Praha 6

Pamětní deska Zdeněk Urbánek

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2022
Umístění: Praha 6, Střešovická 858/64
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A PRACOVAL

ZDENĚK URBÁNEK

1917 - 2008

AUTOR, PŘEKLADATEL,
BOJOVNÍK ZA LIDSKÁ PRÁVA

SPRAVEDLIVÝ MEZI NÁRODY

Z TOHOTO MÍSTA SE 6.1.1977 VYDALA
NA SVOU HISTORICKOU POUŤ CHARTA 77
Poznámka:

Spisovatel a překladatel Zdeněk Urbánek byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V tomto domě se první prohlášení Charty 77 vkládalo před distribucí do obálek.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Urb%C3%A1nek , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-6-pametni-deska-zdenku-urbankovi/ , https://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=2823&rt=78 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.6'' E14°22'13.28''
Pomník přidal: Jiří Padevět