Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Jozef Novák

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 15, hrob č. 169
Nápis:
pplk. JOZEF NOVÁK
*5.2.1925 +31.1.1984

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Daniel Šeďo

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník C, hrob č. 70
Nápis:
RODINA
ŠEĎOVÁ
Poznámka:

Daniel Šeďo (12.11.1921 Važec – 26.1.1981 Bratislava) ekonóm. Účastník SNP, člen partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, neskôr príslušník Čsl. armádneho zboru, zúčastnil sa na oslobodzovaní Ćeskoslovenska.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vojtech Horváth

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník E, hrob č. 125
Nápis:
VOJTECH HORVÁTH
23.11.1899 - 12.1.1973
Poznámka:

Vojtech Horváth (23.11.1899 Užhorod, Ukrajina – 12.1.1973 Bratislava) funkcionár KSČ a revolučných odborov, robotník. Po návrate z 1. svetovej vojny člen vedenia soc. dem. mládeže a odborov, Rady robotníkov a vojakov a veliteľ oddielu rob. stráže. Účastník zakladajúceho zjazdu KS Maďarska. Príslušník maď. Červenej armády, účastník vyhlásenia Slov. republiky rád a bojov na čsl. a rum. fronte. Po páde Maďarskej republiky rád väznený v Budapešti a koncentračnom tábore v Maglóde, odkiaľ utiekol do ČSR. Zakladajúci člen KSČ. Po rozpade republiky člen ilegálneho a oblastného vedenia KSS v Prešove, organizátor protifašistického a národnooslobodzovacieho boja, pomáhal part. oddielom na vých. Slovensku. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Bakoš

Autor: Ladislav Barabás, 23.03.2010
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 2, hrob č. 16 B
Nápis:
PROF. DR.
ĽUDOVÍT BAKOŠ, CSc.
1919 – 1974
Poznámka:

Ľudovít Bakoš (9.10.1919 Pukanec – 15.2.1974 Bratislava) pedagóg, verejný činiteľ. Účastník ilegálneho protifašistického hnutia. Po vypuknutí SNP spoluzakladateľ a tajomník RNV v Pukanci, neskôr pracovník Povereníctva školstva a Tlačovej agentúry Slovenska v Banskej Bystrici.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zlatko KLátik

Autor: Ladislav Barabás, 02.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 56
Nápis:
SPISOVATEĽ A LITERÁRNY VEDEC
PhDr. ZLATKO KLÁTIK
24.1.1922 – 24.8.1990
Poznámka:

Zlatko Klátik (24.1.1922 Stará Pazova, Juhoslávia – 24.8.1990 Bratislava) básnik, prozaik, literárny historik a kritik. V rokoch 1943 – 1944 sa zúčastnil juhoslovanského protifašistického odboja ako partizán.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Teren

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník G, hrob č. 192
Nápis:
IVAN TEREN
REŽISÉR
1921 - 2010
Poznámka:

Ivan Teren (31.8.1921 Slatina nad Bebravou – 15.5.2010 Bratislava) rozhlasový a televízny pracovník. Počas Slovenského národného povstania bol hlásateľom, redaktorom a režisérom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Po ústupe povstalcov do hôr redigoval odbojový časopis Mor ho!
(zdroj: https://kultura.sme.sk/c/5386874/ivan-teren-pokojny-bojovnik.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikuláš Šebesta

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 5, hrob č. 16
Nápis:
PROF. ING.
MIKULÁŠ ŠEBESTA
19.8.1920 - 4.5.1971
Poznámka:

Mikuláš Šebesta (pôv. Maximilián Stekauer) (19.8.1920 Topoľčany – 4.5.1971 Bratislava) poľnohospodársky ekonóm. V rokoch 1940-41 bol výpomocný učiteľ v židovskej škole v Topoľčanoch, 1941-43 príslušník vojenskej pracovnej služby, 1943-44 v pracovnom tábore v Rastislaviciach, 1944-45 väzeň koncentračného tábora v Seredi, 1945 vojak čsl. armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Gosiorovský

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 44
Nápis:
akademik univ. prof.
MILOŠ
GOSIOROVSKÝ
28.5.1920 17.11.1978
Poznámka:

Miloš Gosiorovský (28.5.1920 Vrútky – 17.11.1978 Bratislava) historik, akademik ČSAV. Vedúci činiteľ protifašistickej organizácie Revolučná mládež Slovenska. V júni 1939 zatknutý a do začiatku októbra väznený v Ružomberku. V ilegálnej protifašistickej činnosti pokračoval aj ako vojak prezenčnej služby, na ktorú nastúpil v roku 1941. Zorganizoval ilegálnu skupinu vojakov, prostredníctvom ktorej získaval zbrane na prípravu ozbrojeného protifašistického vystúpenia. Spolupracovník partizánskych skupín, neskôr oddielov Pugačov a Jastrib, príslušník oddielu Veža. Od júna 1944 žil v ilegalite a pomáhal pri zásobovaní partizánov. V roku 1946 vyznamenaný Pamätnou medailou Radu SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Púčik

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 4, hrob č. 8
Nápis:
PAVOL PÚČIK
*23.1.1921 + 4.8.1977
Poznámka:

Pavol Púčik (23.1.1921 Hronec – 4.8.1977 Bratislava) rozhlasový publicista. V roku 1943 nastúpil na vojenskú službu, 1944 bojoval v povstaleckej armáde, 1945 príslušník 1. čsl. armádneho zboru a po absolvovaní kurzu osvetových dôstojníkov v Martine vojak z povolania. V rokoch 1945-54 pôsobil v rozličných funkciách ČSĽA, naposledy ako redaktor Armádneho rozhlasu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Djuračka

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 5, hrob č. 12
Nápis:
akad. maliar
ANTON DJURAČKA
1904 – 1971
Poznámka:

Anton Djuračka (22.2.1904 Žilina – 3.11.1971 Bratislava) maliar, grafik a ilustrátor. Po krátkom pedagogickom účinkovaní v Bratislave a Skalici ho v roku 1940 prepustili ako nespoľahlivého. Koncom roku 1943 ho poslali na východný front, dlhší čas pobudol na Kryme a potom v Taliansku (člen oddielu armádnych výtvarníkov).
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás