Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Anton Šmotlák

Autor: Ladislav Barabás, 17.02.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 5, číslo hrobu 693
Nápis:
ANTON ŠMOTLÁK
1920 - 1979
Poznámka:

Anton Šmotlák (15.11.1920 Nitra – 24.1.1978 Bratislava) od roku 1942 spolupracoval s ilegálnym protifašistickým hnutím, v roku 1943 stíhaný pre antifašistické výroky, v rokoch 1944-45 vyšetrovaný gestapom.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Květoslav Kovář

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor V, chodník 24, hrob č. 1333
Nápis:
PPLK. KVĚTOSLAV KOVÁŘ
1.10.1928 - 17.1.1981

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gejza Hronec

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 5, hrob č. 714
Nápis:
PLUKOVNÍK
GEJZA
HRONEC
1925- 2018
Poznámka:

Plk. Gejza Honec sa narodil 1.4.1925 a zomrel 13.9.2018


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Šmidke

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník C, hrob č. 74
Nápis:
ING. VLADIMÍR
ŠMIDKE
1926 - 1985
Poznámka:

Ing. Vladimír Šmidke (4.6.1926 - 10.3.1985) bol plukovník čsl. armády
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 10.03.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 8, hrob č. 395
Nápis:
PLK. ING.
RUDOLF HURBAN
1915 - 1989
Poznámka:

Plk. Ing. Rudolf Hurban (28.11.1915 - 20.2.1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Vašátko

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník D, hrob č.106
Nápis:
AKADEMIK PROF. DR. ING.
JOSEF VAŠÁTKO, DRSC.
16.1.1887 - 14.4.1976
Poznámka:

Akademik Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. (16.1.1897 Žďár nad Sázavou - 14.4.1976 Bratislava) vysokoškolský profesor, chemik. V prvej svetovej vojne bojoval na rumunskom fronte.
(zdroj: http://schs.chtf.stuba.sk/Archiv/Materialy%20SCHS/Osobnosti/Vasatko.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Vestenický

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 122
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
VLADIMÍR VESTENICKÝ
AKADEMICKÝ MALIAR
14.12.1919 – 20.2.1979
Poznámka:

Vladimír Vestenický (14.12.1919 Chrenovec-Brusno – 20.2.1978 Bratislava) maliar. Bol na študijnom pobyte v Španielsku (1943-44) a vo Francúzsku s prestávkami (1945-47). V roku 1950 na základe obvinenia z velezrady väznený v Ilave a Leopoldove. Po prepustení z väzenia pracoval na stavbách. V období tzv. konsolidácie zohral negatívnu úlohu, zúčastňoval sa na perzekvovaní progresívnych výtvarníkov.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Majling

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník B, hrob č. 38
Nápis:
ING. JÁN
MAJLING
1909 - 1985
Poznámka:

Ján Majling (31.5.1909 Banská Bystrica- Rudlová – 5.5.1985 Bratislava) účastník protifašistického odboja, hospodársky pracovník. Po rozpade ČSR podporoval politicky a rasovo prenasledovaných i komunistický odboj. V auguste 1944 bol spojkou medzi mestským vedením KSS a partizánmi na Prašivej, rokoval s A.S. Jegorovom a spojil ho s Vojenským ústredím SNR. Počas SNP pracovník povereníctva pre financie. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Marin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Hrnčiar

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 1, chodník 2, hrob č. 31
Nápis:
HRNČIAR
ĽUDOVÍT 1897 - 1967
Poznámka:

Ľudovít Hrnčiar (2.2.1897 Pukanec – 24.8.1967 Bratislava) učiteľ, redaktor. Účastník protifašistického odboja, od roku 1944 člen ilegálnej odbojovej skupiny Smrek-Bohuš, 1944 člen Revolučného národného výboru v Piešťanoch. V roku 1944-45 väznený gestapom v Bratislave a Trenčíne. V roku 1948 vyznamenaný Čsl. vojnovým krížom 1939 a Radom SNP II. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Lauš

Autor: Ladislav Barabás, 09.12.2020
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník E, hrob č. 121
Nápis:
JUDR. JOZEF LAUŠ
1923 – 1976
Poznámka:

Jozef Lauš (23.12.1923 Lehota pod Vtáčnikom – 19.5.1976 Bratislava) funkcionár KSČ, robotník. V roku 1944 spojka Hornonitrianskej partizánskej brigády, účastník bojov pri Partizánskom a Handlovej, 1945 príslušník 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR, 1945-47 účastník bojov proti banderovcom.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás