Praha 6

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 28.03.2006
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, nalevo od vchodu na hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ZDE PADLI
8.5.1945
BARIKÁDNÍCI
HRDINOVÉ ČESKÉHO POVSTÁNÍ
JAN JAROLÍM Z LIBOCE
40 ROKŮ STÁR
MIL. MĚŠŤAN Z BŘEVNOVA
19 ROKŮ STÁR

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20927
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Hrob Vladimír Bačák

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
MAJOR
VLADIMÍR BAČÁK

*23.11.1930 +25.6.1979
Poznámka:

Pilot mjr. Vladimír Bačák od letky Ministerstva vnitra zahynul 25.6.1979 při letecké nehodě vrtulníku v Mlynické dolině ve Vysokých Tatrách, když letěl s členy Horské služby na pomoc zraněné německé turistce. Spolu s ním zahynuli palubní technik mjr. Václav Dvořák a záchranáři Bernard Jamnický, Pavol Húska, Štefan Eštočko, Martin Hudák a Milan Kriššák. Na místě nehody je pamětní deska.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Zdeněk Zpěvák

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
Zde odpočívá
ING. C. ZDENĚK ZPĚVÁK
VYZNAMENANÝ
ČSL. VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
IN MEMORIAM

narozen 14. 1edna 1918
padl 7. května 1945 v Kobylisích

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-54395
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Starec

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ V PÁNU ZESNULÝ
JOSEF STAREC
c. k. šikovatel v. v.
maj. služ. kříže, jub. medaile
a perského řádu.
nar. 7/X 1868 zemř. 11/VII 1911.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Anastáz Opasek

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
PAX
R. D. D. Anastasius Opasek
archiabbas Břevnoviensis
24/8 1999
Poznámka:

podrobně viz http://www.brevnov.cz/CS/100-vyroci ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anast%C3%A1z_Opasek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Matoušek

Autor: Ivo Šťastný, 01.03.2005
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
ANT. MATOUŠEK
VELITEL DOPL. OKR. BENEŠOV
1.1.1881 – 7.10.1935

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Karabec

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF KARABEC
? ČSD – PORUČÍK V ZÁLOZE
23.XII.1910
ZEMŘEL V BOJI ZA VLAST
? KVĚTNA 1945
Poznámka:

poškozená deska
Vzpomenut na pamětní desce Obětem okupace v Praze 6, Dlabačov 294/1 a na Památníku Obětem 2. sv. války na Masarykově nádraží v Praze 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Jan Heřman

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JAN HEŘMAN
BRIGÁDNÍ GENERÁL V.V.
*6.12.1889 +23.1.1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Jaroslav Lněnička

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
KPT.
JAROSLAV
LNĚNIČKA
*9.12.1923 +17.2.1967

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi

Hrob Jan Somol

Autor: Diana a Jan Štruplovi, 11.03.2007
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
RODINA SOMOLOVA

JAN
padl za vlast
*14.5.1915 +5.5.1945
Poznámka:

Vzpomenut na pamětní desce Obětem okupace v Praze 6, Dlabačov 294/1, na pamětním místě v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6, Libocká a na Pomníku v Praze 6, v Parku Ch. G. Masarykové, kde padl.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-42614
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Jan Štruplovi