Praha 6

Pomník zahraničním vojákům 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Vítězné náměstí, Dejvice
Nápis:
text na podstavci:
ČESKOSLOVENSKÝM ZAHRANIČNÍM VOJÁKŮM ÚČASTNÍKŮM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

text na svislé části:
V PLAMENECH VÁLKY POZVEDLI ZBRAŇ, BOJOVALI A POLOŽILI ŽIVOTY ZEMĚ V NICHŽ BOJOVALI

PROSTORY KDE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY

POLSKO 1939 DEMBLIN, TARNOPOL
1944-1945 DUKLA, JASLO, SLEZSKO
FRANCIE 1940 STÍHACÍ LETECTVO ŘEKY: MARNA, SEINA, LOIRA
MĚSTO: GIEN
1944-1945 DUNKERQUE
VELKÁ BRITÁNIE 1940-1945
LETECTVO: BITVA O ANGLII, BOMBARDOVÁNÍ, PROTIPONORKOVÁ VÁLKA
ZPRAVODAJSKÉ A DIVERZNÍ VÝSADKY VE VLASTI. OBRANA POBŘEŽÍ
STŘEDNÍ VÝCHOD 1941-1942 ALEPPO, HAIFA, BEJRUT
SEVERNÍ AFRIKA 1941-1943 TOBRUK
JUGOSLÁVIE 1943-1945
BRIGÁDA JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA: ŘEKA SAVA, MĚSTO NAŠICE
BRIGÁDA „JÁNOŠÍK“, BOLMAN, PETROVEC
SOVĚTSKÝ SVAZ 1941-1944
ZPRAVODAJSKÉ A DIVERZNÍ VÝSADKY VE VLASTI, SOKOLOVO
JACHNOVŠTINA, KYJEV, ČERŇACHOV, FASTOV, BÍLÁ CERKEV, ŽAŠKOV, ROVNO
ČESKOSLOVENSKO 1941-1945
PŮSOBENÍ ZPRAVODAJSKÝCH, DIVERZNÍCH A PARTYZÁNSKÝCH VÝSADKŮ
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ, VČETNĚ LETECKÉ PODPORY
KARPATY, DUKELSKÝ PRŮSMYK, BARDĚJOV , PREŠOV, SPIŠ, LIPTOVSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ, VELKÁ A MALÁ FATRA
JAVORNÍKY, HOSTÝNSKÉ VRCHY OSTRAVA A SEVERNÍ MORAVA – VČETNĚ LETECKÉ PODPORY Z MORAVY DO PRAHY NA POMOC POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU

text na žulových deskách na ploše kolem pomníku:
ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOŽEN 11.11.2001

JUGOSLÁVIE 1943-1945
XIV. VOJVODINSKÁ ÚDERNÁ SLOVENSKÁ BRIGÁDA BRIGÁDA JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

ČESKOSLOVENSKO 1944-1945
OSTRAVA A SEVERNÍ MORAVA VČETNĚ LETECKÉ PODPORY JAVORNÍKY

SEVERNÍ AFRIKA 1941-1943 TOBRUK

SOVĚTSKÝ SVAZ 1942-1943
SOKOLOVO, JACHNOVŠTINA, KYJEV, BÍLÁ CEREKEV, ŽAŠKOV, ROVNO

STŘEDNÍ VÝCHOD 1941-1942 ALEPPO

VELKÁ BRITÁNIE 1941-1945 VÝSADKY DO VLASTI

FRANCIE 1944-1945 DUNKERQUE

VELKÁ BRITÁNIE 1940-1945 LETECTVO

POLSKO 1944-1945 DUKLA, JASLO, SLEZSKO

FRANCIE 1940, STÍHACÍ LETECTVO, GIEN

POLSKO 1939 DEMBLIN, TARNOPOL

ČESKOSLOVENSKO 1944-1945 SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ VČETNĚ LETECKÉ PODPORY

ČESKOSLOVENSKO 1944-1945
KARPATY – DUKLA, LIPTOVSKÝ SV. MIKULÁŠ, VELKÁ A MALÁ FATRA

ČESKOSLOVENSKO 1945 Z MORAVY DO PRAHY NA POMOC POVSTÁNÍ ČESKÉMU LIDU
Poznámka:

PAMÁTNÍK na Vítězném náměstí v Praze 6
První návrh na vydání územního rozhodnutí na výstavbu pomníku podala Československá obec legionářská dne 18.4.2001, a to předložením studie autora z řad svých členů, kterou schválilo předsednictvo ČSOL. Úřad městské části Prahy 6 však podmínil realizaci stavby vypsáním architektonicko-výtvarné jednokolové soutěže. Na jejím základě 8.10.2002 vybrala porota návrh v trojnásobné cenové hladině ve srovnání s původním návrhem ČSOL a v provedení bez vypovídají schopnosti sochy k účelu, který byl záměrem ČSOL sledován. Za osobního přispění starosty a místostarosty Prahy 6, bylo prosazeno dopracování návrhu dle požadavků ČSOL.
Základní kámen byl položen 11.11. 2003. Stavební povolení na výstavbu památníku nabylo právní moci až 18.8.2004, a tak díky vzájemné dobré spolupráci investora - autorů zhotovitele dojde po čtyřech letech ke slavnostnímu odhalení tohoto památníku.
Investorem je ČSOL za finančního přispění Ministerstva obrany ČR, Úřadu městské části Prahy 6 a Nadace československých legií.
Památník je dílem kolektivu autorů. Bronzová část – socha, je dílem akademického sochaře Jiřího Plieštika.
Pro dosažení vypovídající schopnosti památníku bylo od ČSOL prosazeno zakomponovat do něho pět atributů z původního návrhu plk. arch. ing. Jiřího Železného: meč, „velký“ znak ČSR z r.1938, mapový reliéf s legendou, seznam hlavních bojišť čsl.

Zahraničních vojáků, hlavní nápis a následně – k pochopení významu stély – rovněž nápis:
V PLAMENECH VÁLKY POZVEDLI ZBRAŇ, BOJOVALI A POLOŽILI ŽIVOTY
Socha byla odlita v umělecké slévárně Tomáš Waller Veverské Knínice. Parter je vybudován dle návrhu ing.arch.Tomáše

Novotného a Jiřího Opočenského. Žulové desky s nápisy (letopočtů, států a bojišť), pod kterými budou uloženy schránky s prstí z uvedených lokalit, zhotovila firma Kamenoprůmysl Komárek Letovice. Betonové desky vyrobila Prefa Holešovice.

Výstavbu partneru památníku provádí RAMSS spol.s.r.o. z Prahy.
Z historicko-dokumentačního hlediska je památník doplněn interaktivním automatizovaným systémem. Tento moderní prvek, který poskytuje prostřednictvím dotykové obrazovky informace o padlých v hlavních čsl. zahr. útvarech i spojeneckých armádách, je obsahově dílem br.Vladimíra Paličky a ing. Jiřího Hofmana ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem.
Zhotovitelem je INFOS ART spol. s.r.o. Prostějov.
Pomník byl slavnostně odhalen 11.11. 2004 ve 13. 00 hodin.
(zdroj: http://www.army.cz/images/id_3878_4000/3901/pam.htm)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21993
Souřadnice: N50°06'00.42'' E14°23'40.80''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Vítězné náměstí 1500/5, Dejvice, budova Generálního štábu Armády ČR, napravo od vchodu
Nápis:
PAMÁTCE TĚCH, KDO V PŘEDVEČER
II. SVĚTOVÉ VÁLKY V TÉTO BUDOVĚ
PŘIPRAVOVALI VLAST K OBRANĚ
A
V LETECH NÁSLEDUJÍCÍCH ZA JEJÍ
SVOBODU ZAPLATILI SVÝMI ŽIVOTY.

pplk.gšt. Václav ADAM 26.9.1905-1.6.1943
plk.gšt. Štěpán ADLER 9.2.1896-7.8.1942
pplk.gšt. Bedřich BENEŠ 3.5.1895-23.6.1939
plk.gšt. Tomáš BERKA 16.2.1896-15.10.1943
plk.gšt. František COUFAL 7.1.1892-1.10.1941
plk. pěch. Miroš ČAPEK 15.12.1899-9.9.1940
plk.gšt. Bohumír ČERNOHORSKÝ 13.7.1903-15.7.1942
plk.gšt. František DĚDIČ 6.8.1890-1.10.1941
mjr.žen.ing. Miloslav DVOŘÁK 4.1.1911-6.5.1945
plk.gšt. František HÁJEK 2.11.1894-28.2.1943
plk.gšt. Tomáš HOUŠKA 18.12.1896-21.12.1939
plk.gšt. František CHLÁDEK 20.8.1891-14.8.1945
brig.gen. Josef CHURAVÝ 27.10.1894-30.6.1942
plk.gšt. Josef JÁCHYM 29.10.1898-19.3.1943
plk.gšt. Josef JIRKA 16.8.1896-12.9.1942
plk.gšt. Jan JIŘIČKA 19.5.1903-12.9.1942
plk.pěch. Bohdan KASPER 6.7.1891-1.10.1941
plk.gšt. Josef KAZDA 21.6.1896-19.8.1942
brig.gen. Josef KOHOUTEK 3.2.1896-19.8.1942
plk.gšt. Václav KOUTNÍK 20.3.1898-29.3.1945
mjr.děl. Zdeněk KOŽNÁREK 7.12.1910-18.3.1943
brig.gen. František KRÁTKÝ 21.2.1893-7.5.1942
pplk.pěch. Antonín LONGA 15.7.1898- .5.1945
plk.gšt. Stanislav MAŠEK 30.8.1897-13.5.1943
mjr. pěch. Václav MIKEŠ 6.12.1908-23.6.1942
plk.gšt. Hynek NĚMEC 5.4.1902-19.8.1942
brig.gen. Josef PTÁK 7.8.1894-12.4.1945
pplk.gšt. Pavel RIPKA 30.6.1898-26.8.1942
plk.stav.ing. Vladimír ROZMARA 21.7.1888- . . 1942
pplk.pěch. Václav RŮŽIČKA 13.10.1911- . . 1944
plk.gšt. Karel ŘEZNÍČEK 13.10.1898-12.8.1942
pplk.pěch. Josef SMAZAL 16.4.1896-24.5.1943
plk.gšt. Hynek SOUHRADA 7.2.1900-jaro 1945
mjr.stav. Václav STRNAD 17.2.1910-3.4.1944
plk.gšt. Vladimír TALÁŠEK 24.4.1901-19.8.1942
plk.gšt. Jan TŘEBICKÝ 14.11.1895-20.3.1940
plk.gšt. Josef VAIS 1.6.1897-19.8.1942
plk.pěch. Bedřich VALLA 21.1.1892-20.5.1945
div.gen. Jaroslav VEDRAL 17.11.1895-6.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22031
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Vítězné náměstí 1500/5, Dejvice, budova Generálního štábu Armády ČR, nalevo od vchodu
Nápis:
PAMÁTCE VYNIKAJÍCÍCHO VOJÁKA,
DIPLOMATA A VLASTENCE, DIVIZNÍHO
GENERÁLA HELIODORA PÍKY
NEZÁKONNĚ POPRAVENÉHO 21.6.1949

