Podieľal sa na vzniku Vysokoškolského strážneho oddielu a na spolupráci so spojeneckými misiami na Slovensku. Od novembra 1944 do marca 1945 velil jednotke v priestore Poľany, 5.3.1945 prešiel cez front na oslobodené územie. Po vojne bol v r. 1945-48 prvým predsedom organizácie vojakov SNP. V decembri 1945 sa zúčastnil reparačných rokovaní v Paríži. Tragicky zahynul pri autonehode. Vyznamenania: Rad SNP I.tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad červenej hviezdy in memoriam (1969).
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gustav Hackenberg

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I, hrob č. 355
Nápis:
K. U. K.
Generalmajor
GUSTAV
HACKENBERG
von 1882 bis 1888
Genie-Chef des 5. Korps
gest. 27. Aug. 1910
im 78. Lebensjahre.

"Mein Jesu
Barmherzigkeit"

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás