Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Alojz Androvič

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník 4, hrob č. 561
Nápis:
RODINA
ANDROVIČOVÁ
Poznámka:

Alojz Androvič (6.4.1897 Budapešť - 14.7.1986 Bratislava) plukovník pechoty, vojenský atašé v Berlíne v rokoch 1941-1945. Odvedený 24.7.1915, v rokoch 1916-18 sa ako poručík p. pl. 71 a p. pl. 60 zúčastnil bojových operácií rak.-uh. armády na ruskom a talianskom fronte. Dňa 14.4.1919 sa v hodnosti npor. prihlásil do čsl. armády, v ktorej slúžil do roku 1939. Po vzniku Slovenskej republiky pokračoval v ďalšej činnej službe v hodnosti majora. Zúčastnil sa vojnového ťaženia proti Poľsku v rámci slov. poľnej armády "Bernolák". 1.10. 1939 bol menovaný za voj. atašé v Budapešti, 10.3.1941 v Berlíne. Rozhodnutím prijímacej komisie nebol prijatý do čsl. armády.
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Rašla

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 5, chodník 13, hrob č. 239
Nápis:
GENERÁL
ANTON RAŠLA
ÚČASTNÍK SNP
*15.9.1911 †17.5.2007
Poznámka:

Anton Rašla (5.9.1911 Pavlice - 17.5.2007 Bratislava) kapitán justície, vojenský prokurátor 1. čsl. armády na Slovensku. Po vzniku Slovenskej republiky bol v júni 1939 pridelený k voj. súdu v Bratislave. V júni - septembri 1941 pôsobil na východnom fronte. Pre podozrenie zo spolupráce s bieloruskými parrizánmi bol po návrate domov vyšetrovaný a väznený. Na východnom fronte pôsobil aj v januári - marci 1942. Po návrate na Slovensko pôsobil na voj. prokuratúre. V roku 1943 bol pol roka vo vyšetrovacej väzbe. V tom čase už spolupracoval s komunistami a zúčastňoval sa na príprave SNP. Dňa 1.5.1944 bol z armády prepustený. Pracoval v ilegalite, po vypuknutí povstania pôsobil ako hlavný voj. poľný prokurátor 1. čsl. armády na Slovensku a bol aj členom SNR. V marci 1946 zastával funkciu štátneho žalobcu na Národnom súde v Bratislave. Od januára 1948 bol námestníkom hl. voj. prokurátora v Bratislave. Do hodnosti brig. generála bol povýšený 3.12.1949. V rámci ťaženia proti burž. nacionalistom bol v roku 1952 prepustený z armády a väznený.
Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Čsl. voj. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čsl. voj. medaila Za zásluhy I. tr., sov. Za pobedu nad Germanijej, Medall of Freedom with Bronze Palme
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'38.9'' E17°2'39.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Mjartan

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník C hrob č. 62
Nápis:
JOZEF MJARTAN
1900 - 1983
NOSITEĽ VYSOKÝCH
ŠTÁTNYCH VYZNAMENANÍ
Poznámka:

Jozef Mjartan (22.2.1900 Cígeľ 25.2.1983 Bratislava) verejný činiteľ. V jeho byte sa schádzalo okresné ilegálne vedenie KSS na Hornom Ponitrí. Roku 1944 pomáhal organizovať partizánske hnutie, zakladateľ RNV, po vypuknutí povstania podpredseda RNV v Prievidzi, príslušník Hornonitrianskej partizánskej brigády. Po oslobodení funkcionár Demokratickej strany. Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Rad republiky, Rad Červenej hviezdy, Rad K. Gottwalda
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Kasper

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník č. 4, hrob č.571
Nápis:
PPLK. PAVEL KASPER
1917 - 1986
Poznámka:

pplk. Pavel Kasper 10.11.1917 - 31.01.1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Ružička

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 2, chodník 1, hrob č. 21
Nápis:
PPLK. ŠTEFAN RUŽIČKA
*27.1.1922 †25.VIII.1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Buchal

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1, chodník A, hrob č. 22
Nápis:
JUDR. PPLK. VIKTOR BUCHAL
16.12.1944 - 20.8.2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Matej Kršiak

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1, chodník 8, hrob č. 36
Nápis:
RODINA
KRŠIAKOVA
MATEJ
*1888 †1977
Poznámka:

Matej Kršiak (18.2.1888 Trubín – 24.1.1977 Bratislava) bol československý politik a medzivojnový poslanec NZ za KSČ. Počas prvej svetovej vojny bol dobrovoľne zajatý v Lubline a v ruskom zajateckom tábore v Muromi sa pripojil k čsl. légiám, neskôr prešiel do boľševického hnutia. Osobne sa stretol s V. I. Leninom.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zoltán Frankl

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I. chodník C, hrob č. 75
Nápis:
ZOLTÁN FRANKL
1915 - 1980
Poznámka:

Zoltán Frankl (5.6.1915 - 22.5.1980) bol väznený v koncentračnom tábore Mauthausen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kováč

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 7, hrob č. 493
Nápis:
PPLK. JÁN KOVÁČ
*2.4.1910 †14.11.1985

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jindřich Ditrich

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium
Nápis:
PLK. RSDr. JINDŘICH
DITRICH
9.12.1930 - 9.4.2016
Poznámka:

J. Ditrich sa narodil v Dvore Králové nad Labem


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'65'' E17°2'62''
Pomník přidal: Ladislav Barabás