Praha 6

Pomník T. G. Masaryka

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2018
Umístění: Praha 6, Bachmačské náměstí, v parku
Nápis:
T. G. Masaryk

ODLIL DVOŘÁK

M. A B. BENDA

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
2018
Poznámka:

Socha od Břetislava Bendy byla slavnostně odhalena 28. října 2018. Za sochu vysokou 195 cm zaplatila městská část 980 tisíc korun, je umístěna na 112 cm vysokém podstavci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a Jaroslav Plzák
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Bitva u Bachmače

Autor: Vladimír Štrupl, 22.02.2014
Umístění: Praha 6, Bachmačské náměstí 297/8, Dům č.p. 297 k.ú. Dejvice je evidován se dvěma orientacemi - s č.o. 10 do Václavkovy ulice, s č.o. 8 do Bachmačského náměstí, přičemž adresní bod do náměstí je uváděn bez vchodu.
K nesprávnému osazení tabulky s č.o. 9 došlo pravděpodobně omylem - toto číslo odpovídá číslování ulice (sudá a lichá čísla zvlášť), nikoliv náměstí (číslování za sebou). Čísla orientační 6 a 7 jsou na dané straně náměstí osazena správně.
Jedná se skutečně o adresu orientační, bez vchodu. Všichni obyvatelé domu bez výjimky jsou hlášeni ve Václavkově ulici 297/10. (Info z ÚMČ Praha 6)
Nápis:
Bachmač
město na severu Ukrajiny.
Na paměť bitvy 1. sv. války u Bachmače 8.-13.3.1918
a vítězství čs. legionářů nad Němci.
Poznámka:

Bitva u Bachmače byla bitva první světové války. Boje čs. legií (Československo ještě neexistovalo) proti německé přesile proběhly 8.-13. března 1918 u dnešního ukrajinského města Bachmač.
Během bitvy padlo 145 legionářů, 210 bylo zraněno a 41 pohřešováno. Německé ztráty se pohybovaly okolo 300 mrtvých a několik stovek zraněných.
Významné byly nejen boje o bachmačský železniční uzel (vítězství oddílů Stanislava Čečka), ale i boj o most přes řeku Desnu, který měl zabránit proniknutí německých vojsk na Ukrajinu. Tím došlo ke krvavým bojům u Doče, kde se proslavila Olomoucká kulometná rota "Colt" 6. Hanáckého pluku druhé divize našich legií (zvěčněná v písni "Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává…, vstávejte vy čeští legionáři, zlá vojna nám nastává...", "když je bitva nejprudší, naše rota útočí, naše rota, rota kulometná, ta to pěkně roztočí..."). Prudký boj byl sveden i o zdejší vodárnu na nádraží, kde se německé jednotky zabarikádovaly.
V této oblasti byly již před 13. březnem 1918 použity celkem tři obrněné vlaky (dva české, pod velením poručíka Jungra) a jeden ruský (broněvik) - nejdříve k průzkumu a později i boji, na příkaz pozdějšího legionářského generála Červinky. Obrněné vlaky se dostaly až k mostu přes řeku Desnu, nedaleko německé linie. Legionářům se podařilo most poškodit natolik, že pro německé ešalony dočasně nebyl průjezdný. Tím byl zpomalen postup německé pěchoty, před níž v tu dobu prchaly ukrajinské pluky Petljurovy, žádající naše legionáře o pomoc.
Dík Čečkovu vítězství bylo Němci vyjednáno příměří, během něhož mohly naše vlaky volně projíždět bachmačským železničním uzlem k Čeljabinsku a Penze.
Přestože byl již uzavřen Brestlitevský mír mezi bolševiky a Němci, jeho nejednoznačná ustanovení co do přesných hranic Ukrajinské lidové republiky posloužila bolševikům jako záminka nepospíchat se stažením svých vojsk. Proto se bitvy účastnily také oddíly Rudé armády, společně s legionáři ze 4., 6. a 7. pluku.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Bachma%C4%8De


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl