Praha 6

8. listopadu, Alej Českých exulantů, Anhaltova, Antonína Čermáka, Bachmačské náměstí, Bělohorská, Březovského, Bubenečská, Buzulucká, Cukrovarnická, Čínská, Čs. armády, Dělostřelecká, Diskařská, Divoká Šárka, Drnovská, Eliášova, Evropská, Fetrovská, Flemingovo náměstí, Generála Píky, Goetheho, Hládkov, Horoměřická, Huberova, Charlese de Gaulla, Jaselská, Jednořadá, Jenečská, Jugoslávských partyzánů, K cíli, K Červenému vrchu, K Letišti, K Tuchoměřicům, Kafkova, Kamýcká, Keplerova, Kladenská, Korunovační, Krupkovo náměstí, Kyjevská, Libocká, Lišanská, Litovická, Lotyšská, Lysolajské údolí, Macharovo náměstí, Mařákova, Milady Horákové, Mládeže, Moravanů, Morávkův park, Muchova, Myslbekova, Na Babě, Na Hanspaulce, Na hutích, Na Kocínce, Na luzích, Na Malovance, Na Míčánce, Na Ořechovce, Na Pískách, Na Valech, Na Zátorce, Nad Kajetánkou, Nad lávkou, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Padlých, náměstí Svobody, Nebušická, Neherovská, Norbertov, Papírenská, Park Generála Lázaro Cárdenase, Paťanka, Patočkova, Pelléova, Pilotů, Pod Baštami, Pod Hřbitovem, Pod kaštany, Pod Paťankou, Pod vyhlídkou, Podbabská, Rooseveltova, Rychtářská, Řečického, Říčanova, Sibeliova, Sportovců, Staré náměstí, Střešovická, Studentská, Suchdolská, Sukova, Šárecká, Šlikova, Technická, Tejnka, Terronská, Thákurova, Tuchoměřická, Tychonova, U laboratoře, U Matěje, U páté baterie, U Vizerky, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky, Uralská, V Sedlci, V Šáreckém údolí, V. P. Čkalova, Václavkova, Vaníčkova, Ve Struhách, Velflíkova, Verdunská, Vítězné náměstí, Vodňanského, Wuchterlova, Za Pohořelcem, Za Strahovem, Západní, Zelená, Zikova, nezařazeno

Hrob Anastáz Opasek

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
PAX
R. D. D. Anastasius Opasek
archiabbas Břevnoviensis
24/8 1999
Poznámka:

podrobně viz http://www.brevnov.cz/CS/100-vyroci ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anast%C3%A1z_Opasek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Matoušek

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ANT. MATOUŠEK
VELITEL DOPL. OKR. BENEŠOV
1.1.1881 – 7.10.1935

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Karabec

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF KARABEC
? ČSD – PORUČÍK V ZÁLOZE
23.XII.1910
ZEMŘEL V BOJI ZA VLAST
? KVĚTNA 1945
Poznámka:

poškozená deska
Vzpomenut na pamětní desce Obětem okupace v Praze 6, Dlabačov 294/1 a na Památníku Obětem 2. sv. války na Masarykově nádraží v Praze 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Jan Heřman

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JAN HEŘMAN
BRIGÁDNÍ GENERÁL V.V.
*6.12.1889 +23.1.1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Jaroslav Lněnička

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
KPT.
JAROSLAV
LNĚNIČKA
*9.12.1923 +17.2.1967

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Jan Somol

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
RODINA SOMOLOVA

JAN
padl za vlast
*14.5.1915 +5.5.1945
Poznámka:

Vzpomenut na pamětní desce Obětem okupace v Praze 6, Dlabačov 294/1, na pamětním místě v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6, Libocká a na Pomníku v Praze 6, v Parku Ch. G. Masarykové, kde padl.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-42614
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Josef Knoll

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF KNOL
PRAPORČÍK, RUSKÝ LEGIONÁŘ
*29.VIII.1889 – +27.XI.1938
Poznámka:

Knoll Josef, nar. 29.8.1889, Kutná Hora. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako svobodník. Zajat 28.10.1914, Ostrov. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Novo-Nikolajevsku, zařazen 10.6.1918 jako vojín k 11. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil jako svobodník strážní roty OČSNR.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Bohumír Chlaň

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
GEN. POR. V.V. BOHUMÍR CHLAŇ
*6.11.1905 +16.1.1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Josef Šťastný

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
PLUKOVNÍK DĚLOSTŘELECTVA V.V.
JOSEF ŠŤASTNÝ
*26.11.1867, V BRODCÍCH N./JIZ.
+11.10.1938 V PRAZE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Zdeněk Čeněk Lobkowicz

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
GENERÁL ZDENĚK ČENĚK LOBKOWICZ
*5.5.1858 +13.8.1933
Poznámka:

Po ukončení gymnázia roku 1876 nastoupil ke 14. dragounskému pluku. Roku 1878 složil kadetskou zkoušku a získal hodnost poručíka 1. dragounského pluku. Zde sloužil až do roku 1901. Mezitím byl v roce 1890 povýšen do hodnosti rytmistra a po roce 1901 nastoupil k 7. dragounskému pluku.
Po ukončení důstojnické dráhy působil v předpokojích arcivévody Karla Františka Josefa a od roku 1916 byl jmenován jeho generálním adjutantem (nyní již císaře Karla I.) a doprovázel jej při častých návštěvách jednotek. V roce 1918 mu císař udělil řád zlatého rouna. Po rozpadu Rakousko-Uherska císaře doprovázel do vyhnanství na portugalském ostrově Madeira, kde Karel I. na následky těžkého zápalu plic 1. dubna 1922 zemřel.
Poté žil Zdenko Lobkovic v nově vzniklém Československu na Smíchově, tehdejším předměstí Prahy. (zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Milan Lašťovka