V TOMTO KRUTÉM OSUDU BYL NÁSLEDOVÁN
DALŠÍMI ČESKÝMI VOJÁKY Z POVOLÁNÍ
pplk.gšt. JOSEF GONIC 18.7.1949
pplk. VILÉM SOK 18.7.1949
kpt. KAREL SABELA 18.7.1949
mjr. KVĚTOSLAV PROKEŠ 5.11.1949
škpt. VRATISLAV JANDA 5.11.1949
mjr.gšt. RENÉ ČERNÝ 23.5.1950
mjr.gšt. JOSEF POHL 25.5.1950
mjr. gšt. MIROSLAV PLEŠMÍD 25.5.1950
mjr. gšt. JAROMÍR NECHANSKÝ 16.6.1950
mjr. KLAUDIUS ŠATANA 7.10.1950
pplk. FRANTIŠEK SKOKAN 7.10.1950
ppor. FRANTIŠEK BOHÁČ 14.6.1951
škpt. MILOŠ MORÁVEK 1.8.1951
pplk.gšt. JOSEF ROBOTKA 12.11.1952
plk. LADISLAV SVOBODA 13.11.1952
kpt. VÁCLAV ŽENÍŠEK 13.11.1952
škpt. JOSEF KUČERA 14.11.1952
por. BOHUMIL GRUBER 21.4.1953
čet. DSL. ALOIS JEŘÁBEK 5.12.1953
mjr. CTIBOR NOVÁK 2.5.1955
staršina VLADISLAV HADAŠ 30.10.1953
ČEST JEJICH PAMÁTCE I PAMÁTCE VŠECH DALŠÍCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY,
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ KOMUNISTICKÉ ZVŮLE

VOJENSKÁ SEKCE KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ
MINISTERSTVO OBRANY ČR
GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČR
Poznámka:

24. prosince 1911 se ve Vídni narodil Miloš Morávek, československý voják, člen protinacistického a protikomunistického odboje.
V roce 1934 nastupuje na vojnu a rozhoduje se pro vojenskou kariéru. Vystudoval důstojnickou školu, poté slouží v Čáslavi a následně studuje vojenskou akademii v Hranicích. Po absolvování vojenské akademie nastupuje u 19. hraničářskému pluku v Žamberku. Během mobilizace roku 1938 velel pevnosti v Orlických horách. Po podepsání Mnichovské dohody byl převelen do Prešova k zajištění armádního zásobování.
Po okupaci zatčen a odsouzen k odnětí svobody a nuceným pracem. Po vypuknutí Květnového povstání se v Praze aktivně podílí na stavbách barikád a osvobození Karlova náměstí.
Po válce zůstává v armádě a je převelen do Frýdku. Posléze je osloven svým kamarádem v odboji, aby se připojil k plánovanému puči. Morávek odmítá, jelikož se mu zdá jejich plán nereálný, nicméně s odbojem sympatizuje.
Během akce Beskyd je 26. října 1949 zatčen a obviněn z velezrady. Jako příslušník armády je jako odstrašující případ odsouzen k trestu smrti a 1. srpna 1951 popraven.
(zdroj: skupina FB - Války, bitvy a šarvátky v datech - https://www.facebook.com/1754177628178708/photos/a.1754188138177657/2403142813282183/?type=3&theater )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl